آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت بخش اول قسمت دوم

توی این آموزش، نحوه طراحی پمپ سوخت رو با Maya با هم می بینیم. با تکنیک های مدل سازی Low Poly مقدماتی شروع می کنیم و با جزئیات مدل سازی، تکسچرینگ و Baking آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت اول “

گام هشتم

توی پنجره Duplicate Face Options، امکان Separate Duplicated Faces رو تیک می زنیم و روی دکمه Duplicate کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

به این ترتیب، سطح منتخب به صورت یک ماهیت مجزا، Duplicate میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام نهم

حالا باید هر راس Chamfer شده رو سطح مجاز رو با هم ادغام کنیم. بعد از انتخاب دو راس کنجی، وارد مسیر Edit Mesh > Merge میشیم و از دستور Merge برای ادغام کردن این رئوس استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دهم

به همین روش، تمام رئوس رو با هم ادغام می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام یازدهم

سطح بالایی رو دو بار اکسترود می کنیم و به ترتیبی که در زیر می بینین، در میاریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دوازدهم

وارد مسیر Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام سیزدهم

بعد از انتخاب Insert Edge Tool، شش تا Edge Loop عمودی طبق تصویر زیر اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

دو تا Edge Loop افقی هم اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام چهاردهم

با زن دکمه F10، وارد Edge Selection Mode میشیم. بعد از انتخاب سطح مشخص شده، وارد مسیر Edit Mesh > Wedge face میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام پانزدهم

توی پنجره Wedge Face Options، عدد ۱۲.۰ رو برای Arc Angle و ۱ رو برای Divisions در نظر می گیریم و روی Wedge Face کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام شانزدهم

به همون روش، از ابزار Wedge برای بقیه سطوح هم استفاده می کنیم. همون طور که توی تصویر زیر می بینین، چند تا Edge Loop اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

  1. طراحی دیسک دیال

گام اول

سطوحی که مشخص شده رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Duplicate face Option میشیم. به این ترتیب سطوح انتخاب شده Duplicate میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دوم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، لبه مرزی بالای شکل Duplicate شده رو اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام سوم

لبه های مرزی بالا رو به سمت بالا اکسترود می کنیم تا واضح تر بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام چهارم

بعد از انتخاب Polygon Mesh که Duplicate کرده بودیم، وارد مسیر Edit Mesh > Append to Polygon Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام پنجم

بعد از انتخاب Append to Polygon Tool، روی لبه مرزی موازی کلیک می کنیم و بعد هم Enter می زنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام ششم

یک بار دیگه، لبه مرزی بالا رو دو بار اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هفتم

یک PolyCube جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هشتم

بعد از انتخاب چهار راس مربع، Scale اون ها رو روی محور Y یک مقدار کاهش میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام نهم

PolyCube رو Duplicate می کنیم و در محلی که می بینین، قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دهم

بعد از انتخاب مش مدل مکعبی که تازه درست کردیم، وارد مسیر Mesh > Booleans > Difference میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام یازدهم

می تونیم نتیجه رو ببینیم. حالا PolyCube رو داخل حفره قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دوازدهم

Scale مربوط به PolyCube رو یک مقدار کاهش میدیم تا شکاف به شکل زیر در بیاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام سیزدهم

با کمک ابزار Split، بار دیگه لبه ها رو ادیت می کنیم تا جزئیاتی بیشتری رو به پمپ سوخت اضافه کرده باشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

  1. اضافه کردن جزئیات به دیسک دیال

گام اول

زمان اون رسیده که جزئیات بیشتری رو به پنل بالایی اضافه کنیم. بعد از انتخاب مش بالا، وارد مسیر Edit Mesh > Split Polygon Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دوم

توی پنجره Tool Settings، امکان Split Only From Edges و Use Snapping Points Along Edge رو غیر فعال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام سوم

با کمک ابزار Split Polygon، لبه ها رو طبق تصویر زیر، Split یا تفکیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام چهارم

میریم سراغ face Selelction Mode و سطحی که مشخص شده رو حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام پنجم

لبه های مرزی ناحیه حذف شده رو انتخاب و یک بار اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام ششم

اون ها رو یک بار دیگه اکسترود می کنیم. بعد هم همون طور که توی تصویر زیر می بینین، رئوس رو توی vertex Selection Mode، ادیت می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هفتم

از ابزار Append Polygon Tool برای پر کردن سطح استفاده می کنیم. Edge Loop رو با ابزار Split Polygon Tool حفظ می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هشتم

بعد از انتخاب سطوح پشتی، وارد مسیر Edit Mesh > Extrude میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام نهم

از دستور Extrude استفاده می کنیم و روی محور Y اون رو Scale می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دهم

بعد از انتخاب لبه های مرزی بالا، وارد مسیر Mesh > Fill Hole میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

باید به صورت زیر در بیاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام یازدهم

بعد از انتخاب سطوح کناری، وارد مسیر Edit Mesh > Extrude میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام دوازدهم

Scale مربوط به سطح اکسترود شده رو طبق تصویر زیر، کاهش میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

بعد از انتخاب همون سطح، دکمه G رو فشار میدیم تا دستور اکسترود تکرار بشه. بعد هم سطح اکسترود شده رو روی محور Z، درگ می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام سیزدهم

سطح جلویی رو انتخاب، Extrude و Scale می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام چهاردهم

بعد از اکسترود کردن، سطح انتخاب شده رو حذف می کنیم. حالا لبه های مرزی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mesh > Fill Hole میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام پانزدهم

باید به صورت زیر در بیاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام شانزدهم

برای ایجاد کاور شیشه ای روی دیال، یک Plane Poly درست می کنیم و در محل مورد نظر قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هفدهم

بعد از انتخاب لبه های مرزی که مشخص شده، از دستور Extrude برای اکسترود کردن روی محور Z استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام هجدهم

با کمک ابزار Split Polygon، ناحیه ای که توی تصویر مشخص شده رو Split یا تفکیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام نوزدهم

لبه ها رو دو بار دیگه Split می کنیم تا جزئیات بیشتری رو اضافه کرده باشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام بیستم

بعد از انتخاب Face Loop میانی از بخش مرزی، از دستور Extrude به شکلی که می بینین، استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

گام بیست و یکم

مدل مقدماتی پمپ سوخت آماده ست.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم

نتیجه

توی بخش بعدی، نحوه اضافه کردن جزئیات بیشتری به مدل مقدماتی و ایجاد دسته پمپ رو با هم می بینیم.

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *