آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت بخش پنجم قسمت اول

توی این آموزش، نحوه طراحی پمپ سوخت رو با Maya با هم می بینیم. با تکنیک های مدل سازی Low Poly مقدماتی شروع می کنیم و با جزئیات مدل سازی، تکسچرینگ و Baking آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش سوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت دوم “

  1. ایجاد UV Map برای پلات اصلی

گام اول

فایل ذخیره شده قبلی رو باز می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

Polymesh پلات اصلی پمپ سوخت رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Show > Isolate Selected > View Selected میشیم و مربع کنار View Selected رو تیک می زنیم. به این ترتیب، پلات اصلی Isolate میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام چهارم

بعد از انتخاب پلات اصلی، وارد مسیر Edit Uvs > UV Texture Editor میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام پنجم

توی پنجره UV Texture Editor، می تونیم UV Map پیش فرض رو مشاهده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام ششم

بعد از انتخاب Polymesh پلات اصلی، وارد مسیر CreateUVs > Planar Mapping میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام هفتم

توی پنجره Planar Mapping Options، دکمه Fit Projection to Best Plane رو تیک می زنیم و روی دکمه Project کلیک می کنیم تا دستور Planar Mapping اعمال بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام هشتم

بعد از اعمال Planar Mapping، حالا Planar Mapping Gizmp روی Polymesh ظاهر میشه که میشه اون رو بسته به نیاز، تنظیم کرد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

می تونیم Planar Mapping اعمال شده رو توی پنجره UV Texture Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام نهم

داخل پنجره UV Texture Editor کلیک راست می کنیم و UV رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دهم

بعد از انتخاب UV، وارد مسیر Tool > Smooth UV Tool میشیم و روی مربع کنار Smooth UV Tool کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام یازدهم

توی پنجره Smooth UV Tool Options، امکان Pin Borders رو تیک می زنیم و روی دکمه Apply and Close کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوازدهم

حالا می تونیم Smooth UV Tool Options رو ببینیم. روی Unfold and Relax کلیک و به صورت افقی، درگ می کنیم. به این ترتیب، UV Mapping پلات اصلی انجام میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

  1. Unwrapping پایه اصلی

گام اول

بعد از انتخاب Polymesh پایه اصلی، وارد مسیر Show > Isolate Selected > View Selected میشیم و مربع کنار View Selected رو تیک می زنیم. به این ترتیب، پایه اصلی Isolate میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

وارد face Selection Mode میشیم. سطوح  بالایی پلات پایه رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام سوم

توی پنجره UV Texture Editor، سطوح بالایی ناحیه UV Layout رو انتخاب و درگ می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام چهارم

سطوح کناری پلات پایه رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام پنجم

وارد مسیر Create > Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام ششم

نتیجه Automatic Mapping رو داخل پنجره UV Tetxure Editor مشاهده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام هفتم

تمام UV Shell های داخل ناحیه UV Layout رو مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

  1. Unwrapping کاور محفظه موتور

گام اول

کاور محفظه موتور رو Isolate می کنیم. بعد از انتخاب محفظه، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

همون طور که می بینین، تمام UV ها به صورت خودکار داخل UV Editor مرتب شدن. Unwrapping این بخش هم انجام شد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

  1. Unwrapping مش های حمایت کننده

گام اول

مش های حمایت کننده رو انتخاب و Isolate می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

بعد از انتخاب این مش ها، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام سوم

بعد از اعمال دستور Automatic Mapping، می تونیم ProjectionsGizmo و Transform Gizmo رو ببینیم و UV های داخل Viewport رو تنظیم کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

نتیجه کار رو توی پنجره UV Texture Editor مشاهده می کنین. تمام Uvs Shell به درستی توی UV Layout مرتب شدن.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

  1. Unwrapping محفظه موتور

گام اول

محفظه موتور رو انتخاب و Isolate می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

بعد از Isolate کردن محفظه موتور، سطوح ناخواسته کناری و پایینی رو حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام سوم

بعد از انتخاب مش محفظه موتور، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام چهارم

نتیجه رو داخل پنجره UV Texture Editor مشاهده می کنین.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

  1. Unwrapping بخش کنترل کننده لوله

گام اول

بعد از انتخاب Polymesh بخش کنترل کننده لوله، وارد مسیر Show > Isolate Selected میشیم و گزینه View Selected رو تیک می زنیم تا شکل انتخاب شده، Isolate بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دوم

بعد از انتخاب کل سطوح، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام سوم

UV های Uwrap شده رو می تونیم توی UV Texture Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام چهارم

Face Selection Mode رو برای انتخاب Polymesh کاور، Invert یا معکوس می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام پنجم

به این ترتیب، Polymesh بخش کنترل کننده لوله رو هم Unwrap می کنیم. حالا باید UV ها رو بر اساس شکل Polygon و با استفاده از دستور Sew UV Edges به هم بچسبونیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام ششم

برای استفاده از دستور Sew UV Edges، باید لبه ها رو داخل UV Texture Editor انتخاب کنیم. وارد Edge Selection Mode میشیم و یک لبه رو انتخاب می کنیم. بعد از انجام این کار، لبه مجاوری که می تونیم به لبه منتخب بچسبونیم، به صورت خودکار انتخاب میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام هفتم

بعد از انتخاب لبه های متناوب، وارد مسیر Polygon > Move and Sew UV Edges از پنجره UV Texture Editor میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

حالا هر دو UV به هم متصل شدن.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام هشتم

به این ترتیب، باید بقیه UV ها رو هم به هم متصل کنیم تا شکل زیر حاصل بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام نهم

Gapped Uvs رو هم به همین روش به هم متصل می کنیم. بعد از انتخاب لبه های مجاور، وارد مسیر Polygon > UV Texture Editor > Move and Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

گام دهم

بعد از تکمیل Unwrapping محفظه کنترل کننده لوله، UV layout رو طبق تصویر زیر، مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم “ 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *