آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 3098
آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی قسمت چهارم

توی این آموزش، مدل سازی طوطی کارتونی رو با استفاده از Maya با هم می بینیم. این آموزش توی چند قسمت تهیه شده و توی هر قسمت، با بعضی تکنیک ها و ابزارها آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دوم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت سوم “

 1. اعمال Map در Shell سر

گام اول

بعد از انتخاب مش Shell، وارد مسیر Create Uvs > Spherical Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

بعد از اعمال Spherical Mapping، به این ترتیب Shell سر Unwrap میشه. حالا فقط باید UV ها رو Unfold و Relax کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

با زدن دکمه F12، تمام UV ها رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Polygons > Unfold میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

بعد از اعمال دستور Unfold، متوجه میشیم که ناحیه چشم به خوبی Unfold نشده. UV های چشم رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Polygons > Relax میشیم تا پنجره تنظیمات باز بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

توی پنجره Relax Uvs Options، امکان Pin Uvs رو تیک می زنیم. دکمه رادیویی Pin Unselected Uvs رو فعال می کنیم. عدد ۱ رو برای maximum Iterations رد نظر می گیریم و روی دکمه Relax کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام پنجم

به این ترتیب، کار Unwrap کردن این قسمت تمام میشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. اعمال Map روی Shell بدن

گام اول

بعد از انتخاب Shell پیکره، وارد مسیر Create Uvs > Cylinder Mapping میشیم و Cylinder Map رو اعمال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

بعد از انجام این کار، Shell پیکره Unwrap میشه. اما به نظر درهم میاد. حالا باید فرآیندی که قبلا انجام دادیم رو تکرار کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

بعد از استفاده از ابزارهای Unfold و Relax، این قسمت هم Unwrap میشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. متصل کردن Shell سر و بدن

گام اول

توی این بخش، UV های سر و بدن رو به هم وصل می کنیم. هر دو UV رو نزدیک به هم قرار میدیم. فقط باید اندازه اون ها رو به صورت دستی با هم هماهنگ کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. بعد هم Edge Loop مرزی رو که باید Sew کنیم، انتخاب می کنیم. بعد هم وارد مسیر Polygons > Move and Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

UV های سر و بدن در یک Shell به هم وصل شدن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. اعمال Map در Shell ران

گام اول

حالا میریم سراغ Unwrap مردن ران های طوطی. Shell ران سمت چپ رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Cylinder Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

بعد از اعمال Cylinder Mapping، کل UV Shell رو از پنجره UV Texture Editor انتخاب می کنیم و وارد مسیر Tool > Smooth UV Tool میشم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

بعد از اعمال Smooth UV Tool، یک منوی کوچک رو داخل پنجره UV Texture Editor مشاهده می نیم. توی این منو، روی دکمه Unfold کلیک می کنیم. همون طور که می بینین، UV ها Unfold میشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

حالا می تونیم ناحیه شکاف رو Sew یا Attach کنیم. برای این کار، لبه های باز رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Polygons > Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام پنجم

به همین طریق باید Shell های ران هر دو طرف رو به صورت دستی، ادیت کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. اعمال Map روی Shell ساعد

گام اول

میریم سراغ Unwrap کردن دست طوطی. بعد از انتخاب Shell دست چپ، وارد مسیر Create Uvs > Cylinder Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

می تونیم UV ها رو توی پنجره UV Tetxure Editor مشاهده کنیم. این Uvs Shell بسته هست. بنابراین می تونیم اون رو به دو بخش تفکیک کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. بعد هم Edge Loop که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

حالا توی پنجره UV Texture Editor، مسیر Polygons > Cut UV Edges رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

درست مثل قبل، Planar Map رو اعمال می کنیم. حالا باید تصویر زیر به دست بیاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

Edge Loop یکی از Shell ها رو انتخاب می کنیم و بعد هم وارد مسیر Polygons > Move and Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام پنجم

بعد از استفاده از دستور Move and Sew UV، وارد مسیر Tool > Smooth UV Tool میشیم. بعد هم روی دکمه های Unfold و Relax کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام ششم

به این ترتیب، باید UV های دست هر دو سمت رو Unwrap کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام هفتم

بعد از Unwrap کردن بخش های بالایی بدن، UV Layout رو به صورتی که توی پنجره UV Texture Editor می بینین، مرتب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. Unwrap کردن پاها

گام اول

میریم سراغ Unwrap کردن پاهای طوطی. بعد از انتخاب پا، وارد مسیر Sjow > Isolate Select میشیم و View Selected رو تیک می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

توی Edge Selection Mode، این بار Edge Loop که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم. بعد هم میریم سراغ Edit Uvs و Cut UV Edges رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

بعد از استفاده از ابزار Cut UV Edges، کل Shell رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Cylinder Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

بعد از اعمال Cylinder Mapping، می تونیم UV ها رو توی پنجره UV Tetxure Editor که توی تصویر زیر می بینین، Unwrap کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

درست مثل قبل، ابزار Smooth UV رو بر می داریم. بعد از ادیت UV ها، چیزی مشابه تصویر زیر رو مشاهده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام پنجم

حالا Edge Loop که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم. بعد هم وارد مسیر Edit Uvs < Cut UV Edges میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام ششم

حالا Shell پایین رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

بعد از اعمال Plannar Mapping، تصویر زیر به دست میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام هفتم

بعد از Unfold و Relax کردن UV ها، نتیجه زیر به دست میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام هشتم

با همین روش، Shell بالا رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Plannar Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام نهم

به این ترتیب، پا و پنجه رو طبق تصویر، ادیت و Unwrap می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. Unwrap کردن ناخن ها

گام اول

حالا میریم سراغ Unwrap کردن ناخن ها. بعد از انتخاب ناخن ها، وارد مسیر Show > Isolate Select میشیم و View Selected رو تیک می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

توی Edge Selection Mode، این بار Edge Loop میانی تمام ناخن ها رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Uvs > Cut UV Edges میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

بعد از انتخاب Shell یک سمت ناخن، وارد مسیر Craete Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

بعد از اعمال دستور Plannar Mapping، می تونیم نتیجه رو توی پنجره UV Tetxure Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

به این ترتیب، UV های ناخن هر دو طرف رو ادیت و Relax می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام پنجم

به این ترتیب، UV های تمام ناخن ها درست میشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام ششم

بعد از Unwrap کردن UV های تمام بخش های پا، نتیجه ای که در زیر می بینین به دست میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. Transfer کردن UV Map

گام اول

از اونجایی که Unwrap کردن پای چپ تمام شد، باید UV Map اون رو به Polygon Mesh سمت راست هم Transfer کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

در حال حاضر، اگه UV های مش پای راست رو ببینیم، کاملا درهم هست.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

حالا پای Unwrap شده رو انتخاب می کنیم. بعد هم پای راست رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mesh > Transfer Attributes میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

توی پنجره Transfer Attributes Options، دکمه های رادیویی Current و Component رو تیک می زنیم و روی دکمه Transfer کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

بعد از اعمال دستور Transfer، پای راست رو انتخاب می کنیم و UV اون رو توی پنجره UV Tetxure Editor تیک می زنیم. حالا به نظر عالی میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

 1. Unwrap کردن پرها

گام اول

حالا پرها رو Unwrap می کنیم. بنابراین قابلیت رویتی که قبلا درست کردیم رو فعال می کنیم و یکی از پرهای گروه رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام دوم

بعد از اعمال Plannar Map و Relax، می تونیم UV های Unwrap شده رو پر رو توی پنجره UV Texture Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام سوم

بعد از Unwrap کردن پر، UV ها رو به سایر پرها Transfer می کنیم. برای اینکار، از دستور Transfer Attribute استفاده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

گام چهارم

به این ترتیب، Unwrap کردن تمام بخش های طوطی تمام میشه. توی بخش بعدی ، نحوه تکسچرینگ رو با هم می بینیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت پنجم “

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0