آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble قسمت اول

توی این آموزش،  طراحی صحنه انتزاعی Greeble با Cinema4D رو با هم می بینیم. برای درست کردن این صحنه، به حدود ۶۰۰ هزار Polygon نیاز داریم که بدون این تعداد نمیشه کار مدل سازی رو انجام داد. برای درست کردن این صحنه، از Loft NURBS, Sweep NURBS, Formula Object, Structure Tools, Visible Light استفاده می کنیم و در نهایت هم از صحنه خروجی می گیریم. توی این آموزش همچنین با ترفندهای جالبی برای خروجی گرفتن، تغییر و اصلاح Visible Light یا نور مرئی و اضافه کردن Glare و  Depth of Field با Photoshop آشنا میشین. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Cinema4D, Adobe Photoshop

” آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول”

” آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت دوم”

گام اول

با دنبال کردن مسیر Objects > Primitive > Plane، یک پلان به ابعاد ۸۰۰ در ۸۰۰ با ۸۰ در ۸۰ بخش درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام دوم

با دنبال کردن مسیر Objects > Deformation > Formula، یک Formula Object درست می کنیم و اون رو روی شکل پلان درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام سوم

این Formula رو نزدیکی لبه پلان قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام چهارم

توی Attributes مربوط به Formula، مقدار d رو به صورتی که می خواین تغییر میدیم. فقط یادتون باشه که Formula باید به صورت مواج باشه. من از مقدار Sin((u)*2.0*pi)*0.2*((u+v)*0.3) استفاده کردم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام پنجم

شکل پلان رو یک مقدار جا به جا می کنیم و می چرخونیم. من از -۲, -۶.۵,  و -۲۷ for x, y  و z,  و -۴, ۱۳,  و ۱۸  برای h, p,  و b استفاده کردم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام ششم

با دنبال کردن مسیر Functions > Make Editable، پلان رو Editable می کنیم. بعد هم ابزارهای Move, Scale, Rotate رو روی این پلان اعمال می کنیم. نکته: برای اینکه انتخاب بهتری داشته باشیم، مقدار بیشتری رو برای Radius در نظر می گیریم (مثلا ۴۰۰ تا ۶۰۰). این طوری می تونیم Polygon های بیشتری رو انتخاب کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام هفتم

تمام Polygon ها رو با میانبر Ctrl+A انتخاب می کنیم و اون ها رو با دنبال کردن مسیر Structure > Extrude، اکسترود می کنیم. مقدار ۱۰ رو برای Offset انتخاب می کنیم و Var رو هم روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم. به علاوه، تیک Preserve Groups رو هم بر می داریم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام هشتم

Polygon های انتخاب شده رو باز هم با همون تنظیمات اکسترود می کنیم. فقط این بار Var رو روی ۱۴۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام نهم

با دنبال کردن مسیر Structure > Extrude Inner، از امکان Extrude Inner استفاده می کنیم. Offset مربوط به Polygon های انتخاب شده رو روی ۱ قرار میدیم. بعد هم عدد ۲ رو برای Offset در نظر می گیریم و اون ها رو اکسترود می کیم. در نهایت تگ Phong رو حذف می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام دهم

یک منظر مناسب رو پیدا می کنیم و بعد هم شکل Camera یا دوربین رو اضافه می کنیم. نکته: من معمولا دوربین رو خیلی زود اضافه می کنم. چون این طوری می تونم صحنه رو بر اساس دوربین شکل بدم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام یازدهم

با دنبال کردن مسیر Objecs > Create Spline > Linear، سه تا Linear Spline Object حدود ۵۰۰m روی هر سه محور درست می کنیم و Type رو روی Cubic قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام دوازدهم

با دنبال کردن مسیر Objects > Spline Primitive > Circle، سه تا Circle Objects درست می کنیم. Radius رو روی ۴۰m قرار میدیم و بعد هم سه تا SweepNURBS Object ایجاد می کنیم. Circle Object و Spline Object ها رو داخل SweepNURBS Object درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام سیزدهم

هر سه Spline Object رو انتخاب می کنیم و Intermediate Points رو روی Uniform و Number رو روی ۱۶ قرار میدیم. هر سه Circle Object رو هم انتخاب می کنیم و Intermediate Points رو روی Adaptive و Angle رو روی ۳۰ قرار میدیم (تمام این مقادیر بسته به هر Spline فرق داره). این مرحله رو برای این پشت سر میگذاریم که تمام SweepNURBS Polygon ها رو به شکل مربع در بیاریم. امکان Caps مربوط به تمام SweepNURBS Object ها رو روی None قرار میدیم. این نکته در مورد Start و End صدق می کنه.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام چهاردهم

تمام SweepNURBS Object ها رو با فشار دادن دکمه C روی کیبورد، Editable می کنیم. تمام Polygon ها رو انتخاب و اکسترود می کنیم. برای این کار، Offset رو روی ۱۰ و Var رو روی ۹۰ درصد قرار میدیم و تیک Preserve Groups رو هم بر می داریم. برای انتخاب Polygon ها، از Extrude Inner استفاده می کنیم. عدد ۳.۵ رو برای Offset در نظر می گیریم. بعد هم در حالی که Offset رو روی حدود -۶ قرار دادیم، بار دیگه اکسترود می کنیم و تگ Phong رو هم حذف می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام پانزدهم

SweepNURBS رو پشت پلان اکسترود شده قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام شانزدهم

با دنبال کردن مسیر Objects > Create Spline > Akima، یک Akima Spline در حدود ۱۵۰۰ متر ارتفاع درست می کنیم. اون رو Duplicate می کنیم و به شکل کمان در میاریم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام هفدهم

یک Loft NURBS Object درست می کنیم و هر دو Akima Spline رو بهش اضافه می کنیم. برای اینکه Polygon ها رو مربعی کنیم، Mesh Subdivision U و Mesh Subdivision V رو تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام هجدهم

Loft NURBS Object رو Editable می کنیم. تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم و بعد هم Normals رو معکوس یا Reverse می کنیم. برای این کار وارد مسیر Functions > Reverse Normals میشیم و بعد هم تگ Phong رو حذف می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام نوزدهم

Polygon های انتخاب شده رو اکسترود می کنیم. برای اینکار، Offset رو حدود ۱۰۰ و Var رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم و تیک Preserve Groups رو هم بر می داریم. Extrude Inner رو روی Polygon های انتخاب شده اعمال می کنیم، در حالی که Offset روی ۱۰ قرار گرفته. در نهایت Offset رو روی حدود -۲۰ و Var رو روی حدود ۹۰ درصد قرار میدیم و اکسترود می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیستم

Loft NURBS رو Duplicate می کنیم. هر دو شی رو پشت بقیه اشیا قرار میدیم و یک مقدار Loft NURBS رو بالا می بریم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و یکم

یک Spline Object بالای Plane Object یا پلان درست می کنیم. Type رو روی B- Spline و Intermediate Points رو روی Subdivided قرار میدیم. عدد ۲ رو هم برای Angle و Maximum Length در نظر می گیریم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و دوم

یک Circle Object درست می کنیم. Radius رو روی ۱۰، Intermediate Points رو روی Adpative و Angle رو روی ۱۵ قرار میدیم. حالا یک SweepNURBS Object درست می کنیم و Circle Object و B-Spline Object رو زیر SweepNURBS Object درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و سوم

یک B-Spline Object دیگه درست می کنیم. Intermediate Points رو روی Subdivided و Angle رو روی ۲ و Maximum Length رو روی ۲ قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و چهارم

SweepNURBS Object مربوط به گام بیست و دوم رو Duplicate می کنیم و Object جدید رو جایگزین Spline Object قبلی می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و پنجم

هر دو SweepNURBS Object رو انتخاب و با فشار دادن دکمه C روی کیبورد، اون ها رو Editable می کنیم و در نهایت هم Cap ها رو پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و ششم

تمام Polygon های هر دو Spline Object رو پاک می کنیم. بعد هم در حالی که Offset رو روی ۳ و Var رو روی ۱۰۰ درصد گذاشتیم و تیک Preserve Group رو هم بر داشتیم، اون ها رو اکسترود می کنیم. حالا Offset رو حدود ۰.۳ قرار میدیم و Extrude Inner می کنیم. در نهایت بار دیگه اکسترود می کنیم. این بار عدد -۱ رو برای Offset در نظر می گیریم و Var رو هم روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و هفتم

ببا دنبال کردن مسیر Objects > Primitive > Sphere، یک Sphere Object یا کره رو درست می کنیم. Radius رو روی ۵۰ و Segments رو روی ۳۴ قرار میدیم و Type Set رو هم میزاریم روی Hexahedron. این کره رو بالای Plane و Sweep ها قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و هشتم

این Sphere Object رو Editable می کنیم. تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم و بعد هم در حالی که Offset رو روی ۱۰ و Var رو روی ۹۰ درصد قرار دادیم و Preserve Groups رو هم تیک زدیم، اون ها اکسترود می کنیم. یک بار دیگه عدد ۴ رو برای Offset در نظر می گیریم و اکسترود می کنیم و بعد هم تگ Phong رو پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام بیست و نهم

زمان تنظیم پارامترهای محیط رسیده. برای این کار، مسیر Objects > Scene > Sky رو دنبال می کنیم و یک Sky Object درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

گام سی ام

دو تا Light Objects درست می کنیم. رنگ نارنجی رو برای و خاکستری – نارنجی رو برای Color در نظر می گیریم. Intensity رو روی ۷۰ درصد، Type رو روی Spot و Shadow رو روی Area و Visible Light رو روی Volumetric قرار میدیم. توی بخش Visibility، مقدار Outer Distance رو خیلی افزایش میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت اول

” آموزش Cinema4D : طراحی صحنه انتزاعی Greeble – قسمت دوم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code