آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

توی این آموزش، طراحی تکه پازل رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

گام اول

Ctrl+N رو می زنیم و یک سند جدید درست می کنیم. Pixels رو از منوی Units انتخاب می کنیم. عدد ۶۰۰ رو توی فیلد Width و عدد ۶۰۰ رو توی فیلد Height وارد کرده و روی دکمه Advanced کلیک می کنیم. RGB Screen 72ppi رو انتخاب می کنیم. تیک Align New Objects to Pixel Grid رو بر می داریم و Ok می زنیم.

وارد مسیر View > Show Grid و View > Snap to Grid میشیم. این بار مسیر Edit > Preferences > Guides & Grid رو دنبال کرده و عدد ۵ رو برای Gridline Every و عدد ۱ رو برای Subdivisions در نظر می گیریم.

وارد مسیر Edit > Preferences > Units > General میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام دوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و میریم سراغ نوار ابزار و رنگ Stroke رو حذف می کنیم. مقادیر رنگی R=236, G=28, B=36 رو برای Fill در نظر می گیریم.

میریم سراغ صفحه کار و یک شکل ۳۶۰ در ۱۳۰ پیکسل رسم می کنیم. Opacity شکل قرمز رنگ رو پایین میاریم.

وارد پنل Transparency میشیم و Opacity رو میزاریم روی ۵۰ درصد.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام سوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم. دو تا شکل ۱۱۰ در ۲۵۰ پیکسل رسم می کنیم. اون رو دقیقا در محلی که می بینین قرار میدیم.

هر سه شکل رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم. گروه حاصلرو انتخاب کرده و میانبر Shift+Ctrl+G رو زده و اون رو Ungroup می کنیم.

دو تا مسیر کوچک رو انتخاب کرده و دکمه Delete رو می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام چهارم

ابزار Rectangle رو برداشته و دو تا مربع ۲۰ پیکسلی رسم می کنیم. اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

ابزار Ellipse رو بر می داریم. دو تا شکل ۴۰ در ۳۵ پیکسل رسم می کنیم. اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

این دو شکل رو انتخاب کرده و وارد مسیر Effect > Warp . Wave میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد کرده و Ok می زنیم. وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام پنجم

همه شکل ها رو مجددا انتخاب می کنیم. روی دکمه Minus Front پنل Pathfinder کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام ششم

ابزار Rectangle رو برداشته و دو تا مربع ۲۰ پیکسلی رسم کرده و در محلی که می بینین قرار میدیم.

ابزار Ellipse رو برداشته و دو تا شکل ۳۵ در ۴۰ پیکسلی رسم می کنیم. اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

دو تا بیضی رو انتخاب کرده و وارد مسیر Effect > Warp > Wave میشیم. تنظیماتی که می بینین رو وارد کرده و Ok می زنیم. وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام هفتم

تمام شکل هایی که تا اینجا درست کردیم انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم. شکل حاصل رو انتخاب می کنیم. Opacity رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم. مقادیر رنگی R=39, G=170, B=225 رو برای Fill در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام هشتم

شکل آبی رو انتخاب کرده و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. شانزده Anchor Point که می بینین رو انتخاب کرده و وارد پنل Controls میشیم. Corners رو روی ۳.۵ پیکسل قرار میدیم.

با استفاده از همین ابزار، چهار تا Anchor Point که به رنگ سبز مشخص شده، انتخاب می کنیم. وارد پنل Control میشیم. Corners رو روی ۵ پیکسل قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام نهم

همچنان که شکل آبی انتخاب شده، وارد مسیر Effect > 3D > Extrude & Bevel میشیم. روی دکمه More Options کلیک می کنیم. تنظیماتی که می بینین رو انتخاب کرده و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام دهم

شکل سه بعدی رو مجددا انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم. گروه حاصل رو انتخاب کرده و دو بار Shift+Ctrl+G رو می زنیم.

وارد پنل Layers میشیم و قابلیت رویت هر دو شکل آبی رو غیر فعال می کنیم.

شکل های باقی مونده رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Unite کلیک می کنیم. بعد هم Ctrl+8 رو زده و اون رو به Compound Path یا مسیر مرکب تبدیل می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام یازدهم

میریم سراغ پنل Layers و قابلیت رویت هر دو شکل آبی رو فعال می کنیم. شکل جلو رو انتخاب کرده و اون رو کپی و در جلو قرار میدیم. وارد پنل Pathfinder شده و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو انتخاب کرده و اون رو به Compound Path تبدیل می کنیم. مقادیر رنگی R=28, G=117, B=188 رو برای Fill در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل

گام دوازدهم

Snap to Grid رو غیر فعال کرده و وارد مسیر Edit > Preferences . General میشیم و Keyboard Increment رو میزاریم روی ۱ پیکسل.

همچنان که مسیر مرکب انتخاب شده، دو کپی رو در جلو قرار میدیم.

کپی بالا رو انتخاب کرده و ۳ پیکسل به بالا می بریم. هر دو کپی رو مجددا انتخاب کرده و روی دکمه Minus Front پنل Pathfinder کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو انتخاب کرده و اون ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. رنگ مشکی رو برای Fill در نظر گرفته و روی Opacity کلیک می کنیم تا پنجره Transparency باز بشه. Opacity رو روی ۲۰ درصد و Blending Mode رو روی Soft Light قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

– صفر تا صد آموزش ایندیزاین

– صفر تا صد آموزش کورل دراو


گام سیزدهم

شکل های جلو رو انتخاب کرده و دو تا کپی کرده و در جلو قرار میدیم.

کپی بالا رو انتخاب کرده و اون رو ۱ پیکسل به بالا می بریم.

هر دو کپی رو مجددا انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم. گروه حاصل از شکل ها رو انتخاب کرده و اون ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. رنگ سفید رو برای Fill در نظر می گیریم. Opacity رو روی ۵۰ درصد و Blending Mode رو روی Overlay قرار میدیم.

گام چهاردهم

شکل های جلو رو انتخاب کرده و وارد پنل Gradient میشیم. روی Thumbnail مربوط به Gradient کلیک کرده و Linear Gradient پیش فرض مشکی – سفید رو اعمال می کنیم.

Angle رو روی ۹۰ درجه قرار داده و رنگ های گرادیانت رو جا به جا می کنیم. اسلایدر راست رو انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=28, G=117, B=188 رو وارد می کنیم. مقادیر رنگی R=39, G=170, B=225 رو برای اسلایدر چپ در نظر می گیریم.

گام پانزدهم

شکل های جلو رو انتخاب کرده و وارد پنل Appearance میشیم. رنگ سفید رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. روی Stroke کلیک می کنیم تا پنل Stroke باز بشه. Weight رو روی ۵ پیکسل قرار داده و Align Stroke to Inside رو تیک می زنی.

وارد پنل Appearance میشیم. همچنان که Stroke انتخاب شده، Opacity رو تا ۱۵ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو روی Soft Light میزاریم.

گام شانزدهم

ابزار Rectangle رو بر می داریم. روی صفحه کلیک می کنیم تا پنجره Rectangle باز بشه. عدد ۶۱۰ رو برای Width و Height در نظر می گیریم و Ok می زنیم. مقادیر رنگی R=254, G=239, B=22 رو برای Fill این مربع در نظر می گیریم.

این شکل رو در وسط قرار میدیم. برای این کار، وارد پنل Align میشیم. Aligning to Artboard رو می زنیم. بعد هم روی Horizontal Align Center و Vertical Align Center کلیک می کنیم.

گام هفدهم

وارد پنل Layers میشیم. شکل آبی مربوط به پشت رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب کرده و وارد مسیر Effect > Stylize > Outer Glow میشیم. تنظیماتی که می بینین رو وارد کرده و Ok می زنیم.

Stroke موجود رو انتخاب کرده و رنگ مشکی رو براش در نظر می گیریم. Weight رو روی ۱ پیکسل قرار میدیم. Opacity رو روی ۱۵ درصد گذاشته و روی Align Stroke to Outside کلیک می کنیم.

Stroke رو انتخاب کرده و روی دکمه Duplicate Selected Item کلیک می کنیم. Stroke جدید رو انتخاب کرده و Opacity رو میزاریم روی ۵ درصد و Weight رو روی ۳ پیکسل قرار میدیم.

گام هجدهم

تمام شکل هایی که می بینین رو انتخاب می کنیم. اون رو Duplicate می کنیم. این کپی ها رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

شکل های حاصل رو انتخاب کرده و وارد پنل Appearance میشیم. رنگ مشکی رو برای Fill در نظر می گیریم. وارد مسیر Effect > Stylize > Inner Glow میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد کرده و Ok می زنیم.

گام نوزدهم

شکل هایی که توی گام قبلی درست شدن انتخاب می کنیم. وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم. پنل Layers رو باز کرده و Shift+Ctrl+G رو زده و گروه رو Ungroup می کنیم. به این ترتیب، دو تا گروه جدید داریم. یک گروه ساده و یک گروه ماسک شده. گروه ساده و بعد هم گروه ماسک شده رو انتخاب می کنیم. Opacity رو تا ۵۰ درصد پایین میاریم. Blending Mode رو روی Overlay قرار میدیم و تمام!

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی تکه پازل ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

– صفر تا صد آموزش ایندیزاین

– صفر تا صد آموزش کورل دراو


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *