آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

توی این آموزش، طراحی آیکن خانه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. درست کردن سند جدید

Ctrl+N رو فشار داده و یک سند جدید درست می کنیم. Units رو روی Pixels قرار میدیم. ۸۵۰ رو توی فیلد Width و ۳۴۰ رو توی فیلد Height وارد می کنیم. بعد هم دکمه More Settings رو می زنیم. RGB رو برای Color Mode در نظر می گیریم. Raster Effects رو روی Screen قرار میدیم و روی Create Document کلیک می کنیم.

وارد مسیر View > Show Grid و View > Snap to Grid میشیم. مسیر Edit > Preferences > Guides & Grid رو دنبال کرده و عدد ۱ رو توی Gridline Every و Subdivisions وارد می کنیم.

برای مشاهده پیش نمایش زنده موقعیت و اندازه شکل ها، پنل Info رو باز می کنیم. وارد مسیر Edit > Preferences > Units میشیم و واحد اندازه گیری رو میزاریم روی پیکسل.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

  1. طراحی چهارچوب آیکن

گام اول

ابزار Rectangle رو برداشته و میریم سراغ نوار ابزار. رنگ Stroke رو حذف کرده و رنگ صورتی رو برای Fill در نظر می گیریم.

Shift رو نگه داشته و یک مربع ۷۲ پیکسلی رسم می کنیم. همچنان که شکل انتخاب شده، وارد پنل Appearance میشیم و Opacity رو تا ۲۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام دوم

همچنان که مربع انتخاب شده، وارد پنل Transform میشیم. اعداد و تنظیماتی که می بینین رو وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام سوم

وارد مسیر Effect > Distort & transform > Transform میشیم. اسلایدر Move-Transform رو روی ۲۰۶ پیکسل قرار داده و عدد ۲ رو توی فیلد Copies وارد می کنیم و Ok می زنیم.

وارد پنل Layers میشیم. لایه کنونی رو Expand کرده و شکل رو Lock یا قفل می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

  1. طراحی آیکن خانه

گام اول

میریم سراغ مربع قرمز سمت چپ و ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۵۸ در ۳۷ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص داده و اون رو در محلی که می بینین، قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام دوم

با استفاده از ابزار Rectangle، یک شکل ۵۸ در ۴ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. رنگ مشکی رو برای این مستطیل در نظر گرفته و Opacity رو تا ۶۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light.

این مستطیل رو کپی کرده و در محلی که می بینین قرار میدیم. Opacity رو تا ۴۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام سوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۱۲ در ۳۲ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو برای Fill در نظر می گیریم و اون رو میزاریم در محلی که می بینین.

میریم سراغ بخش بالایی این مستطیل. ابزار Direct Selection رو برداشته و هر دو Anchor Point بالایی رو انتخاب کرده و عدد ۶ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

مجددا شکل رو انتخاب کرده و دو کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. کپی بالا رو انتخاب کرده و اون رو ۲ پیکسل به راست می بریم. هر دو کپی ها رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم. رنگ مشکی رو برای Fill در نظر می گیریم و Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام چهارم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۸ در ۱۰ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو براش در نظر می گیریم و اون رو میزاریم در محلی که می بینین.

ابزار Direct Selection رو برداشته و Anchor Point های بالا رو انتخاب می کنیم. عدد ۴ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

مجددا شکل زرد رنگ رو انتخاب کرده و دو کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. کپی بالا رو انتخاب کرده و اون رو ۲ پیکسل به راست می بریم. هر دو کپی ها رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم. رنگ مشکی رو برای Fill در نظر می گیریم و Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light.

 آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام پنجم

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۱۶ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. Corners رو میزاریم روی ۱ پیکسل. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم.

با استفاده از همین ابزار، یک شکل ۱۲ در ۲ پیکسل رسم کرده و اون رو در محلی که توی تصویر دوم می بینین، قرار میدیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم و Opacity رو میزاریم روی ۵۰ درصد.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام ششم

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۷۲ در ۴ پیکسل رسم می کنیم.. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم.

با استفاده از همین ابزار، یک شکل ۵۸ در ۲ پیکسل رسم کرده و اون رو در محلی که توی تصویر دوم می بینین، قرار میدیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه

گام هفتم

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۱۶ در ۴ پیکسل رسم می کنیم.. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم.

با استفاده از ابزار Direct Selection، این بار Anchor Point سمت چپ رو انتخاب کرده و اون رو ۱۴ پیکسل به راست درگ می کنیم. بعد هم Anchor Point راست رو انتخاب کرده و اون رو ۱۴ پیکسل به چپ می کشیم.

هر دو Anchor Point پایین رو انتخاب کرده و عدد ۲ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام هشتم

همچنان که شکل قرمز رنگ انتخاب شده، دو تا کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. کپی بالا رو انتخاب کرده و اون رو ۴ پیکسل به بالا درگ می کنیم.

هر دو کپی رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم و Opacity رو میزاریم روی ۴۰ درصد.

گام نهم

با استفاده از ابزار Rounded Rectangle، یک شکل ۴۰ در ۴ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. رنگ مشکی رو برای Fill در نظر می گیریم. Opacity رو میزاریم روی ۳۰ درصد و Blending Mode رو روی Soft Light قرار میدیم.

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۴۶ در ۶ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم. اون رو در محلی که می بینین قرار داده و میریم سراغ ابزار Direct Selection. بعد هم Anchor Point های بالای این مستطیل رو انتخاب کرده و عدد ۵ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

  1. طراحی دومین آیکن

گام اول

تمام شکل های مربوط به اولین آیکن رو انتخاب کرده و اون ها رو Duplicate می کنیم. کپی ها رو وسط مربع قرمز رنگ قرار میدیم.

ده تا شکل هایلایت شده توی تصویر دوم رو انتخاب کرده و اون ها رو حذف می کنیم.

گام دوم

دو تا شکلی که می بینین رو انتخاب کرده و مقادیر رنگی زیر رو جایگزین می کنیم.

سه تا شکلی که توی تصویر دوم مشخص شدن رو انتخاب کرده و ۴px Stroke رو روی اون ها اعمال کرده و مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم.

گام سوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۷۰ در ۲۷ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که توی تصویر اول می بینین، قرار میدیم. مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص داده و ۴ Stroke رو براش در نظر گرفته و روی مقادیر رنگی زیر تنظیم می کنیم.

ابزار Direct Selection رو برداشته و Anchor Point چپ رو انتخاب کرده و اون رو ۱۲ پیکسل به راست درگ می کنیم. بعد هم Anchor Point راست رو انتخاب کرده و اون رو ۱۲ پیکسل به چپ درگ می کنیم.

هر دو Anchor Point پایین رو انتخاب کرده و عدد ۲ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

گام چهارم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۴۶ در ۶ پیکسل رسم می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. مقادیر رنگی زیر رو براش در نظر می گیریم. بعد هم ۴ Stroke رو بهش اختصاص داده و روی مقادیر رنگی زیر تنظیم می کنیم.

با استفاده از ابزار Direct Selection، این بار دو تا Anchor Point بالا رو انتخاب کرده و عدد ۵ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

  1. طراحی سومین آیکن

گام اول

تمام شکل های مربوط به اولین آیکن رو انتخاب کرده و اون ها رو Duplicate می کنیم. کپی ها رو وسط مربع قرمز رنگ قرار میدیم.

هفت تا شکل هایلایت شده توی تصویر دوم رو انتخاب کرده و اون ها رو حذف می کنیم.

گام دوم

سه تا شکلی که می بینین رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

همه شکل هایی که توی تصویر سوم مشخص شدن رو انتخاب کرده و مقادیر رنگی زیر رو براشون در نظر می گیریم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

گام سوم

ابزار Rectangle رو برداشته و سه تا شکل ۷۲ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. اون ها رو در محلی که توی تصویر اول می بینین، قرار میدیم.

هر سه مستطیل باریک رو به همراه آیکن آبی تیره انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

  1. اضافه کردن پس زمینه

گام اول

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۸۶۰ در ۳۵۰ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی زیر رو براش در نظر می گیریم و مطمئن میشیم که کل صفحه رو بپوشونه. بعد هم میانبر Shift+Ctrl+[ رو فشار میدیم.

گام دوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۸۶۰ در ۳۵۰ پیکسل رسم کرده و مقادیر رنگی زیر رو بهش اختصاص میدیم. مطمئن میشیم که کل صفحه رو بپوشونه. بعد هم میانبر Shift+Ctrl+[ رو فشار میدیم.

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن خانه ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *