آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1397
آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی آیکن های تابستونی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت اول “

گام یازدهم

شروع می کنیم به طراحی مجموعه ابرها. برای این کار، ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک مستطیل با زوایای گرد به ابعاد ۱۶ در ۸ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۴ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #ffffff رو هم بهش اختصاص میدیم.

بعد هم یک مستطیل ۶ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. دو تا دایره ۲ پیکسلی هم رسم کرده و اون ها رو دو طرف مستطیل کوچک تر قرار میدیم.

برای تکمیل ابر، یک مستطیل دیگه با زوایای گرد به ابعاد ۱۲ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. Corner radius رو هم روی ۲ پیکسل قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام دوازدهم

تمام اجزای مربوط به ابرها رو با همدیگه گروه می کنیم. برای این کار از میانبر Ctrl+G استفاده می کنیم. بعد هم اون ها رو در محلی که می بینین، قرار میدیم. Blending Mode رو روی Lighten قرار داده و Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام سیزدهم

چند تا ابر درست کرده و اون ها رو سمت راست دایره آبی قرار میدیم. بعد هم اون ها رو با همدیگه گروه کرده و همه اون ها رو داخل Clipping Mask شن ساحل قرار میدیم.

تمام شکل هایی که تا الان درست کردیم رو انتخاب می کنیم. بعد هم اون ها رو گروه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام چهاردهم

پس زمینه پیش فرض رو طراحی کردیم. اون رو سه بار کپی کرده و بعد هم توی بقیه Reference Grid ها قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

  1. طراحی آیکن موهیتو

گام اول

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۴۸ در ۵۰ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #۹fba7d رو براش در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین، روی شن ساحل قرار میدیم. وارد پنل Align میشیم و مطمئن میشیم که در وسط قرار گرفته باشه.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام دوم

یک مستطیل کوچکتر به ابعاد ۲۸ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #۹fba7d رو براش در نظر می گیریم و اون رو ۱۶ پیکسل از لبه بالایی مستطیل قبلی، فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام سوم

با استفاده از ابزار Pen، دو تا شکلی که قبلا رسم کردیم، با شکلی که در زیر می بینین، یعنی خطوط منحنی، به هم وصل می کنیم. ابعاد رو هم توی تصویر زیر مشاهده می کنین.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام چهارم

تمام شکل هایی که برای طراحی ظرف موهیتو درست کردیم رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و با کلیک روی Unite Shape Mode، اون ها رو به هم وصل می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام پنجم

بعد از طراحی شکل اصلی ظرف موهیتو، یک Outline به ضخامت ۴ پیکسل با کد رنگی #۴۹۳e3e درست می کنیم. برای این کار از روش Offset Path استفاده می کنیم. یعنی وارد مسیر Select > Object > Path > Offset Path میشیم و عدد ۴ رو توی فیلد Offse وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام ششم

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک مستطیل با زوایای گرد درست می کنیم. ابعاد ۳۶ در ۲ پیکسل رو براش در نظر می گیریم. Corner Radius رو روی ۱ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #ccc8be رو بهش اختصاص میدیم. یک Outline به اندازه ۴ پیکسل با کد رنگی #۴۹۳e3e درست کرده و اون رو در محلی که می بینین، قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم

گام هفتم

یک لبه دیگه هم بالای قبلی اضافه می کنیم. برای این کار، Alt و Shift رو نگه داشته و بعد هم اون رو درگ می کنیم.

گام هشتم

شروع می کنیم به اضافه کردن جزئیاتی به این ظرف. برای اضافه کردن هایلایت، ۲-px Offset رو اضافه می کنیم. کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام نهم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۲ در ۷۰ پیکسل رسم می کنیم و یک نوار ۴ در ۷۰ پیکسلی هم با فاصله ۲ پیکسل، در سمت راست شکل قبل قرار میدیم. بعد هم اون ها رو با همدیگه گروه می کنیم.

هایلایت رو در محلی که می بینین، قرار میدیم.

