آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی قسمت هفتم

توی این آموزش، مدل سازی طوطی کارتونی رو با استفاده از Maya با هم می بینیم. این آموزش توی چند قسمت تهیه شده و توی هر قسمت، با بعضی تکنیک ها و ابزارها آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya, Adobe Photoshop

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دوم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت سوم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت ششم “

  1. خروجی UV Mesh پر

گام اول

فایل مایا رو که از پروژه قبلی ذخیره کرده بودیم رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام دوم

بعد از انتخاب مش پر، وارد مسیر EditUVs > UV Texture Editor میشیم و پنجره UV Texture Editor رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام سوم

توی پنجره UV Texture Editor، می تونیم UV های انتخاب شده ای که توی آموزش قبلی Unwrap نکرده بودیم رو ببینیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام چهارم

بعد از انتخاب مش پر، وارد مسیر Polygons > UV Snapshot میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام پنجم

UV Image رو توی پنجره UV Snapshot با رزولوشن ۲۰۴۸ ذخیره می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

۲.  ایجاد تکسچر بر در فتوشاپ

گام اول

فتوشاپ رو باز می کنیم و بعد هم UV Image ذخیره شده رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام دوم

یک لایه جدید به رنگ مشکی درست می کنیم و اون رو زیر لایه UV Image قرار میدیم. بعد هم اسم این لایه رو میزاریم BG.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام سوم

ابزار Pen رو از نوار ابزار انتخاب می کنیم و شکل پر رو با استفاده از این ابزار، به شکلی که توی تصویر می بینین، رسم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام چهارم

لایه BG رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام پنجم

با استفاده از ابزار Pen، نیمی از شکل پر رو رسم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام ششم

روی تب Paths کلیک می کنیم. روی لایه Work Path کلیک راست می کنیم و بعد هم Fill Path رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام هفتم

توی پنجره Fill Path، این بار Background Color که سفید هست رو انتخاب می کنیم و بعد هم روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

همون طور که می بینین، نیمی از ناحیه انتخاب شده به رنگ سفید در اومده.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام هشتم

بعد از انتخاب لایه Work Path، دکمه Delete رو می زنیم تا حذف بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام نهم

لایه BG رو انتخاب می کنیم. بعد هم برای این که این لایه رو Duplicate کنیم، از میانبر Ctrl+J استفاده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام دهم

این بار نسخه Duplicate شده لایه BG رو انتخاب می کنیم. روی دکمه Layer Mode کلیک می کنیم و بعد هم Linear Dodge Mode رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام یازدهم

همچنان که نسخه Duplicate شده لایه BG انتخاب شده، میانبر Ctrl+T رو فشار میدیم تا ابزار Transform فعال بشه. حالا روی بوم کلیک راست می زنیم و بعد هم Flip Horizontal رو انتخاب می کنیم تا Flip بشه. بعد هم دکمه Enter رو فشار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام دوازدهم

لایه UV رو مخفی یا Hide می کنیم. بعد هم لایه های BG و BG Copy رو انتخاب می کنیم. بعد هم Shitf+Ctrl+E رو می زنیم تا با هم ادغام بشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام سیزدهم

بعد از ادغام لایه های BG، ابزار Marquee Selection رو بر می داریم و بعد هم نیمه بالایی شکل رو انتخاب می کنیم. Ctrl+C رو می زنیم و بخش انتخاب شده رو کپی می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام چهاردهم

Ctrl+V رو می زنیم و به این ترتیب، بخش انتخاب شده رو Paste می کنیم. حالا Ctrl+T رو می زنیم. روی شکل کلیک راست می کنیم و امکان Flip Vertical رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام پانزدهم

بعد از Flip کردن این لایه به صورت عمودی، شکل پر رو اصلاح و بعد هم هر دو لایه رو با همدیگه ادغام یا Merge می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام شانزدهم

لایه ادغام شده رو Duplicate می کنیم. یک لایه جدید به رنگ سفید درست می کنیم و اون رو در بین لایه های پر قرار میدیم. همون طور که توی تصویر پایین می بینین، لایه بالایی رو Hide می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام هفدهم

بعد از انتخاب لایه جدید، وارد مسیر Filter > Render > Fibers میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام هجدهم

توی پنجره Fibers، عدد ۴۵ رو برای Variance و عدد ۵۰ رو برای Strength در نظر می گیریم و روی دکمه Ok کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام نوزدهم

بعد از اعمال فیلتر Fiber، میانبر Ctrl+T رو می زنیم. کلیک راست می کنیم و امکان Rotate 90° CW رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیستم

عرض اون رو به صورت افقی تغییر میدیم. بعد هم زمانی که کارمون با ابزار Transform تمام شد، دکمه Enter رو فشار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیست و یکم

فیلتر Fiber رو روی لایه پایینی هم اعمال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

لایه Layer 1 رو انتخاب می کنیم. بعد هم Blend Mode رو روی Multiply قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیست و دوم

ابزار Marquee رو انتخاب می کنیم. با استفاده از این ابزار، نیمی از لایه  Fiber Tetxure رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می زنیم و همون طور که توی تصویر زیر می بینین، امکان Warp رو از منویی که ظاهر شده، انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیست و سوم

حالا Handle ها رو به صورتی که توی تصویر می بینین جا به جا می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

به همین روش، بخش مخالف تکسچر رو هم Warp می کنیم. توی این مرحله، این شکل بافتی شبیه پر رو پیدا کرده.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیست و چهارم

بعد از انتخاب همین لایه پر، Ctrl+J رو فشار میدیم تا این لایه Duplicate بشه. حالا لایه Duplicate شده بالا رو انتخاب می کنیم و روی دکمه Add Layer Mask کلیک می کنیم. این دکمه، در پایین پنل Layers قرار داره.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

گام بیست و پنجم

بعد از انتخاب لایه Layer 1، میانبر Ctrl+A رو فشار میدیم و بعد هم Ctrl+C رو می زنیم تا انتخاب بشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – هشتم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code