آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

توی این آموزش، طراحی گل فولادی رو با استفاده از نرم افزار Zbrush با هم می بینیم. بخش اصلی کار رو توی این نرم افزار انجام میدیم و افکت های بیشتر رو با Photoshop اضافه می کنیم.

با ” آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Zbrush, Adobe Photoshop
  1. طراحی صفحه اصلی

گام اول

یک Cylinder3D  درست می کنیم و به شکل زیر در میاریم. با فشار دادن Ctrl+D، چند تا Subdivision اضافه می کنیم و رزولوشن رو میزاریم روی ۲۰۰ و Dynamesh می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دوم

با دنبال کردن مسیر Transform > Activate Symmetry > R، گزینه Radial Symmetry رو روی محور Z فعال می کنیم. از قلموی Trim Dynamic برای Bevel کردن یا شیب دادن به لبه ها استفاده می کنیم. با استفاده از قلموی H Polish، لبه ها رو تمیز می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سوم

با دنبال کردن مسیر Tool > Sub Tool > Duplicate، این بار Sub Tool رو دو بار Duplicate می کنیم و اندازه و موقعیت اون رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام چهارم

Radial Count رو روی ۸ قرار میدیم و با استفاده از Radial Symmetry، قلموی InsertHCube رو انتخاب می کنیم و هشت تا مکعب اضافه می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام پنجم

Ctrl+Shift رو نگه می داریم و روی معکب ها کلیک می کنیم تا Isolate بشن. بعد هم split Hidden رو می زنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام ششم

Sub Tool رو دو بار Duplicate می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هفتم

Duplicate ها رو در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هشتم

با کلیک روی دکمه MergeDown، مکعب ها رو با استوانه Merge یا ادغام می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام نهم

با استفاده از Radial Symmetry و قلموی InsertHCylinder، یک استوانه وارد می کنیم و Radial Count رو میزاریم روی ۴۰.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دهم

Radial Count رو روی ۸ تنظیم می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام یازدهم

استوانه های دیگه رو Transpose Mask می کنیم و همون طور که می بینین، هشت تا استوانه رو Unmask باقی میزاریم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دوازدهم

استوانه های Unmask رو به بیرون منتقل می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سیزدهم

Ctrl+Alt+Shift رو فشار میدیم تا Hide یا مخفی بشن.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام چهاردهم

با دنبال کردن مسیر Tool > Geometry > Modify Topology > Del Hidden، این بار Hidden رو حذف می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام پانزدهم

Cylinder 3D Primitive رو انتخاب می کنیم و تنظیمات زیر رو برای Initialize در نظر می گیریم. برای این کار، وارد مسیر Tool > Initialize میشیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام شانزدهم

برای دیدن تغییرات، تنظیمات رو عوض می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هفدهم

اون رو Polymesh 3D می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هجدهم

بر می گردیم سراغ Project Ztool و قلموی MeshInsert Dot رو انتخاب می کنیم. بعد هم روی MeshInsert Preview که توی مسیر Brush > Modifiers قرار داره کلیک می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام نوزدهم

مثلثی که به تازگی درست شده رو انتخاب می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیستم

Radial Symmetry Count رو روی ۴۰ قرار میدیم و مثلث ها رو به شکلی که می بینین، وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و یکم

Radial Count رو روی ۸ قرار میدیم و مثلث های اضافه رو حذف می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و دوم

اون ها رو Isolate/ Hide و بعد هم Delete Hidden می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و سوم

قلموی InserHCube رو انتخاب می کنیم. RadialCount رو روی ۲۴ قرار میدیم و چند تا مکعب وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و چهارم

از Transpose Move برای ادیت کردن شکل به صورت مستطیل استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و پنجم

Transpose Duplicate می کنیم و در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و ششم

قلموی InsertHCylinder رو انتخاب می کنیم و RadialCount رو میزاریم روی ۸.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و هفتم

چند تا استوانه جدید وارد می کنیم و در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و هشتم

قلموی MeshInsert Dot رو مجددا به همراه مثلث انتخاب می کنیم. RadialCount رو روی ۸ قرار میدیم و مثلث ها رو در محلی که می بینین، وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام بیست و نهم

Transpose Duplicate می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی ام

Duplicate ها رو Scale می کنیم و توی محل مناسب قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و یکم

Ring3D Primitive رو انتخاب می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و دوم

وارد تنظیمات Initialize می کنیم و بخش های مختلف رو به شکل زیر تنظیم می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و سوم

اون رو Polymesh3D می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و چهارم

قلموی MeshInsert رو انتخاب می کنیم و شکلی که به تازگی درست کردیم رو بارگذاری می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و پنجم

RadialCount رو روی ۸ تنظیم می کنیم و یک مش وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و ششم

قلموی InsertCube رو انتخاب می کنیم و مکعب ها رو در حالی وارد می کنیم که RadialCount روی ۸ قرار گرفته.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سی و هفتم

مکعب ها رو جا به جا می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

  1. طراحی چهره

گام اول

پنل Texture رو باز می کنیم و فایل مورد نظر رو وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دوم

پالت Texture رو باز می کنیم. تصویر رو انتخاب می کنیم و روی دکمه Add to Spotlight کلیک می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سوم

چهره رو روی مرکز استوانه قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام چهارم

قلموی Layer رو انتخبا می کنیم و چهره رو دنبال می کنیم تا خطوط هندسی اون روی استوانه بیفته.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام پنجم

بخش چشم ها رو Mask می کنیم. بعد هم با دنبال کردن مسیر Tool > Masking > Inverse اون رو Invert یا معکوس می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام ششم

از Move Transpose یا قلموی Move برای ایجاد چشم ها استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هفتم

از قلموی Damn Standard برای اصلاح شکل ها استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هشتم

قلموی InsertSphere رو انتخاب می کنیم و دو تا چشم و یک زبان وارد می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام نهم

قلموی Move رو بر می داریم و خطوط هندسی رو تنظیم می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دهم

رزولوشن رو روی ۶۰۰ قرار میدیم و Dynamesh می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

  1. طراحی محدوده بیرونی

گام اول

استوانه بیرونی رو انتخبا می کنیم. بعد میریم سراغ قلموی CurveTube. حالا وارد مسیر Stroke > Curve Modifiers میشیم. Size رو انتخاب می کنیم و Curve رو طوری ادیت می کنیم که با تصویر هماهنگ بشه.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دوم

یک شکل مارپیچ درست می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سوم

مسیر Geometry > Deformation > Inflate رو دنبال می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام چهارم

مارپیچ ها رو سر جای خودشون قرار میدیم و وارد مسیر Geometry > Sub Tool > Split > Groups Split میشیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام پنجم

Sub Tool رو Duplicate می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام ششم

روی محور X مارپیچ رو Mirror و Scale می کنیم و سر جای خودشون قرار میدیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

  1. Sculpting و اضافه کردن جزئیات به سطح

گام اول

تمام Sub Tool ها رو دو بار Subdivide می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دوم

توی بخش Morph Target، گزینه Store رو انتخاب می کنیم. برای اینکار، وارد مسیر Tool > Morph Target > StoreMT میشیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام سوم

از قلموهای TrimDynamics و ClayBuildup برای Damage کردن Sub Tools استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام چهارم

از قلموی Morph برای Reverse کردن Damage به جاهای مورد نظر، استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام پنجم

وارد پنل Surface از منوی Tools میشیم و روی دکمه Noise کلیک می کنیم. اسلایدر Strength رو تنظیم می کنیم و روی NoisePlug کلیک می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام ششم

Erosion رو انتخاب می کنیم و تنظیمات رو به شکل زیر تغییر میدیم و Ok می زنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هفتم

با اضافه کردن چند تا نقطه و تغییر موقعیت این نقاط، Curve یا منحنی رو ادیت می کنیم. بعد هم مقادیر Scale و Strength رو عوض می کنیم. حالا روی دکمه Copy و در نهایت Ok، کلیک می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام هشتم

Morph Target رو Strore می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام نهم

روی دکمه Apply to Mesh کلیک می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام دهم

موقع ادیت کردن Sub Tool، روی دکمه Paste در Noise Maker کلیک می کنیم و بعد هم Scale رو ادیت می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

گام یازدهم

در آخر، از قلموی Morph برای ایجاد تنوع در عمق فرسودگی استفاده می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

نتیجه

از تصویر خروجی می گیریم و سایر افکت ها رو توی فتوشاپ اضافه می کنیم.

آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی

امیدواریم ” آموزش ZBrush : طراحی گل فولادی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

” صفر تا صد آموزش زیبراش “

” صفر تا صد آموزش مایا – پک ۱ “

” صفر تا صد آموزش مایا – پک ۲ “

”  آموزش مادباکس “

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *