آموزش Photoshop : طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه – قسمت دوم

توی این آموزش، نحوه طراحی دسته بازی پلی استیشن با Photoshop رو با استفاده از ابزارهای ساده ای مثل لایه های شکل، قلموها، Stroke ها و Layer Style ها یاد می گیریم. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. حالا بیاید ادامه بدیم!

این سری آموزش در دو مقاله منتشر شده است.

آموزش ” طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت اول “

آموزش ” طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم “

گام پنجاه و هشتم

Ctrl رو نگه می داریم و روی لایه دکمه کلیک می کنیم تا انتخاب بشه. یک لایه جدید درست می کنیم و اون رو مشکی می کنیم. با استفاده از فیلتر Add Noise، بهش Noise اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

Blending Mode لایه رو روی Screen میزاریم و Opacity رو کم می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت ام

یک خط Stroke جدید به لبه دکمه اضافه می کنیم و بعضی قسمت هاش رو پاک می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و یکم

چهار تا مثلث کنار هر دکمه رسم می کنیم. Layer Style Bevel و Emboss رو به لایه اضافه می کنیم و Fill رو تا 0% کاهش میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و دوم

Ctrl رو نگه می داریم و روی شکل کلیک می کنیم. یک لایه جدید درست می کنیم و Stroke سفید یک پیکسلی رو روی بخش انتخاب شده اعمال می کنیم. بعضی قسمت های Stroke رو پاک می کنیم تا شبیه هایلایت بشه.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و سوم

حالا بیاید به پشت دکمه های مسیر، هایلایت اضافه کنیم. Ctrl رو نگه می داریم و روی دکمه کلیک می کنیم تا انتخاب بشه. یک لایه جدید درست می کنیم و پشت دکمه قرار میدیم و اون رو با Gaussian Blur، نرم می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و چهارم

به دکمه ها هایلایت اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و پنجم: دکمه های چپ و راست

قسمت مربوط به دکمه های چپ و راست رو می کشیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و ششم

Layer Style ها رو اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و هفتم

با کشیدن همچین شکلی، ظاهری سه بعدی به تصویر میدیم و از رنگ روشن تری استفاده می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و هشتم

یک لایه جدید درست می کنیم و هایلایت نرمی رو روش می کشیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام شصت و نهم

یک لایه جدید درست می کنیم. Ctrl رو نگه می داریم و روی شکل کلیک می کنیم. رنگ مشکی رو انتخاب می کنیم و روش فیلتر Noise رو اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد ام

یک هایلایت دیگه به شکل اضافه می کنیم. از ابزار Brush برای کشیدن دستی هایلایت روی شکل، استفاده می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و یکم

یک منحنی سفید رنگ نرم به عنوان هایلایت اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

همون طور که می بینید، تفاوت زیادی ایجاد می کنه. جزئیات رو در زیر مشاهده می کنید.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و دوم

با استفاده از ابزار Type، حروف L و R رو اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

Layer Style های زیر رو اضافه می کنیم و Fill رو تا 0% کاهش میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و سوم

شروع می کنیم به کشیدن دکمه ها و Layer Style های زیر رو اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و چهارم

یک لایه جدید درست می کنیم و هایلایت ها رو به صورت دستی بهش اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

در زیر می تونید جزئیات رو در مقیاس بزرگتر ببینید.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و پنجم

هایلایت رو به صورت دستی به شکل اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و ششم

یک شکل مستطیل رو به بخش پایینی دسته بازی اضافه می کنیم. Gradient Overlay رو روش اعمال می کنیم و بخش های پایینی اون رو هایلایت می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و هفتم

یک لایه ماسک اضافه می کنیم و گرادیانت خطی یا Linear Gradient سیاه و سفید رو بهش اضافه می کنیم تا بخش بالایی اون رو محو کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و هشتم

یک لایه جدید اضافه می کنیم و خط مشکی رو به بالای دسته اضافه می کنیم. Opacity این لایه رو کاهش میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هفتاد و نهم

یک شکل مستطیل به پشت خط مشکی گام قبل، اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و ام

دو مستطیل یک پیکسلی رسم می کنیم. رنگ این مستطیل ها باید سیاه و سفید باشه. سعی کنید حتما این کار رو امتحان کنید.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و یکم

یک مستطیل کوچک به عنوان LED رسم می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و دوم: Joysticks

دو مستطیل منحنی می کشیم و Layer Style های زیر رو روی اون ها اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و سوم

یک لایه ماسک اضافه می کنیم و بعضی از قسمت های رو محو می کنیم تا با بدنه دسته بازی، هماهنگی لازم رو داشته باشه.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و چهارم

یک لایه جدید درست می کنیم و اون رو به Clipping Mask تبدیل می کنیم. تا زمانی که شکل مون کاملا محو بشه و با بدنه اصلی دسته بازی هماهنگی لازم رو پیدا کنه، به اضافه کردن سایه و هایلایت ادامه میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و پنجم

شکل مربوط به پایه Joystick رو می کشیم و Layer Style های زیر رو بهش اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و ششم

سایه و انعکاس رو به صورت دستی به سطح Joystick اضافه می کنیم تا ظاهری واقعی پیدا کنه.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و هفتم

به بخش دسته ها، هایلات بیشتری اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و هشتم

بیاین روی شکاف دور Jotystick کار کنیم. دو دایره تیره و دو دایره روشن داخل دایره های تیره می کشیم. یک لایه جدید اضافه می کنیم و اون رو به Clipping Mask تبدیل می کنیم. برای اضافه کردن هایلایت به شکل، از رنگ سفید استفاده می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام هشتاد و نهم

دو دایره با رنگ های بسیار روشن تر می کشیم و Layer Style های زیر رو روش اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود ام

شکل رو انتخاب می کنیم. یک لایه جدید درست می کنیم و اون رو مشکی می کنیم و با استفاده از فیلتر Add Noise، بهش Noise اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و یکم

یک لایه جدید درست می کنیم و اون رو به Clipping Mask تبدیل می کنیم. هایلایت بیشتری رو به شکل اضافه می کنیم. از اونجایی که می خوایم ظاهری سه بعدی داشته باشه، بیشتر روی مرکز شکل تمرکز می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و دوم

یک شکل مستطیل مشکی به اندازه یک پیسکل رسم می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و سوم

شکل رو انتخاب می کنیم و بعد Ctrl+Alt+T رو می زنیم و Transform و Duplicate بشه. از نوار امکانات، Rotation رو روی 5 درجه قرار میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و چهارم

Ctrl+Shift+Alt+T رو فشار میدیم تا این مرحله تکرار بشه. تا زمانی که یک دایره کامل به دست بیاد، این کار رو ادامه میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و پنجم

این لایه رو انتخاب می کنیم. رنگ اون رو سفید می کنیم و بعد یک پیکسل جا به جا می کنیم. افکت Inset رو بهش اضافه می کنیم و تنظیمات Opacity لایه هر خط رو تغییر میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و ششم

یک لایه ماسک اضافه می کنیم و با رنگ مشکی روی مرکز خطوطی که درست کردیم می کشیم. حالا افکت Inset فقط روی لبه ها مشخص هست.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و هفتم: دکمه Start؛ Select؛ لوگو

با استفاده از ابزار Rounded Rectangle، دو تا دکمه، یکی برای Start (مثلث) و یکی برای Select (مستطیل) می کشیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و هشتم

Layer Style های زیر رو اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

این هم از دکمه ها.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام نود و نهم

بیاین ظاهری واقعی به دکمه ها بدیم. یک شکل دیگه می کشیم و Layer Style های زیر رو اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد ام

یک خط یک پیکسلی سفید رنگ روی لبه دکمه می کشیم تا بهش هایلایت اضافه کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و یکم

این کار رو برای شکاف دور دکمه هم تکرار می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و دوم

یک دایره می کشیم و Layer Style های زیر  رو روش اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و سوم

با استفاده از قلموی نرم یک پیکسلی، هایلایت رو به صورت دستی اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و چهارم

یک دایره کوچک تر با رنگ روشن تر داخل دایره قبلی می کشیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و پنجم

Layer Style های زیر رو بهش اضافه می کنیم تا ظاهری سه بعدی پیدا کنه.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و ششم

لوگو رو اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و هفتم

با استفاده از ابزار Brush با اندازه یک پیکسل، هایلایت دیگه ای بهش اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و هشتم

متتن رو به بدنه دسته بازی اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و نهم: سایه

یک لایه جدید پشت دسته بازی درست می کنیم. پایین دسته رو به صورت بیضی انتخاب می کنیم و اون رو مشکی می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و دهم

فیلتر Gaussian Blur رو اعمال می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و یازدهم

Opacity رو تا 40% کاهش میدیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و دوازدهم

یک مقدار روی تصویر زوم می کنیم. سایه تیره تری رو به جایی که دسته با زمین برخورد می کنه، اضافه می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

گام صد و سیزدهم: اضافه کردن هایلایت بیشتر

یک لایه جدید بالای تمام لایه ها درست می کنیم. از یک قلموی نرم به رنگ سفید برای اضافه کردن هایلایت بیشتر به دسته بازی استفاده می کنیم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

از اونجایی که ممکن هست با نقطه درست مشکل داشته باشید، می تونید از تصویر زیر به عنوان مرجع استفاده کنید. قاعده خاصی وجود نداره. هایلایت رو به صورت تصادفی اضافه کردم.

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

تصویر نهایی

طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop – قسمت دوم

 

امیدواریم آموزش ” طراحی دسته بازی پلی استیشن از روی طرح اولیه با Photoshop ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: