برچسب: مایا

آموزش Maya : مدل سازی و ریگینگ کاراکتر چوبی – قسمت چهاردهم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت یازدهم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت دهم
آموزش Maya : مدل سازی و ریگینگ کاراکتر چوبی – قسمت سیزدهم
آموزش Maya : مدل سازی الماس – قسمت دوم
آموزش-maya-دایناسور-دنیای-ژوراسیک-8
آموزش Maya : مدل سازی الماس – قسمت اول
آموزش Maya : مدل سازی و ریگینگ کاراکتر چوبی – قسمت دوازدهم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت هشتم
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت ششم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت هفتم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت ششم
آموزش Maya : متحرک سازی خودکار چرخ
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت پنجم
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت چهارم
آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  دوازدهم
آموزش Maya : مدل سازی سمپاش – قسمت سوم
آموزش Maya : افکت میعان روی بطری
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت پنجم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت چهارم
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت سوم
آموزش Maya : مدل سازی سمپاش – قسمت دوم
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت دوم
آموزش Maya : آتش بازی با Particle – قسمت دوم
آموزش Maya : مدل سازی سمپاش – قسمت اول
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت سوم
آموزش Maya : ریگینگ چهره کاراکتر انسان – قسمت اول
آموزش Maya : آتش بازی با Particle – قسمت اول
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت دوم
آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  یازدهم
آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت بیستم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت اول
آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت نوزدهم
آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت دهم