آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان قسمت سوم

توی این آموزش، ریگینگ چهره انسان رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

” آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت اول “

” آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت دوم “

گام اول

فایلی که ذخیره کرده بودیم رو انخاب می کینم. Ctrl_Head01 رو انتخاب کرده و میریم سراغ پنل Modify و لیست Modifier رو باز کرده و دستور Attribute Holder رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام دوم

همون طور که می بینین، Attribute Holder روی Ctrl_Head01 اعمال شده.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام سوم

همچنان که Ctrl_Head01 Control Curve انتخاب شده، وارد منوی Animation میشیم و روی Parameter Editor کلیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام چهارم

به این ترتیب، پنجره Parameter Editor باز میشه. میریم سراغ منوی Parameter Type و Float رو براش در نظر می گیریم. Spinner رو به Ui Type اختصاص میدیم. بعد هم عنوان NeckFollow رو تایپ کرده و روی دکمه Add کلیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام پنجم

همون طور که می بینین، NeckFollow به Ctrl_Head01 Control Curve اضافه میشه.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام ششم

همچنان که Ctrl_Head01 Control Curve انتخاب شده، کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر میشه، Wire Parameters رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام هفتم

وارد مسیر Modified Object > Attribute Holder > Custom Attributes میشیم و روی NeckFollow رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام هشتم

بعد از کلیک روی NeckFollow، یک بار دیگه یک منو باز میشه. این بار وارد مسیر Transform > Rotation > Orientation Constraint میشیم و بعد هم Orientation Weight رو میزاریم روی ۰.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام نهم

به این ترتیب، پنجره Parameter Wiring باز میشه. NeckFollow و Orientation Weight 0 رو انتخاب کرده و روی آیکنی که می بینین کلیک می کنیم و در نهایت، Connect رو می زنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام دهم

NeckFollow Bezier Flowt و Orientation Weight 1 رو انتخاب کرده و روی دکمه ای که می بینین کلیک کرده و abs(NeckFollow-100) رو تایپ کرده و روی دکمه Connect کلیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام یازدهم

بیاین Neck Control رو چک کنیم. Ctrl_Head01 رو انتخاب کرده و عدد ۰ رو برای NeckFollow Attriibute در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام دوازدهم

همچنان که CtrlC_Neck01 انتخابب شده، اون رو روی هر محوری می چرخونیم.

آموزش 3Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت سوم

گام سیزدهم

CtrlC_Neck01 رو انتخاب می کنیم. Alt رو نگه داشته و کلیک راست می زنیم و Transform to Zero رو می زنیم.

گام چهاردهم

یک بار دیگه Ctrl_Head01 رو انتخاب کرده و عدد ۱۰۰ رو برای NeckFollow در نظر می گیریم.

گام پانزدهم

همچنان که CtrlC_Neck01 Control Curve انتخاب شده، اون رو می چرخونیم. در نهایت، Undo می کنیم.

گام شانزدهم

بیاین Jaw Control رو درست کنیم. میریم سراغ پنل Craete و Ellipse Tool رو انتخاب کرده و یک بیضی رسم می کنیم. Enable in Viewport رو فعال می کنیم.

گام هفدهم

بیضی رو انتخاب کرده و Alt+A رو می زنیم و روی Be_Jaw01 کلیک می کنیم.

گام هجدهم

همچنان که بیضی انتخاب شده، روی دکمه پنل Utility و بعد هم روی دکمه Reset Xform کلیک کرده و بعد هم Reset Selected رو می زنیم.

گام نوزدهم

روی دکمه Collapse و Collapse Selected کلیک می کنیم.

گام بیست ام

عنوان CtrlC_Jaw01 رو برای بیضی در نظر می گیریم. Alt رو نگه داشته و کلیک راست کرده و Freeze Transform رو می زنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


گام بیست و یکم

همچنان که CtrlC_Jaw01 انتخاب شده، Select and Link رو فعال کرده و روی Ctrl_Head01 درگ و دراپ می کنیم.

گام بیست و دوم

باید یک Point Helper درست کنیم. روی پنل Create کلیک می کنیم. میریم سراغ Helpers و Point Helper رو انتخاب کرده و Size رو میزاریم روی ۶.۰cm.

گام بیست و سوم

همچنان که Point Helper انتخاب شده، Shift+A رو می زنیم و روی Bn_Jaw01 کلیک کرده و با استخوان فک می چرخونیم.

گام بیست و چهارم

به این ترتیب، پنجره Align Selection باز میشه. X, Y, Z Position و X, Y, Z Axes رو تیک زده و روی دکمه Ok کلیک می کنیم.

گام بیست و پنجم

همچنان که CtrlC_Jaw01 انتخاب شده، روی پنل Hierarchy و دکمه Affect Pivot Only کلیک می کنیم. Shift+A رو می زنیم و روی Bn_Jaw01 کلیک می کنیم.

گام بیست و ششم

بعد از انتخاب این کار نتیجه به صورت زیر در میاد. روی دکمه Affect Pivot Only کلیک می کنیم.

گام بیست و هفتم

عنوان Ptctrl_Jaw01 رو برای Point Helper جدید در نظر می گیریم.

گام بیست و هشتم

همچنان که Bn_Jaw01 انتخاب شده، وارد مسیر Animation > Constraints میشیم و روی Orientation Constraint کلیک می کنیم.

گام بیست و نهم

همچنان که Orientation Constraint انتخاب شده، روی Ptctrl_Jaw01 Point Helper کلیک کرده و اون رو ر وی Bn_Jaw01 اعمال می کنیم.

گام سی ام

همچنان که Ptctrl_Jaw01 Point Helper انتخاب شده، Select and Link رو فعال کرده و روی CtrlC_Jaw01 درگ و دراپ می کنیم.

گام سی و یکم

Position و Scale رو Lock می کنیم. CtrlC_Neck01 Control Curve رو انتخاب کرده و میریم سراغ پنل Motion و Assign Controller رو باز می کنیم. X Position: Bezier inside Zero Pos XYZ رو انتخاب می کنیم.

گام سی و دوم

روی دکمه Assign Controller کلیک کرده و پنجره Assign Flost Controller رو باز می کنیم.  Float Limit رو انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک می کنیم.

گام سی و سوم

تنظیمات رو به شکل زیر وارد می کنیم.

گام سی و چهارم

Y Position: Bezier رو انتخاب کرده و روی دکمه Assign Controller کلیک می کنیم. به این ترتیب، پنجره Assign Float Controller باز میشه. Float Limit رو انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک می کنیم.

گام سی و پنجم

تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

” آموزش ۳Ds Max : ریگینگ چهره انسان – قسمت چهارم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *