آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی آیکن های تابستونی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت اول “

” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت دوم “

  1. طراحی آیکن بستنی

گام اول

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک شکل ۴۸ در ۹۲ پیکسل با کد رنگی #e25439 رسم می کنیم. Corner Radius رو میزاریم روی ۶ پیکسل. وارد پنل Transform میشیم و زاویه بالایی رو روی ۲۴ پیکسل قرار میدیم. ۴px Outline رو با کد رنگی #۴۹۳e3e اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام دوم

یک هایلایت سفید رنگ اضافه می کنیم. Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light و Opacity رو تا ۸۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام سوم

یک مربع ۱۲ پیکسلی با کد رنگی #d3b276 رسم می کنیم. ۴px Outline رو با کد رنگی #۴۹۳e3e اضافه می کنیم. اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام چهارم

با استفاده از ابزار Rectangle، دو تا مستطیل ۲ در ۱۲ پیکسل با کد رنگی #ffffff رسم می کنیم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام پنجم

تکسچر رو به چوب بستنی اضافه می کنیم. برای این کار، چند تا مستطیل به ضخامت ۲ پیکسل با کد رنگی #b2915d اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام ششم

یک مستطیل ۱۲ در ۴ پیکسل به رنگ مشکی رسم کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. Opacity رو روی ۴۰ درصد تنظیم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام هفتم

تمام اجزای بستنی رو با همدیگه گروه می کنیم و توی Reference Grid قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

  1. طراحی آیکن تخته اسکی روی آب

گام اول

ابزار Ellipse رو برداشته و یک بیضی ۴۸ در ۱۶۴ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #d3b276 رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e رو بهش اختصاص میدیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام دوم

یک هایلایت حلقه مانند به رنگ سفید اضافه می کنیم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی – قسمت سوم

گام سوم

برای اضافه کردن تکسچر، چند تا مستطیل ۲ پیکسلی با کد رنگی #b2915d رسم کرده و اون ها رو به شکل اصلی اضافه می کنیم.

گام چهارم

دو تا هایلایت عمودی اضافه می کنیم. رنگ سفید رو بهش اختصاص میدیم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام پنجم

برای اضافه کردن جزئیات بیشتر، یک بیضی ۱۸ در ۳۲ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #eddac0 رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e درست کرده و اون رو در محلی که می بینین، با ۸۲ پیکسل از بالا، قرار میدیم.

گام ششم

هایلایت رو اضافه کرده و یک مستطیل ۲ در ۸۴ پیکسل با کد رنگی #۴۹۳e3e رسم می کنیم و اون رو در وسط قرار میدیم.

گام هفتم

تمام اجزای تخته رو انتخاب کرده و اون ها رو با همدیگه گروه می کنیم. بعد هم این گروه رو توی Reference Grid قرار میدیم.

  1. طراحی آیکن سطل شن

گام اول

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۴۰ در ۲۸ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #aaa79f رو براش در نظر می گیریم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام دوم

با انتخاب Anchor Point های پایین با استفاده از ابزار Direct Selection، شکل رو تنظیم می کنیم. بعد هم اون ها رو ۲ پیکسل جا به جا می کنیم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e با روش Offset Path اضافه می کنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام سوم

هایلایت و سایه رو طبق معمول اضافه می کنیم. برای هایلایت، رنگ سفید در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. برای سایه، رنگ مشکی رو انتخاب کرده و Opacity رو میزاریم روی ۴۰ درصد.

گام چهارم

یک مستطیل با زوایای گرد به ابعاد ۱۶ در ۲۰ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۸ پیکسل قرار میدیم. کد رنگی #eddac0 رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e درست کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. ۱۰ پیکسل فاصله باقی میزاریم.

گام پنجم

هایلایت رو اضافه می کنیم. دو تا مستطیل کوچک با کد رنگی #۴۹۳e3e رسم می کنیم.

اجزا رو با هم گروه می کنیم.

گام ششم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۴۸ در ۱۰ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #ccc8be رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline با کد رنگی #۴۹۳e3e رو اضافه می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام هفتم

یک شکل جدید برای هایلایت درست می کنیم. رنگ سفید رو بهش اختصاص میدیم. Bledning Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام هشتم

دو تا مجموعه که هر کدوم متشکل از ۳ دایره ۲ پیکسلی هست، اضافه می کنیم. کد رنگی #۴۹۳e3e رو براش در نظر می گیریم.

گام نهم

یک مستطیل با زوایای گرد به ابعاد ۲۲ در ۲ پیکسل با کد رنگی #۴۹۳e3e رسم می کنیم. Corner Radius رو میزاریم روی ۱ پیکسل. بعد هم تمام اجزا رو انتخاب کرده و اون ها رو با هم گروه می کنیم.

گام دهم

یک مستطیل ۸ در ۴۶ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #e25439 رو براش در نظر می گیریم. ۴px Outline رو با کد رنگی #۴۹۳e3e اضافه می کنیم. بعد هم هر دو شکل رو انتخاب کرده و مطمئن میشیم که Outline اون ها تلاقی داشته باشن.

گام یازدهم

دو تا مستطیل ۲ در ۴۴ پیکسل با کد رنگی #ffffff برای هر طرف رسم می کنیم. Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام دوازدهم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۸ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. رنگ مشکی رو بهش اختصاص میدیم. Opacity رو روی ۴۰ درصد قرار میدیم. اون رو میزاریم در جایی که می بینین.

گام سیزدهم

خطوطی رو به ابعاد ۲ در ۱۴ پیکسل و ۲ پیکسل درست کرده و اون ها رو با فاصله از هم قرار میدیم. کد رنگی #۴۳۹e3e رو بهش اختصاص میدیم.

گام چهاردهم

یک مستطیل با زوایای گرد، به ابعاد ۲۸ در ۲۰ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۴ پیکسل قرار میدیم. یک مستطیل ۲۰ در ۱۲ پیکسل رسم می کنیم. هر دو شکل رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم. ۴px Outline رو با کد رنگی #۴۳۹e3e اضافه می کنیم. اون رو در عقب قرار میدیم. دو تا مستطیل ۶ در ۴ پیکسل به همون رنگ رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم و اون رو میزاریم در جایی که می بینین.

گام پانزدهم

تمام اجزا رو با همدیگه گروه می کنیم و توی Reference Grid قرار میدیم و تمام!

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های تابستونی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *