آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 8604
آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن قسمت اول

توی این آموزش، فرآیند مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن و بعد هم خروجی گرفتن از این صحنه رو با Autodesk Maya با هم می بینیم. به علاوه با روش استفاده از Mental Ray، طراحی خز واقعی  و کاربرد نور و سایه آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 40 تا 50 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام اول

یک مکعب مستطیل درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام دوم

وارد بخش Attributes میشیم و مقدار Subdivisions Width رو به 20 تغییر میدیم (به این ترتیب فضای کافی برای تغییر شکل مکعب در اختیارمون قرار می گیره).

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سوم

مسیر Edir Mesh > Insert Edge Loop Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهارم

همچنان که ابزار Insert Edge Loop در وضعیت انتخاب قرار داره، دو خط در اطراف مکعب درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام پنجم

تمام سطوح اطراف مکعب رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام ششم

همچنان که سطوح در وضعیت انتخاب قرار دارن، مسیر Edit Mesh > Extrude رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام هفتم

اون ها رو یک مقدار به داخل Extrude می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام هشتم

تمام سطوح کوچک اطراف مکعب رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام نهم

مسیر Edit Mesh > Extrude رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام دهم

اون ها رو یک مقدار به داخل Extrude می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام یازدهم

همچنان که مکعب در وضعیت انتخاب قرار داره، عدد 3 روی کیبورد رو فشار میدیم تا مکعب Smooth بشه. حالا باید ظاهر مناسبی پیدا کرده باشه اما هنوز لبه ها یک کم تیز اند.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام دوازدهم

مسیر Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سیزدهم

همچنان که ابزار Insert Edge Loop در وضعیت انتخاب قرار داره، برای اینکه زوایا صاف بشن، چهار لبه درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهاردهم

همچنان که مکعب در وضعیت انتخاب قرار داره، از منوی Animation، گزینه های Create Deformers > Nonlinear > Bend رو انتخاب می کنیم. به این ترتیب می خوایم شکل مبل رو درست کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام پانزدهم

همچنان کهDeformer  Bend در وضعیت انتخاب قرار داره، میریم سراغ ادیتور Attributes و Z Rotation رو روی 90 درجه قرار میدیم (این عدد بسته به موقعیت مکعب، فرق می کنه).

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام شانزدهم

میریم سراغ Bend1 و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم:

– Curvature روی 1.700

– Low Bound روی -0.600

– High Bound روی 0.400

نکته: این تنظیمات بسته به شکل و نحوه تغییر دادن مکعب، فرق می کنه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام هفدهم

حالا باید به این شکل در اومده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام هجدهم

مکعب و Deformer رو انتخاب می کنیم و به شکل مبل در میاریم. الان دیگه شکل مبل آماده ست اما هنوز پایه ها باقی مونده.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام نوزدهم

یک استوانه درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیستم

میریم سراغ ادیتور Attrubutes مربوط به استوانه و تب polyCylinder1 رو فعال می کنیم و بعد هم Subdivisions Height رو روی 36 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و یکم

استوانه رو انتخاب می کنیم و با استفاده از ابزار Scale، استوانه رو روی یک محور فشرده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و دوم

از منوی Animation، مسیر Create Deformers > Nonlinear > Bend رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و سوم

میریم سراغ ادیتور Attrubutes و مقدار Y Rotation رو روی 90 درجه قرار میدیم (این تنظمیات بسته به موقعیت استوانه فرق می کنه).

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و چهارم

میریم سراغ Bend2 و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم:

– Curvature روی 0.750

– Low Bound روی -0.300

– High Bound روی 1.500

نکته: این تنظیمات بسته به شکل و نحوه تغییر دادن مکعب، فرق می کنه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و پنجم

استوانه رو چهار با Duplicate می کنیم و اون ها رو به اندازه پایه های مبل در میاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و ششم

تمام استوانه ها رو انتخاب می کنیم (از جمله Deformer ها) و در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و هفتم

حالا که کار مبل به اتمام رسیده، تمام اشکال رو انتخاب می کنیم و مسیر Edit > Group رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و هشتم

از طریق ادیتور Attributes گروه جدید، اسم گروه رو میزاریم Sofa.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام بیست و نهم

همچنان که نمای Side یا کنار فعال هست، مسیر Create > CV Curve Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی ام

با استفاده از ابزار CV Curve، یک منحنی رسم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و یکم

منحنی رو Duplicate می کنیم و یک کپی از اون رو طرف دیگه قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و دوم

هر دو منحنی رو انتخاب می کنیم و مسیر Surfaces > Loft رو از منوی Surfaces دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و سوم

گروه Sofa رو Duplicate می کنیم و هر دو رو در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و چهارم

مسیر Create > Polygon Primitives > Pipe رو دنبال و یک لوله درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و پنجم

این لوله رو می چرخونیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و ششم

میریم سراغ ادیتور Attributes مربوط به لوله و Aubdivisions Axis رو روی 6 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و هفتم

برخی از رئوس رو انتخاب می کنیم و شروع می کنیم به فرم دادنش به شکل میز. وقتی تمام شد، عدد 3 روی کیبورد رو فشار میدیم تا Smooth بشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و هشتم

از منوی Polygon، مسیر Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام سی و نهم

با استفاده از ابزار Insert Edge Loop Tool، لبه هایی رو به اطراف میز اضافه می کنیم تا تیزتر بشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل ام

همچنان که میز در وضعیت انتخاب قرار داره، مسیر Mesh > Smooth رو دنبال می کنیم و مقدار Division Levels رو به 2 تغییر میدیم و روی Smooth کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و یکم

کار مدل سازی تقریبا تمام شده اما هنوز صفحه روی میز و گلدون باقی مونده.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و دوم

با دنبال کرددن مسیر Create > Polygon Primitives > Cylinder، یک استوانه درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و سوم

نمای Top یا بالا رو فعال می کنیم و استوانه رو به اندازه میز در میاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و چهارم

حالا نمای کنار رو فعال می کنیم و مسیر Create > EP Curve Tool رو دنبال می کنیم. با استفاده از این ابزار، یک منحنی به شکل نیمی از گلدان، درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و پنجم

همچنان که منحنی در وضعیت انتخاب قرار گرفته، مسیر Modify > Center Pivot رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و ششم

همچنان که منحنی در وضعیت انتخاب قرار گرفته، مسیر Surfaces > Resolve رو از منوی Surfaces دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و هفتم

اگه هنوز شکل مناسبی نداره (مثل تصویر زیر)، به کارتون ادامه بدین.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و هشتم

منحنی رو انتخاب می کنیم و تا زمانی که ظاهر مناسبی پیدا کنه، به سمت راست و چپ می کشیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

گام چهل و نهم

تبریک میگم! به انتهای بخش اول مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن رسیدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

ادامه آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: