آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی قسمت اول

توی این آموزش با نحوه طراحی صحنه داخلی با استفاده از Cinema4D و Vray آشنا میشیم. در ابتدا به مدل سازی اتاق و اثاث و بعد هم متریال، نور و خروجی و سایر کارها می پردازیم.

با ” آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Cinema4D, VRay

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت دوم

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت سوم

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

گام اول

یک فایل جدید Cinema4D رو باز می کنیم و مسیر Edit < Preferences > Units رو باز می کنیم (Ctrl+E). Basic Units رو روی Centimeters قرار میدیم. یک مکعب جدید درست می کنیم و از پنا Attributes، Size رو روی ۵۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰  و Segments رو روی ۲، ۱، ۵ قرار میدیم. از پنل Coordinates، مقدار Y Position رو هم روی ۱۲۵ سانتی متر میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام دوم

مکعب رو انتخاب می کنیم و اون رو Editable یا قابل ادیت می کنیم (C). با استفاده از ابزار Live Selection، تمام Polygon هایی که می بینیم رو انتخاب و پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سوم

وارد نمای Top یا بالا میشیم (F2) و با استفاده از ابزار Live Selection، تیک Only Select Visible Elements پنل Attributes رو بر می داریم و دومین و چهارمین خط Polygon ها رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهارم

ابزار Scale یا T رو بر می داریم و شروع می کنیم به درگ کردن در طول محور آبی. بعد از اینکه درگ کردن رو شروع کردیم، کلیک چپ ماوس و دکمه Shift روی کیبورد رو نگه می داریم و اندازه خطوط Polygon ها رو تا ۰.۲ کاهش میدیم. یادتون باشه که Shift رو همزمان با کلیک چپ فشار ندید در غیر اینصورت اتفاق دیگه ای میفته.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجم

خط پایینی Polygon رو انتخاب می کنیم و مقدار -۱۲۵ cm رو برای Z Position در نظر می گیریم. خط بالایی رو هم روی -۵۷.۵ cm میزاریم. حالا با زدن دکمه F1، نمای پرسپکتیو رو انتخاب می کنیم و تمام نقاط ناخوساته رو از Point Mode حذف می کنیم.

 آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام ششم

همچنان که در Point Mode هستیم، میریم سراغ نمای بالا. تنها خط برش محور X رو انتخاب می کنیم و مقدار –۱۶۰ cm رو برای X Position در نظر می گیریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام هفتم

نمای پرسپکتیو رو باز می کنیم و بعد از انتخاب Polygon ها، اون ها رو پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام هشتم

باقی مانده Polygon ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude یا D رو بر می داریم و مقدار Offset پنل Attributes رو روی -۹۰ cm قرار میدیم. میریم سراغ Point Mode و با استفاده از ابزار Live Selection، تیک Onlu select Visible Elements رو بر می داریم و روی نقاط کف درگ می کنیم. مسیر Functions > Optimize رو دنبال می کنیم و Ok می زنیم. به نظر میاد هیچ اتفاقی نیفتاده باشه اما در واقع نقاط کف رو با هم ادغام کردیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام نهم

از پنل Object، مکعب رو انتخاب می کنیم و X-Ray رو فعال می کنیم. بعد لبه ها رو از Edge Mode انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام دهم

مسیر Structure > Bevel رو دنبال می کنیم و مقدار Inner Offset رو روی ۰.۵ سانتی متر قرار میدیم و روی Apply کلیک می کنیم. باز هم X-Ray رو فعال می کنیم و تگ Phone پنل Object رو پاک می کنیم و اسمش رو میزاریم Walls.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام یازدهم

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی ۲۶۰ و ۴۵ سانتی متر قرار میدیم. Fillet رو فعال می کنیم و Radius رو روی ۰.۵ سانتی متر میزاریم. بعد هم مقادیر -۱۲۰, ۴۲.۵, -۹۰ cm رو برای Coordinates رد نظر می گیریم. اسمش رو یمزاریم Units و تگ Phone رو بار دیگه پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام دوازدهم

یک کپی از مکعبی که تازه درست کردیم، تهیه می کنیم. Size رو روی ۲۶۵، ۵ و ۵۰ سانتی متر و Y Position رو روی ۸۷.۵ سانتی متر قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سیزدهم

یک کپی دیگه از شکل Unit تهیه می کنیم و Size رو روی ۹۵، ۲۵۰ و ۵ سانتی متر و Position رو روی -۲۰۵, ۱۲۵, -۱۱۲.۵ cm میزاریم. یک کپی دیگه تهیه می کنیم و Z Position رو روی -۶۷.۵ cm قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهاردهم

یک کپی دیگه از شکل Unit تهیه می کنیم و Size رو روی ۹۰، ۲ و ۴۵ سانتی متر و Position رو روی -۲۰۲.۵, ۱۰۰, -۹۰ cm قرار میدیم. حالا کپی آخر رو انتخاب می کنیم و از پنل Object، مسیر Functions > Duplicate رو دنبال می کنیم. مقدار Copies پنل Attributes رو روی ۲ و Move رو روی ۵۰ و ۰ سانتی متر میزاریم و Apply رو می زنیم. اولین شکل Unit رو به uni_copies منتقل می کنیم و اسم  Null Object رو میزاریم Shelf.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پانزدهم

یک مکعب جدید درست می کنیم. Size رو روی ۵۰، ۸۰ و ۲۵۰ سانتی متر و Position رو روی -۲۲۵, ۴۰, ۷۵ cm قرار میدیم. Z Segments رو روی ۵ میزاریم و بعد اون رو Editable می کنیم. توی Polygon Mode، آخرین بخش رو انتخاب می کنیم و مسیر Structure > Extrude رو دنبال می کنیم. حالا مقدار Offset پنل Attributes رو روی ۱۵۰ سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام شانزدهم

همچنان که توی وضعیت Polygon Mode قرار داریم، مابقی Polygon ها رو انتخاب و مسیر Structure > Knife رو دنبال می کنیم. بعد هم توی پنل Attributes مربوط  به ابزار Knife، Mode رو روی Loop قرار میدیم. ماوس رو روی لبه هایی که قبلا اضافه کردیم درگ می کنیم. حالا می تونیم خط سفیدی رو که نشون دهنده پیش نمایش برش هست رو ببینیم. اگه تصمیم مون برای برش قطعی باشه، کلیک چپ می کنیم. قبل از اینکار می تونیم درصد دقیق برش رو هم مشخص کنیم. روی گوشه لبه های مدل درگ می کنیم و Shift رو می زنیم. حالا برش باید به رنگ خاکستری در اومده باشه یعنی هر درصدی رو بخوایم می تونیم توی پنل Attributes وارد کنیم. حالا Offset رو روی ۵% قرار میدیم و Enter می زنیم و یک جایی رو صفحه کلیک می کنیم. حالا باید برش تمیزی داشته باشیم.

 آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام هفدهم

مسیر Selection > Loop Selection رو دنبال می کنیم. خط پایین Polygon ها رو انتخاب می کنیم و مسیر Structure > Extrude رو باز می کنیم. Maximum Angle رو روی ۹۰ درجه و Offset رو روی -۳ cm قرار میدیم و Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام هجدهم

ابزار Live Selection رو بر می داریم و Only Select Visible Elemnets رو غیر فعال می کنیم. حالا تمام Polygon های بالایی مدل رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Sxtrude رو دنبال می کنیم و Offset رو روی ۵ سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم. ابزار Loop Selection رو بر می داریم و خط بالایی Polygon که تازه درست کردیم رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Sxtrude رو دنبال می کنیم و مقدار ۵ cm رو برای Offset در نظر می گیریم. یک بار دیگه روی Apply کلیک می کنیم و میزاریم Polygon ها در وضعیت انتخاب باقی بمونن.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام نوزدهم

حالا Ctrl رو نگه می داریم و روی آیکن Edge Mode کلیک می کنیم. حالا بخش انتخاب شده باید به صورت خودکار به لبه ها منتقل بشه اما چند تا از لبه های ناخواسته هم به حالت انتخاب در میاد. مسیر Selection > Ring Selection رو انتخاب می کنیم. با ماوس، روی لبه های عمودی ناخواسته درگ می کنیم تا انتخاب بشن. یک بار دیگه Ctrl رو نگه می داریم و کلیک چپ می کنیم. حالا فقط لبه های افقی در وضعیت انتخاب باقی می مونن.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیستم

مسیر Structure > Bevel رو دنبال می کنیم و Inner Offset رو روی ۰.۵ سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم. تگ Phone پنل Object رو حذف می کنیم و اسمش رو میزاریم Kitchen_Unit.

 آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و یکم

یک مکعب جدید درست می کنیم و نسبت اون رو روی ۲۵۰, ۲, ۴۰ cm ، Position رو روی -۲۲۰, ۲۱۰, ۷۵ cm و Radius رو روی ۰.۲ cm قرار میدیم. حالا مکعب رو کپی می کنیم و Y Position رو روی ۱۷۰ سانتی متر میزاریم. یک کپی دیگه تهیه می کنیم و ابعاد اون رو روی ۲۵۰، ۴۰، ۳۰ سانتی متر میزاری و تا ۱۹۰ سانتی متر بالا می بریم. از پنل Object، هر سه مکعب رو انتخاب می کنیم و اون ها رو زیر Null Object می بریم (Alt+G) و اسمش رو میزاریم Cupboard.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و دوم

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی ۲۰۰، ۲۱۰ و ۵۰ سانتی متر و Position رو روی ۵۵و ۱۱۵و ۱۷۵ سانتی متر قرار میدیم. مقدار ۰.۵ سانتی متر رو برای Fillet Radius و ۱ رو برای Segment در نظر می گیریم. تگ Phone رو پاک می کنیم و اسمش رو میزاریم Cupboard_right.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و سوم

حالا باید در کمدها رو درست کنیم. یک فایل C4D جدید باز می کنیم و یک مکعب جدید با نسبت های ۳ در ۷۵ در ۶۰ سانتی متر درست می کنیم. مقدار Z Segments رو روی ۴ قرار میدیم. مکعب رو Editable می کنیم و مسیر Selection > Loop Selection رو دنبال و دو خط وسطی Polygon رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Extrude رو دنبال می کنیم و Maximum Angle رو روی ۹۰ درجه و Offset رو روی -۰.۵ cm میزاریم و Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و چهارم

Polygon ها رو از وضعیت انتخاب خارج می کنیم و مسیر Structure > Knife رو دنبال می کنیم. از پنل Attributes، گزینه Loop Selection رو انتخاب می کنیم. دو تا خط برش، دقیقا روی دو خط وسطی باقی مانده Polygon ها ایجاد می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و پنجم

وارد Edge Mode میشیم و با استفاده از ابزار Loop Selection، دو خط برشی که تازه درست کردیم رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Bevel رو باز می کنیم، Offset رو روی ۰.۵ سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم. حالا باید دو تا Polygon خیلی باریک باقی مونده باشه. وارد Polygon Mode میشیم. ابزار Loop Selection رو بر می داریم و اون ها رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Extrude رو دنبال می کنیم و Offset رو روی -۰.۵ cm میزاریم Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و ششم

یک معب جدید درست می کنیم. میریم سراغ پنل Attributes و تب های Object و Slice رو باز می کنیم. Inner Radius رو روی ۴ سانتی متر، Outer Radius رو روی ۵ سانتی متر، Rotation Segments رو روی ۱۶، Cap Segments رو روی ۱، Height رو روی ۱.۵ سانتی متر، Fillet Radius رو روی ۰.۱ سانتی متر، Slice رو روی -۹۰ تا ۹۰ درجه قرار میدیم. توی پنل Object، تگ Phone رو انتخاب و Phone Angle رو روی ۴۰ درجه و Position رو روی ۱.۵، ۲۵ و ۲۶.۵ سانتی متر میزاریم. هر دو شکل پنل Object رو انتخاب می کنیم و اون ها رو زیر Null Object قرار میدیم (Alt+G) و اسمش رو میزاریم Door.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و هفتم

شکل در رو انتخاب و کپی می کنیم. حالا بر می گردیم سراغ فایل اتاق اصلی و اونجا Paste می کنیم. وارد نمای سمت راست میشیم (F3). ابزار Object Axis رو بر می داریم و محور آبی رو به موقعیت صفر، درگ می کنیم. یا Position پنل Coordinates رو تیک می زنیم یا مجددا این مقدار رو می نویسیم و Enter می زنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و هشتم

وارد نمای پرسپکتیو (F1) میشیم و ابزار Model رو مجددا انتخاب می کنیم. حالا موقعیت و محور مدل رو میشه تغییر داد. شکل در رو در موقعیت -۱۹۸, ۵۵, -۱۵ cm قرار میدیم. دوکپی ازش تهیه می کنیم و Z Position رو روی ۵۰ و ۱۱۵ سانتی متر میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام بیست و نهم

یک کپی دیگه از در تهیه می کنیم و مقدار H Rotation پنل Coordinates رو روی -۹۰ درجه قرار میدیم. بعد هم اون رو به موقعیت -۸۱, ۵۵, ۱۴۸ cm جا به جا می کنیم. یک بار دیگه در رو Duplicate می کنیم و X Position رو روی -۱۴۶ cm میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی ام

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی ۴۵، ۲۵ و ۴۵ سانتی متر و Radius رو روی ۱۰ و ۵ سانتی متر قرار میدیم. اون رو Editable می کنیم و وارد نمای راست میشیم و Point Mode رو انتخاب می یکنم. ابزار Rectangle Selection رو بر می داریم و Only Select Visible Elements رو غیر فعال می کنیم. گروه نقاط بالا، به غیر از خط آخر رو انتخاب و حذف می کنیم. حالا نمای پرسپکتیو رو مججدا انتخاب می کنیم و ابزار Model رو بر می داریم. شکل رو در موقعیت -۲۲۳, ۸۳, ۱۰۰ cm قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Sink.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و یکم

شکل سینک رو Duplicate و یکی از نسخه ها رو مخفی می کنیم. حالا میریم سراغ Polygon Mode و نسخه ای که معلوم هست رو انتخاب می کنیم و مسیر Structure > Clode Polygon Hole رو دنبال می کنیم و ماوس رو روی لبه بالایی سینک درگ می کنیم. موقعی که پوشش سفید رو دیدیم، کلیک چپ می کنیم. وارد پنل Object میشیم و Kitchen_Unit رو بالای Sink درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و دوم

مسیر Objects > Modeling > Boole رو دنبال می کنیم و Sink  و Kitchen_unit رو زیر Boole قرار میدیم. شکل Boole رو انتخاب می کنیم و میریم سراغ پنل Attributes. باید مطمئن بشیم که Bollean Type روی A subtract B قرار گرفته باشه. حالا اولین نسخه سینک رو از وضعیت مخفی خارج می کنیم و Y Position رو روی ۸۲.۵ سانتی متر قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و سوم

وارد Edge Mode میشیم و شکل سینک رو انتخاب می کنیم و بعد هم Selection > Loop Selection رو دنبال و لبه بالایی سینک رو انتخاب می کنیم. مسیر Structure > Extrude رو باز می کنیم. Offset رو روی ۰ میزاریم و Apply می کنیم. شاید به نظر بیاد هیچ اتفاقی نیفتاده اما این طور نیست.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و چهارم

ابزار Scale رو بر می داریم و شروع می کنیم به درگ کردن روی بخش خاکستری (بین محورهای آبی و قرمز). وارد Polygon Mode میشیم و ابزار Loop Selection رو بر می داریم و Polygon های محیطی رو انتخاب می کنیم.  ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی -۰.۵ cm قرار میدیم و Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و پنجم

یک فایل Cinema4D جدید درست می کنیم و یک مکعب وارد می کنیم. Size رو روی ۳۰، ۳۰، ۳۰ سانتی متر قرار میدیم. وارد نمای راست میشیم و مسیر Objects > Create Spline > B=Spline رو دنبال می کنیم. برای شروع رسم نوار باریک، به شکلی که در تصویر پایین می بینین، Ctrl رو نگه می داریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و ششم

وارد نمای پرسپکتیو میشیم و شکل مکعب رو پاک می کنیم. مسیر Objects > Spline Primitive > Circle رو دنبال می کنیم و از پنل Attributes، مقدار Radius رو روی ۱ سانتی متر قرار میدیم. مسیر Objects > NURBS > Sweep NURBS رو باز می کنیم و شکل های دایره و نوار رو روی Sweep NURBS درگ می کنیم. توی پنل Object، هر دو شکل رو انتخاب می کنیم و مقدار Intermediate Points پنل Attributes رو روی Natural و Value رو روی ۱ قرار میدیم. میریم سراغ پنل Object و شکل Sweep NURBS رو انتخاب و Editable می کنیم و بعد هم هر دو Caps رو پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و هفتم

وارد Polygon Mode میشیم و ابزار Loop Selection رو بر می داریم و حلقه بیرونی Polygon ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی ۰.۳ cm و Subdivisions رو روی ۱ میزاریم و Apply می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و هشتم

میزاریم Polygon ها توی وضعیت انتخاب باقی بمونن. ابزار Extrude Inner رو بر می داریم و از منوی Structure، گزینه Offset رو روی ۰.۳ سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم. مسیر Objects > NURBS > Hypre NURBS رو دنبال می کنیم و Sweep NURBS رو به Hyper NURBS منتقل می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام سی و نهم

کل شکل HyperNURBS رو کپی می کنیم و میریم سراغ فایل اتاق اصلی و اونجا Pase می کنیم. Position رو روی -۲۳۵, ۱۰۰, ۸۵ cm و H Rotation رو روی -۴۵ درجه قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل ام

یک کپی از شکل در تهیه می کنیم و Coordinates رو روی -۱۴, ۶۱, ۱۴۸ cm میزاریم.

 آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و یکم

شکل مکعب رو انتخاب می کنیم و وارد Point Mode میشیم. ابزار Rectangle Selection رو انتخاب می کنیم و Only Select Visible Elements رو غیر فعال می کنیم. تمام نقاط بالا رو انتخاب و Y Position رو روی -۱۲.۷۵ cm قرار میدیم. شکل Tube رو انتخاب و Coordinates رو روی ۰, -۳۰, ۰ cm و P Rotation رو روی ۹۰ درجه میزاریم. شکل Door رو انتخاب می کنیم. حالا میریم سراغ ابزر Axis و Y Position رو روی ۲۵ سانتی متر قرار میدیم و بر می گردیم سراغ ابزار Model.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و دوم

دو کپی از Door تهیه می کنیم و Y Position رو روی ۵۱ و ۷۷ سانتی متر قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و سوم

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی ۶۰، ۵۴ و ۳ سانتی متر و Fillet Radius رو روی ۰.۲ سانتی متر و Position رو روی -۱۴, ۱۰۸.۲۵ , ۱۴۹ cm میزاریم. مکعب رو Duplicate می کنیم و Size رو روی ۳۵، ۲۵ و ۳ سانتی متر، Z Position رو روی ۱۴۸ سانتی متر قرار میدیم. یک بار دیگه مکعب رو کپی می کنیم و نسبت ها رو روی ۶۰، ۵۴ و ۳ سانتی متر و Y Position رو روی ۱۳۵.۷۵ سانتی متر میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و چهارم

یک استوانه درست می کنیم و Radius رو روی ۲ سانتی متر، Height رو روی ۳ سانتی متر، Height Segment رو روی ۱، Rotation Segment رو روی ۱۶، Orientation رو روی Z و Position رو روی -۲۸, ۱۳۵, ۱۴۷ cm قرار میدیم. چهار تا کپی تهیه می کنیم و X Position رو روی -۲۱, -۱۴, -۷, ۰ cm میزاریم. Radius سه استوانه وسط رو هم روی ۱.۲ سانتی متر و Z Position رو روی ۱۴۷.۵ سانتی متر قرار میدیم.

 آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و پنجم

یک استوانه دیگه درست می کنیم و Radius رو روی ۵ سانتی متر، Height رو روی ۱ سانتی متر، Height Segment رو روی ۱، Rotation Segment رو روی ۲۰، Orientation رو روی +Z و Position رو روی -۳۹, ۱۱, ۱۴۹ cm قرار میدیم. این استوانه رو Duplicate می کنیم و کپی رو در X Position 11cm قرار میدیم. بار دیگه اون رو Duplicate می کنیم و در X Position -14cm و Z Position -145cm قرار میدیم. Radius رو به ۰.۵ سانتی متر تغییر میدیم و Height رو روی ۷۲ سانتی متر میزاریم. حالا تمام شکل هایی که برای فر درست کردیم رو انتخاب می کنیم و با هم گروه می کنیم و اسمش رو میزاریم Oven.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و ششم

شکل در رو Duplicate می کنیم و اون رو در موقعیت -۱۴, ۱۹۴, ۱۴۸ cm قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و هفتم

از پنل Object، شکل لولای در رو انتخاب می کنیم و در محل ۰, -۴۵, ۰ cm قرار میدیم و P Rotation رو به -۹۰ درجه تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و هشتم

شکل در رو Duplicate می کنیم و در ۴۷.۵و ۶۱و ۱۴۸ سانتی متری قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام چهل و نهم

حالا دو کپی از در تهیه می کنیم و اون ها رو به Y Position 137, 213 cm منتقل می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه ام

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size اون رو روی ۵۰، ۰.۵ و ۵۰ سانتی متر قرار میدیم. موقعیت رو به -۹۱, ۸۵, ۱۷۲ cm تغییر میدیم و اسمش رو میزاریم Cooker.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و یکم

شکل اجاق گاز رو انتخاب می کنیم و اندازه اون رو به ۵۵, ۷۲, ۰۵ cm تغییر میدیم و در محل -۱۱۵, ۱۸۵, ۲۰۰ cm قرار میدیم. اسمش رو میزاریم Painting.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و دوم

یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی ۲۰۰، ۶۰، ۲۵۰ سانتی متر و در محل -۱۵۰, ۱۱۵, ۷۵ cm قرار میدیم. اون رو Editable می کنیم. بعد هم Polygin ها رو بر اساس تصویر زیر انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و سوم

این Polygon ها رو انتخاب می کنیم و دو Polygon باقی مونده رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی -۰.۵ cm قرار میدیم. Create Caps رو تیک می زنیم و Apply می کنیم و اسمش رو میزاریم Blocks.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و چهارم

یکی از درهای زیر اجاق رو Duplicate می کنیم. H Rotation رو به ۰ درجه تغییر میدیم و در -۲۰۰, ۱۸۵, -۱۸ cm قرار میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و پنجم

وارد نمای راست و بعد هم Point Mode میشیم. ابزار Rectangle Selection رو بر می داریم و Polygon های بالا رو انتخاب می کنیم و Y Position رو روی ۰ میزاریم. حالا گروه سمت راست نقاط رو انتخاب می یکنم و Z Position رو روی ۴۴.۵ سانتی متر میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و ششم

در آخر، شکل Tube رو از پنل Object انتخاب می کنیم و Position رو به ۰, -۱۰, ۱۱ cm تغییر میدیم. دو کپی تهیه می کنیم و اون ها رو در Z Position 65, 147 cm میزاریم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و هفتم

یک فایل Cinema4D جدید باز می کنیم و یک استوانه جدید درست می کنیم. Radius, Height, Rotation Segments رو روی ۱۲ قرار میدیم و اون رو Editable می کنیم. حالا میریم سراغ Point Mode و نقطه میانی Cap بالا رو انتخاب و پاک می کنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و هشتم

تمام نقاط باقی مونده رو انتخاب می کنیم و مسیر Functions > Optimize رو دنبال می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

گام پنجاه و نهم

میریم سراغ Polygon Mode. ابزار Loop Selection رو بر می داریم و Polygon های پایین رو انتخاب می کنیم. ابزار Scale رو بر می داریم و اندازه شکل رو یک مقدار تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

ادامه آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت دوم

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *