آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

توی این آموزش، طراحی آیکن های کارت ویزیت رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. تنظیم سند جدید

Ctrl+N رو فشار داده و یک سند جدید درست می کنیم. Pixels رو از منوی Units انتخاب می کنیم. عدد ۸۵۰ رو توی فیلد Width و ۳۴۰ رو توی فیلد Height وارد می کنیم. روی دکمه More Settings کلیک می کنیم. RGB رو برای Color Mode Raster Effects رو برای Screen در نظر گرفته و روی Create Document کلیک می کنیم.

وارد مسیر View > Show Grid و View > Snap to Grid میشیم. این بار مسیر Edit > Preferences > Guides & Grid میشیم و عدد ۱ پیکسل رو توی فیلد Gridline Every وارد می کنیم. Subdivisions رو هم روی ۱ قرار میدیم.

برای مشاهده پیش نمایش زنده اندازه و موقعیت اشیا، وارد پنل Info میشیم. وارد مسیر Edit > Preferences > Units میشیم و واحد اندازه گیری رو میزاریم روی پیکسل.

تمام این تنظیمات، سرعت کار رو به اندازه چشمگیری بالا می برن.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

  1. طراحی چهارچوب ها

گام اول

قبل از یادگیری نحوه طراحی آیکن ها، ابزار Rectangle رو برداشته و میریم سراغ نوار ابزار. رنگ Stroke رو حذف کرده و رنگ قرمز رو برای Fill در نظر می گیریم.

Shift رو نگه داشته و یک مربع ۷۲ پیکسلی رسم می کنیم. همچنان که این مربع انتخاب شده، وارد پنل Appearance میشیم و Opacity رو تا ۱۵ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام دوم

مطمئن میشیم که مربع انتخاب شده باشه. وارد پنل Transform میشیم. عدد ۲۱۹ پیکسل رو توی فیلد X و عدد ۱۳۶ پیکسل رو توی فیلد Y وارد کرده و بقیه تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم.

در نهایت، نتیجه به صورت زیر در میاد.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام سوم

همچنان که مربع انتخاب شده، وارد مسیر Effect > Distort & Transform میشیم. اسلایدر Move – Horizontal رو روی ۱۷۲ پیکسل قرار میدیم. عدد ۳ رو توی فیلد Copies وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام چهارم

وارد پنل Layers میشیم و این لایه رو Lock می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

  1. طراحی آیکن خانه

گام اول

میریم سراغ شکل سمت چپ و ابزار Rectangle رو بر می داریم. یک شکل ۴۸ در ۳۰ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=40, G=50, B=80 رو برای Fill اون در نظر می گیریم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام دوم

ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۱۲ در ۱۵ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. رنگ Fill مهم نیست.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام سوم

دو تا مستطیلی که توی دو تا گام قبل درست کردیم رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام چهارم

شکل آبی تیره رو انتخاب می کنیم. Shift+X رو فشار میدیم و تنظیمات رنگ رو از Fill به Stroke و برعکس منتقل می کنیم.

وارد پنل Appearance میشیم و روی Stroke کلیک می کنیم. Weight رو روی ۶ پیکسل قرار میدیم و Round Cap و Round Join رو تیک می زنیم. در نهایت، نتیجه به صورت زیر در میاد.

مطمئن میشیم که شکل همچنان انتخاب شده باشه. بعد هم پنل Graphic Styles رو انتخاب می کنیم. روی دکمه New Graphic Style کلیک کرده و اون رو ذخیره می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام پنجم

ابزار Direct Selection رو برداشته و روی Path بالا درگ کرده و اون رو انتخاب می کنیم. دکمه Delete رو زده و اون رو حذف می کنیم. نتیجه به شکل زیر در میاد.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

گام ششم

ابزار Pen یا Line رو برداشته و یک مسیر افقی ۶۶ پیکسلی رسم می کنیم. Style ذخیره شده توی پنل Graphic Styles رو روی اون اعمال کرده و در محلی که می بینین قرار میدیم. مطمئن میشیم که همچنان انتخاب شده باشه. بعد هم وارد مسیر Object > Path > Add Anchor Points میشیم.

گام هفتم

ابزار Direct Selection رو بر می داریم. Anchor Point میانی رو انتخاب کرده و اون رو ۳۲ پیکسل به بالا درگ می کنیم. برای سهولت، Shift رو نگه می داریم.

  1. طراحی آیکن ایمیل

گام اول

میریم سراغ مربع قرمز رنگ بعدی.

