آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 5036
آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

توی این آموزش، طراحی پاندای بامزه رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از شکل های ساده و ابزار Pen استفاده می کنیم. این آموزش برای افراد مبتدی که دنبال چالش هستن، کمک زیادی می کنه.

با ” آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
 1. طراحی پاندا

گام اول

یک سند جدید درست می کنیم. ابزار Ellipse رو بر می داریم. یک دایره رسم می کنیم و مقادیر رنگی R=73, G=59, B=59 رو براش در نظر می گیریم. برای حفظ تناسب دایره، Shift رو موقع درگ کردن ماوس، نگه می داریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوم

مثل تصویر زیر، یک بیضی به رنگ دلخواه، در بخش پایینی دایره تیره رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام سوم

وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم. این میشه پاهای پاندا.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام چهارم

با استفاده از ابزار Direct Selection، پنجه ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Convert Anchor Point رو بر می داریم و گوشه ها رو Smooth تر می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام پنجم

یک دایره کوچک در بالا، به عنوان دم اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام ششم

برای طراحی سر، یک دایره رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=228, G=226, B=213 رو براش در نظر می گیریم و اون رو در عقب پاها قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام هفتم

بریم سراغ طراحی چشم ها. دو تا دایره با ابزار Ellipse رسم می کنیم. یکی مشکی به عنوان مردمک و یکی سفید به عنوان هایلایت.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام هشتم

کل چشم رو انتخاب می کنیم. Shift+Alt رو نگه می داریم و اون رو به سمت راست می کشیم تا Duplicate بشه.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام نهم

چشم ها رو روی سر قرار میدیم. این هم از نتیجه کار تا به اینجا.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دهم

حالا باید یک شکل کوچک به صورتی که توی تصویر می بینین، رسم کنیم. مقادیر رنگی R=40, G=30, B=30 رو به عنوان رنگ Fill وارد می کنیم. ابزار Polygon رو بر می داریم و روی صفحه کار کلیک می کنیم. به این ترتیب، یک پنجره ظاهر میشه. عدد ۳ رو توی فیلد Sides وارد می کنیم و Ok می زنیم. حالا ابزار Convert Anchor Point رو بر می داریم گوشه های تیز رو بیشتر Smooth می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام یازدهم

شکل ایجاد شده رو پشت چشم های پاندا قرار میدیم. برای این کار، شکل رو سر جای خودش قرار میدیم، چشم ها رو انتخاب می کنیم و Ctrl+X, Ctrl+F رو فشار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوازدهم

چشم دیگه پاندا رو هم درست می کنیم. شکلی که تا اینجا داریم رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Object > Transform > Reflect میشیم. توی پنجره ای که ظاهر میشه، Vertical رو انتخاب می کنیم و Copy رو می زنیم. بعد هم چشم رو به سمت چپ می بریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام سیزدهم

دو تا بیضی رسم می کنیم. یکی مشکی به عنوان بینی و یکی هم سفید  به عنوان هایلایت.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام چهاردهم

دو تا بیضی دیگه به عنوان گوش در پشت سر پاندا قرار میدیم. مقادیر رنگی R=40, G=30, B=30 رو به عنوان رنگ Fill گوش ها در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام پانزدهم

دو تا دایره مشکی دیگه به صورتی که توی تصویر می بینین، اضافه می کنیم. حالا می تونیم تمام اجزا رو تراز کنیم. دو تا چشم ها رو با هم گروه می کنیم (گروه ۱). دو تا شکل های پشت چشم رو با هم گروه می کنیم (گروه ۲). بینی و هایلایت (گروه ۳) و دو تا گوش ها (گروه ۴) رو هم با هم گروه می کنیم. حالا هر چهار تا گروه رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Align میشیم و Horizontal Align Center رو می زنیم. ۷

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام شانزدهم

با استفاده از ابزار Pen، یک شکل گلبرگ مانند به عنوان پنجه رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=40, G=30, B=30 رو براش در نظر می گیریم. پنجه رو پشت کل بدن قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام هفدهم

دومین پنجه رو هم درست می کنیم. برای این کار، پنجه اول رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می کنیم و وارد مسیر Transform > Reflect میشیم. بعد هم Vertical و در نهایت Copy رو می زنیم. دومین پنجه رو به سمت راست درگ می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام هجدهم

تمام اجزای پای پاندا رو انتخاب می کنیم. Alt+Shift رو نگه می داریم و اون رو یک مقدار به سمت چپ می کشیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

 1. اضافه کردن سایه به پاندا

گام اول

اولین شکل پا رو Duplicate می کنیم. همچنان که کپی جدید انتخاب شده، Shift رو نگه می داریم و شکلی که خط دور اون قرمز هست رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Minus Front کلیک می کنیم. مقادیر رنگی R=58, G=46, B=46 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوم

برای اضافه کردن سایه دم هم از همین روش استفاده می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام سوم

مقادیر رنگی R=58, G=46, B=46 رو به عنوان رنگ Fill در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

 1. طراحی پروانه ساده

گام اول

با استفاده از ابزار Ellipse، دو تا بیضی درست می کنیم. مقادیر رنگی R=231, G=25, B=57 رو براش در نظر می گیریم. حالا هر دو بیضی رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم. این میشه بال پروانه مون.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوم

با استفاده از نقطه های آبی با مقادیر رنگی R=137, G=212, B=227، بال پروانه رو تزئین می کنیم. بدن پروانه رو رسم می کنیم و مقادیر رنگی R=111, G=18, B=0 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام سوم

یک بیضی در پشت اولین بال رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=206, G=5, B=44 رو براش درنظر می گیریم. این میشه دومین بال.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام چهارم

با استفاده از ابزار Spiral، دو تا خط مارپیچ رسم می کنیم. Anchor Point رو با استفاده از ابزار Direct Selection جا به جا می کنیم. این هم از شاخک های پروانه مون.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام پنجم

پروانه رو میزاریم روی پاندا.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

 1. طراحی گل های ساده

گام اول

یک پنج ضلعی به رنگ سفید رسم می کنیم. وارد مسیر Effect > Distort & transform > Pucker & Bloat میشیم. توی پنجره ای که ظاهر میشه، اسلایدر رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم و Ok می زنیم. اون رو Duplicate و با ابزار Free Transform، کوچک تر می کنیم. بعد هم مقادیر رنگی R=248, G180, B=186 رو براش در نظر می گیریم. یک دایره با مقادیر رنگی R=180, G=46, B=52 درست می کنیم و اون رو در مرکز گل قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوم

گل سفید و صورتی رو انتخاب می کنیم. روی ابزار Blend دابل کلیک می کنیم. Spacing رو وری Specified Steps قرار میدیم و عدد ۵۰ رو توی فیلد کناری وارد می کنیم و Ok می زنیم. این هم از گل.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

 1. تکمیل طرح

گام اول

برای ایجاد پس زمینه، یک مربع با مقادیر رنگی R=200, G=223, B=142 و یک دایره با مقادیر رنگی R=148, G=170, B=79 رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

گام دوم

گل ها رو Copy, Paste می کنیم و روی پس زمینه قرار میدیم. برای تغییر اندازه و چرخوندن گل ها از ابزار Free Transform استفاده می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

تبریک! تمام شد!

این هم از تصویر نهایی. اگه بخواین می تونین از رنگ های دیگه هم استفاده کنین.

آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0