گام دهم

یک مستطیل ۲۸ در ۴ پیکسل رسم کرده و کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو براش در نظر می گیریم. اون رو زیر Outline قبلی قرار میدیم. بعد هم Opacity رو میزاریم روی ۴۰ درصد.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام یازدهم

ابزار Ellipse رو برداشته و دو ردیف از دایره های ۲ پیکسلی رسم می کنیم. کد رنگی #۴۹۳e3e رو براشون در نظر می گیریم. اون ها رو با فاصله ۲ پیکسل از هم قرار میدیم. این دایره ها  رو با همدیگه گروه کرده و در وسط بطری قرار میدیم. اولین ردیف رو ۲۰ پیکسل از لبه ظرف فاصله میدیم.

گام دوازدهم

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و یک شکل ۲۴ در ۴۲ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو میزاریم روی ۱۲ پیکسل. کد رنگی #eddac0 رو بهش اختصاص میدیم. یک Outline به ضخامت ۴ پیکسل رسم کرده و کد رنگی #۴۹۳e3e رو براش در نظر می گیریم. اون رو در وسط ظرف قرار میدیم. لبه بالایی رو با ردیف پایینی دایره ها، ۸ پیکسل فاصله میدیم.

گام سیزدهم

چند تا هایلایت به این شکل اضافه می کنیم.

گام چهاردهم

جزئیات بیشتری رو بهش اضافه می کنیم. برای این کار از دایره، مستطیل و مستطیل هایی با زوایای گرد، استفاده می کنیم. وقتی این کار تمام شد، تمام شکل ها رو انتخاب کرده و با همدیگه گروه می کنیم.

گام پانزدهم

میریم سراغ بخش بالایی ظرف و چند تا هایلایت بهش اضافه می کنیم. کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

وقتی تمام شد، تمام هایلایت ها رو با هم گروه می کنیم.

گام شانزدهم

برای طراحی نی، یک مستطیل ۴ در ۲۲ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #eddca0 رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e رو بهش اختصاص میدیم. بعد هم اون رو سمت راست ظرف قرار میدیم.

گام هفدهم

یک مستطیل ۴ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم و اون رو در بخش بالایی نی قرار میدیم. بعد هم Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۹۰ درصد قرار میدیم.

یک مربع ۴ پیکسلی با کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رسم کرده و اون رو در پایین نی قرار میدیم. Opacity رو هم میزاریم روی ۴۰ درصد.

گام هجدهم

دو تا خط مورب با استفاده از ابزار Pen با کد رنگی #۴۹۳e3e رسم می کنیم. وقتی تمام شد، تمام اجزای نی رو انتخاب کرده و اون ها رو با هم گروه می کنیم.

گام نوزدهم

برای طراحی برگ، یک دایره ۱۴ پیکسلی رسم می کنیم. کد رنگی #۸۰۹b54 رو براش در نظر می گیریم. یک Anchor Point به بالای دایره اضافه کرده و اون رو ۸ پیکسل به بالا می کشیم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e به این شکل اختصاص میدیم. یک حلقه هایلایت به رنگ سفید درست می کنیم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. در نهایت، کل برگ رو ۴۵ درجه می چرخونیم. سایه مشکی رنگی رو به بخش پایینی برگ اضافه می کنیم. Opacity سایه رو میزاریم روی ۴۰ درصد.

گام بیستم

تمام اجزای مربوط به اون رو با همدیگه گروه کرده و اون رو در کنار نی قرار میدیم.

گام بیست و یکم

بخش پایینی ظرف موهیتو رو ماسک می کنیم.

برای این کار، دایره آبی رنگ رو کپی کرده و بالای ظرف Paste می کنیم.

گام بیست و دوم

Anchor Point بالایی دایره رو تنظیم کرده و با استفاده از ابزار Pen، یک مسیر جدید به صورتی که می بینین، رسم می کنیم.

گام بیست و سوم

دایره و ظرف موهیتو رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Make Clipping Mask رو می زنیم. بعد هم ظرف رو با پس زمینه گروه می کنیم.

” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


 

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0