آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 923
آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اولآموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی قسمت اول

توی این آموزش، طراحی آیکن منظومه شمسی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۶۰تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
 1. تنظیم سند جدید

گام اول

وارد مسیر File > New میشیم و یا میانبر Ctrl+N رو فشار میدیم و یک سند جدید درست می کنیم. تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

Number of Artboards روی ۱

Width روی ۸۰۰ پیکسل

Height روی ۶۰۰ پیکسل

Units روی Pixels

وارد تب Advanced میشیم

Color Mode روی RGB

Raster Effects روی Screen

Align New Objects to Pixel Grid رو تیک می زنیم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام دوم

Profile رو روی Wed و Size رو روی مقدار دلخواه تنظیم می کنیم.

 1. تنظیم لایه ها

وارد پنل Layers میشیم و در مجموع نه لایه با اسامی زیر درست می کنیم.

لایه اول: Reference Grids

لایه دوم: Mercury

لایه سوم: Venus

لایه چهارم: Earth

لایه پنجم: Mars

لایه ششم:  Jupiter

لایه هفتم: Saturn

لایه هشتم: Uranus

لایه نهم: Neptun

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

 1. تنظیم خطوط راهنما

گام اول

وارد مسیر Edit > Preferences> Guides & grid میشمی و تنظیمات رو به شکلی که می بینین وارد می کنیم:

Gridline Every روی ۱ پیکسل

Subdivisions روی ۱

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

 1. درست کردن Reference Grids

گام اول

تمام لایه ها رو به غیر از لایه Reference Grids، قفل یا Lock می کنیم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک مربع ۱۲۸ در ۱۲۸ پیکسل با کد رنگی #f97373 رسم می کنیم. با استفاده از این مربع، اندازه تمام آیکن ها یکسان میشه.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام دوم

یک مربع ۱۱۶ در ۱۱۶ پیکسلی رسم می کنیم. کد رنگی #f2f2f2f رو براش در نظر می گیریم. این مربع رو داخل مربع قبلی قرار میدیم و ۶ پیکسل از هر طرف فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام سوم

Ctrl+G رو فشار میدیم و هر دو مربع رو با همدیگه گروه می کنیم. بعد هم این گروه رو هفت بار کپی می کنیم تا در مجموع، هشت تا Reference Grid داشته باشیم. اون ها رو با فاصله ۴۰ پیکسلی از همدیگه به صورتی که می بینین قرار میدیم.

این گروه ها رو توی دو تا ردیف چهارتایی در وسط صفحه قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

 1. طراحی آیکن خالی

گام اول

میریم سراغ اولین Reference Grid و روی اون زوم می کنیم تا بهتر بتونیم کاری که قرار هست انجام بدیم رو ببینیم.

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۲۲ در ۱۴ پیکسل با زوایای گرد درست می کنیم. Corner Radius رو روی ۷ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو که رنگ خاسکتری – بنفش هست رو براش در نظر می گیریم. این شکل رو بالای سمت چپ قرار داده و ۶ پیکسل از چپ و ۱۱ پیکسل از بالا فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

توصیه می کنم Pixel Preview Mode رو فعال کنین. برای این کار، Alt+Ctrl+Y رو فشار میدیم. این طوری کارمون راحت تر میشه.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام دوم

یک مستطیل ۶۸ در ۱۴ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۷ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو براش در نظر می گیریم. اون رو سمت راست مستطیل قبلی قرار میدیم و ۴ پیکسل بین اون ها فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام سوم

برای طراحی سومین تکه، یک مستطیل ۵۸ در ۶ پیکسل رسم می کنیم و Corner Radius رو روی ۳ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو براش در نظر می گیریم. دو تا دایره ۶ پیکسل رسم کرده و اون ها رو در دو طرف قرار میدیم. هر سه شکل رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکه Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام چهارم

شکل حاصل رو زیر شکل قبلی قرار میدیم. وارد پنل Align میشیم و روی Horizontal Center Align کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام پنجم

یک مستطیل ۱۱۰ در ۱۴ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۷ پیکسل قرار میدیم. بعد هم کد رنگی #۶۵۶۳۷۰رو براش در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام ششم

یک مستطیل ۸۶ در ۶ پیکسل رسم می کنیم. دو تا دایره ۶ پیکسلی در دو طرف قرار میدیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم. این شکل رو در محلی که می بینین قرار میدیم. ۱۴ پیکسل از لبه سمت راست فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام هفتم

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم. یک شکل ۱۰۸ در ۱۴ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو میزاریم روی ۷ پیکسل. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو براش در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و با سمت راست، مماس می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام هشتم

یک فاصله ۶ پیکسلی در نظر گرفته و یک مستطیل ۹۰ در ۱۴ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو براش در نظر می گیریم. Corner Radius رو میزاریم روی ۷ پیکسل. یک مستطیل دیگه هم به ابعاد ۱۸ در ۱۴ پیکسل با کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رسم می کنیم.

این دو شکل رو ۴ پیکسل از هم فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام نهم

یک مستطیل ۵۲ در ۶ پیکسل رسم می کنیم. دو تا دایره ۶ پیکسلی در دو طرف قرار میدیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم. در نهایت این شکل رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام دهم

یک مستطیل ۷۶ در ۱۴ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۷ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #۶۵۶۳۷۰ رو براش در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

در نهایت، تمام این شکل ها رو با هم گروه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام یازدهم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک دایره ۱۶ پیکسلی رسم می کنیم. کد رنگی #e2d388 رو براش در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و ۵ پیکسل از بالا فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام دوازدهم

برای اضافه کردن هایلایت به این خورشید کوچک، اون رو کپی کرده و در جلو قرار میدیم. بعد هم وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم و عدد ۲- پیکسل رو براش در نظر می گیریم. بعد هم وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام سیزدهم

شکل حاصل رو انتخاب می کنیم. کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

گام چهاردهم

بعد از اضافه کردن هایلایت، سایه رو هم بهش اختصاص میدیم. این بار وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم و عدد ۴ پیکسل رو براش در نظر می گیریم. کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو براش در نظر می گیریم و Opacity رو تا ۱۰ درصد کاهش میدیم.

وقتی تمام شد، هر سه شکل رو انتخاب کرده و اون ها رو با هم گروه می کنیم.

گام پانزدهم

مستطیلی که می بینین رو کپی کرده و اون رو در جلو Paste می کنیم.

برای درست کردن Clipping Mask از Duplicate استفاده می کنیم. هر دو شکل رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Make Clipping Mask رو می زنیم.

از اونجایی که تمام اجزای پس زمینه رو با همدیگه گروه کردیم، برای دسترسی راحت به شکل های مختلف، از ابزار Direct Selection استفاده می کنیم.

برای آشنایی با Clipping Mask ها، می تونین ” آموزش Illustrator : روش کار Clipping Mask ” رو دنبال کنین.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت اول

” آموزش Illustrator : طراحی آیکن منظومه شمسی – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


 

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0