آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

توی این آموزش، طراحی اتوبوس برقی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. ایجاد سند جدید

دکمه های Ctrl+N رو می زنیم و یک سند جدید درست می کنیم. Pixels رو از منوی Units انتخاب می کنیم. عدد ۸۰۰ رو توی فیلد Width و عدد ۶۰۰ رو توی فیلد Height وارد می کنیم و روی دکمه Advanced کلیک می کنیم. RGB رو برای Color Mode و Screen رو برای Raster Effect در نظر می گیریم. مطمئن میشیم که Align New Objects to Pixel Grid تیک نداشته باشه. بعد هم Ok می زنیم.

میریم سراف Preferences و عدد ۱ پیکسل رو توی فیلد Keyboard Increment وارد می کنیم.

برای مشاهده پیش نمایش زنده موقعیت و اندازه شکل ها، وارد پنل Info میشیم. با دنبال کردن مسیر Edit > Preferences > Units > General، واحد اندازه گیری رو روی پیکسل تنظیم می کنیم. تمام این تنظیمات، سرعت کار رو افزایش میدن.

  1. ایجاد پس زمینه

گام اول

بیاین با پس زمینه شروع کنیم. یک مستطیل در پایین بوم رسم می کنیم و کد رنگی #۰۰۶۴۸۲ رو براش در نظر می گیریم.

گام دوم

با استفاده از ابزار Pen، چند تا شکل آسمان خراش رسم می کنیم. کد رنگی #۰۰c7db رو برای Fill در نظر می گیریم. بعد هم با یک مستطیل به ابعاد ۸۰۰ در ۶۰۰ پیکسل، تمام می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

  1. طراحی اتوبوس برق

گام اول

یک مستطیل به ابعاد ۵۱۵ در ۶۰ پیکسل رسم می کنیم. کد رنگی #a01127 رو براش در نظر می گیریم و یک مستطیل ۱۷۰ در ۲۰ پیکسل هم به عنوان در رسم می کنیم.

دومین مستطیل رو هم به صورتی که می بینین در میاریم. برای این کار از پنل Transform استفاده می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام دوم

یک نوار به اندازه ۵۲۰ در ۶ پیکسل با کد رنگی #a01127 و یک نوار هم به ابعاد ۵۱۵ در ۱۰۰ پیکسل با کد رنگی #edeee6 به عنوان بدنه رسم می کنیم. یک نوار هم برای بالا به ابعاد ۵۲۰ در ۱۰ پیکسل با کد رنگی #a01127 هم اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام سوم

یک سری جزئیات رو هم به جلوی اتوبوس برقی اضافه می کنیم. برای این کار ابزار Pen رو بر می داریم و نودها رو به راست می کشیم. بعد هم دو تا مستطیل رسم می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام چهارم

بریم سراغ در. یک مستطیل به ابعاد ۸۴ در ۱۷۲ پیکسل با کد رنگی #a01127 و دو تا مطتیل هم به ابعاد ۵ در ۱۷۲ پیکسل با کد رنگی #edeee6 در راست رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام پنجم

با یک مستطیل به ابعاد ۱۵ در ۲۵ پیکسل و یک مستطیل هم به ابعاد ۱۵ در ۵۴ پیکسل با کد رنگی #۴۴۵۶۷۵، پنجره ها رو اضافه می کنیم. این گروه رو سه بار Duplicate می کنیم. وارد پنل Align میشیم و اون ها رو به صورت افقی تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام ششم

در حالی که Alt رو نگه داشتیم، چهار تا پنجره آخر رو درگ می کنیم و در پایین پنجره قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام هفتم

تمام اجزای در رو از جمله پنجره ها انتخاب می کنیم. Alt رو تگه می داریم و اون ها رو به راست درگ می کنیم. بعد هم ابزار Direct Selection رو بر می داریم. نودهای پایین رو انتخاب می کنیم و اون ها رو با اتوبوس تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام هشتم

با استفاده از مستطیل به ابعاد ۲۷ در ۸۵ پیکسل با کد رنگی #a01127 برای فریم و مستطیل هایی به ابعاد ۲۴ در ۲۴ و ۲۴ در ۴۷ پیکسل با کد رنگی #۴۴۵۶۷۴، بقیه پنجره ها رو اضافه می کنیم. یک مستطیل هم با کد رنگی #edeef0 در زیر پنجره ها رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام نهم

پنجره رو گروه و ده بار Duplicate می کنیم. اون ها رو به صورت افقی تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام دهم

پنجره های عقبی رو هم درست می کنیم. کل پنجره رو انتخاب می کنیم و با استفاده از ابزار Direct Selection به جلو می بریم. نودها رو تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام یازدهم

بریم سراغ طراحی سقف. یک مستطیل به ابعاد ۵۱۵ در ۳۲ پیکسل با کد رنگی #edeee6 درست می کنیم و با استفاده از پنل Transform، زوایا رو به اندازه ۲۵ پیکسل گرد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام دوازدهم

با استفاده از ابزار ابزار Rectangle یک مستطیل به ابعاد ۴۵ در ۱۳ پیکسل با کد رنگی #۸۷۸۶۸a رسم می کنیم و زوایا رو گرد می کنیم. اون رو چهار بار Duplicate می کنیم و کپی ها رو تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام سیزدهم

با استفاده از ابزار Ellipse، پنج تا چرخ اتوبوس رو درست می کنیم. برای این کار، پنج تا دایره ۵۲ پیکسلی با کد رنگی #۴۴۴۲۴۲ و پنج تا دایره ۴۴ پیکسلی با کد رنگی #۹a999e و پنج تا دایره ۲۴ پیکسلی با کد رنگی #۴۴۴۲۴۲ رسم می کنیم. اون ها رو به شکل زیر گروه می کنیم و در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام چهاردهم

یک دایره کوچک با کد رنگی #۵b5b5f رسم می کنیم و روی شکل هایی که می بینین قرار میدیم. در نهایت، اون رو با نوارهایی که می بینین به بالا وصل می کنیم. این نوارها به عنوان سیم عمل می کنن.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام پانزدهم

با استفاده از ابزار Rectangle و کد رنگی #۵b5b5f، جزئیات بیشتری رو بهش اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

گام شانزدهم

با استفاده از ابزار Pen، قسمتی که می بینین رو طراحی می کنیم و اون رو درعقب قرار میدیم.

گام هفدهم

با استفاده از ابزار Rectangle، یک مربع ۸۴ پیکسلی در زیر در رسم می کنیم و کد رنگی #۴۴۴۲۴۲ رو براش در نظر می گیریم. بعد هم یک مستطیل با کد رنگی #۵b5b5f به اندازه ۸۴ در ۱۷ پیکسل رسم می کنیم و در پایین قرار میدیم.

با استفاده از ابزار Rounded Rectangle، یک مستطیل به ابعاد ۱۷  در ۲ در زیر در رسم می کنیم و کد رنگی #۹a999e رو براش در نظر می گیریم. بعد هم اون رو Duplicate می کنیم. کد رنگی #۴۴۴۲۴۲ رو براش در نظر می گیریم. اون رو به عقب می فرستیم و به راست درگ می کنیم. سه بار Duplicate می کنیم و با هم تراز می کنیم.

گام هجدهم

تمام پنجره ها رو انتخاب و Duplicate می کنیم. وارد مسیر Effects > Path > Offset Path میشیم و عدد -۲ رو برای Offset در نظر می گیریم و وارد مسیر Object > expand Appearance میشیم.

مستطیل هایی با اندازه های مختلف درست می کنیم و اون ها رو با ابزار Rotate به اندازه ۴۵ درجه می چرخونیم. مستطیل ها و پنجره ها رو انتخاب می کنیم و با ابزار Shape Builder به صورت زیر در میاریم.

گام نوزدهم

بیاین سایه ها رو اضاف کنیم. از چرخ ها شروع می کنیم. یک مستطیل با کد رنگی #۴۴۴۴۲۴ رسم می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. Opacity رو روی ۴۵ درصد و Mode رو روی Multiply قرار میدیم. بعد هم سایه ها و چرخ ها رو انتخاب و با ابزار Shape Builder، به صورت زیر Subtract می کنیم.

گام بیستم

سایه های بدنه رو هم با یک مستطیل با کد رنگی #aa202f رسم می کنیم و رنگ سایه رو روی #۶۴۱۱۱۱ تنظیم می کنیم.

گام بیست و یکم

با استفاده از ابازار Pen، شکلی که می بینین رو رسم می کنیم. کد رنگی #aa202f رو برای Stroke در نظر می گیریم و اون رو Duplicate می کنیم و به عقب می فرستیم. کد رنگ #۶۴۱۱۱۱ رو برای Fill در نظر می گیریم.

گام بیست و دوم

در نهایت یک مستطیل با کد رنگی #۰۰۶۴۸۲ رسم می کنیم و تمام شکل ها رو در جلوی اون قرار میدیم و تمام!

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *