آموزش ۳Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

آموزش ۳Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

توی این آموزش، نحوه ایجاد افکت انفجار شیشه با ۳Ds Max رو یاد می گیریم. برای این کار از Thinking Particles هم کمک می گیریم. Thinking Particles 3، یکی از پلاگین های قدرتمند توی ۳Ds Max و Cinema4D هست که اگه باهاش آشنایی ندارین، بهتره حتما آموزش های مربوط رو دنبال کنین.

با ” آموزش ۳Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

گام اول

یک استوانه درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Glass. بعد هم Radius رو روی ۷، Height رو روی ۳۰ و Sides رو روی ۶ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام دوم

استوانه رو به مختصات x=0, y=0, z=2 جا به جا می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سوم

یک Edit Poly Modifier استفاده می کنیم. روی آیکن Polygon Selection کلیک می کنیم و Polygon پایین رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهارم

توی بخش Edit Polygons، روی دکمه Bevel Settings می کنیم. مقدار Height رو روی ۱.۸ و Outilne Amount رو روی -۱.۵ قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام پنجم

همچنان که Polygon انتخاب شده، روی دکمه Inset Settings کلیک می کنیم و Inset Amount رو روی ۱ قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام ششم

Polygon بالا رو انتخاب می کنیم و اون رو پاک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام هفتم

یک Tessellate Modifier اضافه می کنیم. عدد ۰.۰ رو برای Tension و عدد ۲ رو برای Iterations در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام هشتم

یک TurboSmooth Modifier و بعد هم یک Optimize Modifier اضافه می کنیم. Face Threshold رو روی ۰.۰۲، Edge Threshold رو روی ۰ و Bias رو روی ۰.۵ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام نهم

در نهایت، باز هم یک TurboSmooth Modifier اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام دهم

ThinkingParticle3، بر اساس لبه های سطح، Fragment هایی رو ایجاد می کنه. برای درست کردن شیشه از لبه های تصادفی استفاده می کنیم و سطحش رو Smooth می کنیم. چند تا مثال رو توی تصویر زیر می بینین.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام یازدهم

یک استوانه دیگه درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Bullet. بعد هم Radius رو روی ۱ و Height رو روی ۵ و Sides رو روی ۱۲ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام دوازدهم

استوانه Bullet رو به Editable Poly تبدیل می کنیم و ان رو با استفاده از تصویر زیر، مدل سازی می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سیزدهم

دکمه A روی کیبورد رو فشار میدیم و Angle Snaps رو فعال می کنیم. بعد هم Bullet رو ۹۰ درجه روی محور X می چرخونیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهاردهم

Bullet رو به مختصات x=0, y=100, z=15 منتقل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام پانزدهم

یک Box برای زمین درست می کنیم. Height رو روی -۲ قرار میدیم و Segment های بیشتری اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام شانزدهم

وارد مسیر Command Panel > Create > Particle System > Thinking میشیم و آیکن ThinkingParticles3 رو توی Viewport قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام هفدهم

میریم سراغ پنل Modify و روی Properties بخش Thinking. برای باز کردن رابط کاربری ThinkingParticel3 می تونیم از میانبر Alt+Shift+P و برای بستن از میانبر Alt+Shift+C استفاده کنیم. توی بخش DynamicSet Tree، گزینه Master Dynamic رو انتخاب می کنیم. Edit on the Fly رو غیر فعال می کنیم تا تغییرات واقعی رو مشاهده کنیم. برای مشاهده شکل ذرات هم Show Mesh رو فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام هجدهم

توی Particle Group Tree View، روی دکمه Create توی بخش Master System کلیک می کنیم. اسم گروه رو میزاریم Glass Particle. دو تا گروه دیگه درست می کنیم. اسم گروه اول رو میزاریم Bullet Particle و دومی رو میزاریم Fragments.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام نوزدهم

حالا باید یک Dynamic Set درست کنیم. توی نمای DynamicSet Tree، روی دکمه Create توی بخش Master Dynamic کلیک می کنیم و اسمش رو میزاریم Generate.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیستم

Generate DynamicSet رو هایلایت می کنیم و بعد میریم سراغ سمت راست صفحه که Create قرار داره.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و یکم

آیکن Operators و بعد هم Generator رو از لیست انتخاب می کنیم. obj. To Particle رو انتخاب می کنیم، بعد هم روی بخش شماتیک Wire Setup کلیک می کنیم و این نود رو به DynamicSet اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و دوم

توی بخش obj. To Particle روی دکمه Pick Object کلیک می کنیم و بعد هم Glass Object رو انتخاب می کنیم. از منو، Glass Particle رو به عنوان Group مشخص می کنیم و Instance Shape رو فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و سوم

باز هم روی دکمه Pick Object کلیک می کنیم و Bullet رو می زنیم. بعد Bullet Particle رو به عنوان Group در نظر می گیریم و Instance Shape رو تیک می زنیم. حالا می تونیم Glass و Bullet رو مخفی کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و چهارم

یک Dynamic Set جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Bullet. توی پنل Create، روی آیکن Groups کلیک می ککنیم و بعد هم گروه Bullet Particle رو توی بخش شماتیک Wire Setup اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و پنجم

روی آیکن Operators کلیک می کنیم و از لیست، Dynamics رو انتخاب می کنیم. یک Force Operator اضافه می کنیم. عدد ۳۰۰ رو برای Strength در نظر می گیریم. گروه Bullet Particle رو به Force Operator وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و ششم

همون طور که می بینین، Bullet particle در جهت مخالف حرکت می کنه. بنابراین باید مسیر بردار رو تغییر بدیم. روی آیکن Helpers کلیک می کنیم و یک Point3 Helper اضافه می کنیم. Y رو روی -۱ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و هفتم

Vector Output رو مربوط به Point3 helper رو به Direction Input وصل می کنیم. حالا گلوله یا Bullet روی محور Y به حرکت در میاد.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و هشتم

روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Standard رو می زنیم. یک Mass Operator اضافه می کنیم و Mass رو روی ۳۰۰ قرار میدیم. Bullet Particle رو به Mass Operator وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام بیست و نهم

یک Dynamic Set جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Forces. توی پنل Create، روی آیکن Group کلیک می کنیم. گروه Glass Particle رو به Dynamic Set اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی ام

روی آیکن Operators کلیک می کنیم و از لیست، Dynamics رو انتخاب می کنیم. یک freeze Operator نزدیکی گروه Glass Particle اضافه می کنیم و عدد ۱۰۰ رو به Freezing اختصاص میدیم. Freeze Operator رو به گروه Glass Particle وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و یکم

گروه Fragments رو به Dynamic Set اضافه می کنیم. روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Dynamics رو از لیست انتخاب می کنیم. یک Force Operator رو اضافه می کنیم و عدد -۳۰ رو به Strength اضافه می کنیم. Force Operator رو به گروه Fragments اختصاص میدیم. این کار، مانند نیروی گرانش عمل می کنه.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و دوم

یک Dynamic Set جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Fragments. توی پنل Create، روی آیکن Groups کلیک می کنیم. گروه Glass Particle رو به Dynamic Set اضافه می کنیم. روی آیکن Operator کلیک می کنیم و Shape رو انتخاب می کنیم. یک Fragment Operator رو نزدیک گروه Glass Particle اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و سوم

برای ایجاد افکت fragmentation، باید Threshold توی Fragment رو متحرک می کنیم. بنابراین Auto Key رو فعال می کنیم. میریم سراغ فریم ۱۵ و مقدار Threshold رو روی ۰.۲۵ قرار میدیم. بعدش فریم ۱۴ رو انتخاب می کنیم و Threshold رو میزاریم روی ۱. یادتون نره که وقتی تمام شد، Auto Key رو غیر فعال کنین.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و چهارم

مقدار Fragment رو روی ۱۰۰ قرار میدیم. Sorting Type رو هم روی Top > Bottom میزاریم و Life Span رو افزایش میدیم. عدد ۰ رو برای Speed و ۱.۵ رو برای  Thickness در نظر می گیریم. گروه Glass Particle رو به Fragment Operator اختصاص میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و پنجم

روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Standard رو می زنیم. یک Group Operator اضافه می کنیم و Fragments رو به عنوان Group مشخص می کنیم. *Born Particle رو مربوط به Fragment Operator رو به Particle Input مربوط به Group Operator وصل می کنیم. از این Operator برای انتقال تکه های شیشه به گروه Fragments استفاده میشه.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و ششم

یک گروه Dynamic Set جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Collisions. توی پنل Create، روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Dynamics رو از لیست می زنیم. یک Shape Collision اضافه می کنیم و Particle Group رو روی All قرار میدیم. برای شبیه سازی واقعی، عدد ۲۰ رو به Floor Voxel Grid اختصاص میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و هفتم

روی آیکن Helper کلیک می کنیم و یک Node رو اضافه می کنیم. بعد روی دکمه Pick Node کلیک می کنیم و Groud Object رو انتخاب می کنیم. Node Output رو رو به Floor node وصل می کنیم. انیمیشن رو پخش می کنیم. ذرات باید با همدیگه و با زمین برخورد کنن.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و هشتم

برای اضافه کردن متریال ها به Glass و ذرات Bullet، یک Dynamic Set درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Materials. این متریال رو به Dynamic Set و Glass Particle و Bullet Particle اضافه می کنیم. روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Material رو از لیست می زنیم. دو تا Shape Material اضافه می کنیم. اولی رو به Glass Particle و دومی رو به Bullet Particle اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام سی و نهم

یک متریال شیشه درست می کنیم. از اونجایی که از Default Scanline Renderer استفاده می کنیم، من یک متریال Raytrace درست کردم. اما شما می تونین از هر متریال یا موتور خروجی استفاده کنین. این متریال رو توی Shape Material درگ و دراپ می کنیم. این کار رو برای متریال گلوله هم انجام میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل ام

اگه شما هم از Default Scanline Renderer استفاده می کنین، می تونین افکت Motion Blur رو مستقیما روی آیکن ThinkingParticle اعمال کنین. اگه می خواین افکت Motion Blur دیگه ای رو اعمال کنین، Master Dynamics رو از TP3 انتخاب کنین و Groups as Objects رو فعال کنین. حالا می تونین ThinkingParticles رو انتخاب کنین.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و یکم

گروه Fragments رو انتخاب می کنیم و افکت Motion Blur رو روی اون اعمال می کنیم اما قبلش عدد ۰.۲۵ رو به Multiplier اختصاص میدیم. همین کار رو با Bullet Particle هم انجام میدیم. اما Multiplier رو روی ۱ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و دوم

مطمئن میشیم که افکت Motion Blur فعال باشه.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و سوم

برای روشن کردن تصویر، تعدادی Lights به صحنه اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و چهارم

برای ایجاد افکت Camera Shaking یا لرزش دوربین، یک Noise Modifier به دوربین اضافه می کنیم. Noise Type رو روی Fractal قرار میدیم و Animate Noise رو فعال می کنیم. بعد هم عدد ۲۰ رو به Frequency اختصاص میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و پنجم

روی دکمه Auto Key کلیک می کنیم و وقتی گلوله نزدیک دوربین رسید، Strength تمام محورها رو روی ۰.۳ قرار میدیم. ۵ فریم عقب و ۵ فریم جلو میریم و Strenght رو روی ۰ تنظیم می کنیم و Auto Key رو غیر فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

گام چهل و ششم

در نهایت، یک متریال انعطاف پذیر برای Ground در نظر می گیریم و یک تصویر هم به پس زمینه اختصاص میدیم.

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

افکت نهایی

آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

امیدواریم ” آموزش ۳Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code