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۶۶ در ۲۶ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که توی تصویر اول می بینین قرار میدیم و Style رو از پنل Graphic Styles اعمال می کنیم.

ابزار Direct Selection رو برداشته و Anchor Point های بالا رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Path > Average میشمی. Both رو تیک زده و Ok می زنیم. به این ترتیب، مستطیل به مثلث تبدیل میشه.

گام دوم

همچنان که مثلث انتخاب شده، وارد مسیر Object > Transform > Reflect میشیم و Horizontal رو تیک زده و روی Ok کلیک می کنیم.

گام سوم

مثلثی که برعکس کردیم رو انتخاب کرده و اون رو ۱۴ پیکسل به بالای می بریم. برای سهولت، Shift رو نگه می داریم.

مثلث پایین رو انتخاب کرده و یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم.

گام چهارم

مثلث کپی رو به همراه مثلث بالا انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم.

گام پنجم

همچنان که شکل انتخاب شده، ابزار Direct Selection رو بر می داریم. Anchor Point که توی تصویر هایلایت شده رو انتخاب کرده و دکمه Delete رو می زنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام ششم

ابزار Path Selection رو برداشته و مسیری که می بینین رو انتخاب کرده و دکمه Delete رو می زنیم.

گام هفتم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۶۶ در ۴۰ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که توی تصویر اول می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم. در نهایت، وارد مسیر Object > Path > Add Anchor Points میشیم.

گام هشتم

ابزار Direct Selection رو برداشته و Anchor Point که توی تصویر هایلایت شده رو انتخاب کرده و اون رو ۲۶ پیکسل به بالای درگ می کنیم.

  1. طراحی آیکن وب

گام اول

میریم سراغ مربع قرمز بعدی.

ابزار Ellipse رو برداشته و یک دایره ۶۶ پیکسلی رسم می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم.

گام دوم

ابزار Ellipse رو برداشته و یک شکل ۳۰ در ۶۶ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم.

گام سوم

ابزار Ellipse رو برداشته و یک شکل ۸۶ در ۶۶ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم.

دایره ۶۶ پیکسلی رو انتخاب کرده و یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. این کپی رو به همراه بیضی انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Intersect کلیک می کنیم.

گام چهارم

ابزار Ellipse رو برداشته و یک شکل ۸۶ در ۶۶ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم.

دایره ۶۶ پیکسلی رو انتخاب کرده و یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. این کپی رو به همراه بیضی انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Intersect کلیک می کنیم.

  1. طراحی آیکن تلفن

گام اول

مربع قرمز بعدی رو انتخاب می کنیم.

ابزار Pen رو برداشته و یک مسیر منحنی به صورتی که می بینین رسم می کنیم. بعد هم Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم.

گام دوم

مسیر منحنی رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Transform > Move میشیم. عدد ۹ پیکسل رو برای Horizontal و عدد ۸- پیکسل رو برای Vertical در نظر گرفته و بعد هم روی دکمه Copy کلیک می کنیم.

گام سوم

هر دو منحنی رو انتخاب کرده و Ctrl+J رو فشار میدیم.

گام چهارم

ابزار Ellipse رو برداشته و یک دایره ۲۶ پیکسلی رسم می کنیم. اون رو در محلی که توی تصویر اول می بینین قرار میدیم و Style ذخیره شده رو روی اون اعمال می کنیم. این شکل جدید رو کپی کرده و در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام پنجم

شکل هایی که هایلایت شدن رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Unite کلیک می کنیم.

  1. اضافه کردن پس زمینه

گام اول

دو تا مسیری که برای آیکن خانه درست کرده بودیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Path > Outline Stroke میشیم. شکل های حاصل رو انتخاب کرده و Ctrl+8 رو فشار داده و اون رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم.

گام دوم

شکل هایی که برای آیکن ایمیل درست کرده بودیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Path > Outline Stroke میشیم. شکل های حاصل رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

گام سوم

شکل هایی که برای آیکن وب درست کرده بودیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Path > Outline Stroke میشیم. شکل های حاصل رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

گام چهارم

شکل هایی که برای آیکن تلفن درست کرده بودیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Path > Outline Stroke میشیم.

گام پنجم

وارد پنل Layers میشیم و مربع قرمز رو Unlock کرده و Delete رو می زنیم.

گام ششم

در نهایت می تونیم این آیکن ها رو روی کارت ویزیت، قرار بدیم.

نتیجه

 

 

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *