آموزش ۳Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

آموزش ۳Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

آموزش ۳Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

توی این آموزش، طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn رو با ۳Ds Max رو با هم می بینیم. AfterBurn یک پلاگین فوق العاده برای انجام پروژه های حجمی هست. برای تکمیل این صحنه، از After Effects هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش ۳Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max, Adobe After Effects
  1. ایجاد Wire Structure

گام اول

اول از همه، وارد مسیر Create > Particles > Particle Flow System میشیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام دوم

بعد هم یک آیکن PF Source توی نمای Perspective رسم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام سوم

روی پنل Modify کلیک می کنیم و وارد تب Particle View میشیم. برای این کار می تونیم دکمه ۶ روی کیبورد رو هم فشار بدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

به این ترتیب، پنجره Particle View میشیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام چهارم

Speed, Rotation, Shape Operators رو انتخاب و حذف می کنیم. چون که بهشون نیازی نداریم. اما اگه می خوایم تغییری توی حجم ابر ایجاد کنین، می تونین پارامترهای زیر رو بعدا تغییر بدین.

 آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام پنجم

Birth Operator رو انتخاب می کنیم. بعد هم Emit Stops رو روی ۰ و Amount رو روی ۱۰ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام ششم

آیکن PF Source رو انتخاب می کنیم. بعد هم میریم سراغ Viewport % و عدد ۱۰۰ رو برای اون در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هفتم

Icon Type رو روی Box و مقادیر Length و Width و Height رو به ترتیب روی ۵۰ و ۸۰ و ۱۰ قرار میدیم. این مقادیر بسته به هر پروژه، فرق می کنه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

  1. اعمال افکت های After Burn

گام اول

وارد مسیر rendering > Environment میشیم یا اینکه عدد ۸ روی کیبورد رو فشار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام دوم

به این ترتیب، پنجره Environment and Effects باز میشه. داخل پنل Atmosphere، وارد تب Add میشیم. با این کار، پنجره دیگه ای با عنوان Add Atmosphere Effect باز میشه. AfterBurn رو انتخاب می کنیم و Ok می زنیم.

گام سوم

همون طور که می بینین AfterBurn و FusionWorks Renderer به لیست اضافه میشن.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام چهارم

یک Target Spot Light به صحنه اضافه می کنیم. برای روشن کردن ذرات AfterBurn از این روش استفاده می کنیم. هر موقع بخوایم می تونیم این تنظیمات رو تغییر بدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام پنجم

امکان Shadow رو فعال می کنیم و AB Shadow Map رو انتخاب می کنیم. مقدار Multiplier رو یک مقدار افزایش میدیم و رنگ آبی رو به عنوان رنگ نور در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام ششم

دکمه ۸ روی کیبورد رو فشار میدیم تا یک بار دیگه پنجره Environment and Effects باز بشه. افکت AfterBurn رو انتخاب می کنیم تا AfterBurn Manager به شکل زیر باز بشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هفتم

اول از همه روی آیکن Pick Particles/Daemons کلیک می کنیم و بعد هم آیکن PF Source رو انتخاب می کنیم. به این ترتیب، PF Source به لیست اضافه میشه. روی آیکن Show in Viewport کلیک می کنیم تا شکل واقعی ذرات AfterBurn رو مشاهده کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هشتم

روی آیکن Pick Lights کلیک می کنیم و دکمه H رو فشار میدیم تا پنجره Pick Object باز بشه. Spot Light رو انتخاب می کنینم و روی دکمه Pick کلیک می کنیم. همون طور که می بینین، Spot Light به صحنه اضافه میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام نهم

حالا از صحنه خروجی می گیریم. توی این مرحله، خیلی به نظر واقعی نمیاد. برای اینکه ظاهر بهتری پیدا کنه، باید پارامترها و مقادیر رو تغییر بدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام دهم

اول از همه، میریم سراغ پارامتر Particle Shape و Sphere Radius رو روی ۲۵ و Squash رو روی ۱.۵ و Variation رو روی ۵۰ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام یازدهم

میریم سراغ پارامتر Rendering. بعد هم Falloff رو روی ۱.۵ قرار میدیم و امکان Self Shadows رو فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام دوازدهم

از صحنه خروجی می گیریم. حالا به نظر بهتر میاد. اما هنوز هم باید بعضی چیزها رو تغییر بدیم تا واقعی تر به نظر بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام سیزدهم

میریم سراف پارامتر Shading و رنگ آبی رو برای Ambient Color در نظر می گیریم. بعد از خروجی از صحنه، می تونیم به وضح تفاوت در بخش Ambient Shadow رو مشاهده کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام چهاردهم

میریم سراغ پارامتر Noise Animation و Noise Size رو روی ۲۵ و Type رو روی Smoke قرار میدیم. در نهایت، Cubic رو هم فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام پانزدهم

باز هم از صحنه خروجی می گیریم. حالا خیلی بهتر شده.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام شانزدهم

مقدار Density رو تا ۵ افزایش میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هفدهم

دکمه ۶ رو فشار میدیم تا یک بار دیگه Particle View باز بشه. این بار Amount رو تا ۵ کاهش میدیم. هر قدر این مقدار کمتر باشه، یک یا دو تا گلوله ابری ایجاد میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هجدهم

عدد ۱.۵ رو برای Shadow Falloff در نظر می گیریم. این طوری سایه یک مقدار صیقلی تر میشه. Opacity رو هم تا ۰.۷ یا ۰.۸ کاهش میدیم تا تیرگی سایه کم بشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام نوزدهم

حالا یک بار دیگه از صحنه خروجی می گیریم. ابر رو از چند زاویه بررسی می کنیم. به نظر خوب میاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیستم

برای دستیابی به نتیجه مختلف، پارامترها و مقادیر مختلف رو تغییر میدیم. Noise رو تا ۱۵ کاهش میدیم و از صحنه خروجی می گیریم تا ببینیم چطور شده.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و یکم

برای ایجاد تغییرات بیشتر، Hi Threshold رو روی ۰.۷ و Low Threshold رو روی ۰.۲ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و دوم

این بار Noise رو تا ۲۰ افزایش میدیم و امکان Cubic رو انتخاب می کنیم. امکان Cubic، لبه ها رو صاف تر می کنه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و سوم

موقعی که از تنظیمات راضی بودیم، میریم سراغ پارامتر Smoke و Levels رو تا ۱۵ افزایش میدیم. حالا از صحنه خروجی می گیریم. به این ترتیب، جزئیات بیشتری به ابر اضافه میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و چهارم

وارد مسیر rendering > Render Setup میشیم. پنجره Render Setup میشیم. تب Renderer رو باز می کنیم و Catmull-Rom رو به عنوان Filter انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و پنجم

یک بار دیگه از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و ششم

Length و Width مربوط به PF Source رو افزایش میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و هفتم

وارد مسیر Rendering > Environment میشیم و رنگ مشکی رو برای Background در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام بیست و هشتم

از صحنه خروجی می گیریم. ابر به نظر بهتر میاد. حالا اون رو وارد After Effects می کنیم و آخرین اصلاحات رو انجام میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

  1. کامپوزیت در افتر افکت

گام اول

افتر افکت رو باز می کنیم. Footage ابر رو وارد می کنیم و اون رو روی تایم لاین قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام دوم

برای ایجاد Solid Layer، از میانبر Ctrl+Y استفاده می کنیم. این لایه باید سفید باشه. این Solid سفید رو پشت لایه ابر قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام سوم

ابزار Ellipse Masking رو بر می داریم. در حالی که Shift+Alt رو نگه داشتیم، یک ماسک دایره ای شکل روی لایه Solid ایجاد می کنیم. این به عنوان خورشید عمل می کنه. Feather رو هم تنظیم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام چهارم

بعد از انتخاب لایه Solid، وارد مسیر Effects > Sapphire Lighting > S_Rays میشیم. تنظمیاتی که توی تصویر زیر می بینین رو وار می کنیم. برای تغییر نتیجه، می تونیم مقادیر مختلف رو تغییر بدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام پنجم

یک لایه Solid دیگه درست می کنیم و رنگ آبی آسمانی رو براش در نظر می گیریم. این لایه رو زیر بقیه لایه ها قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام ششم

لایه ابر رو انتخاب می کنیم. Ctrl+D رو می زنیم تا این لایه Duplicate بشه. لایه Duplicate شده بالا رو انتخاب می کنیم و افکت Brightness & Contrast رو روی اون اعمال می کنیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هفتم

ابزار Pen رو بر می داریم و یک ماسک دور لایه ابر، به شکلی که می بینین رسم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام هشتم

بعد از انتخاب لایه Solid سفید، وارد مسیر Effects > Saphhire Lighting > S_LensFlare میشیم. تنظمیات زیر باعث ایجاد افکت Lens Flare مناسبی میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

گام نهم

در نهایت، یک افکت Tint به لایه ابر بالایی اضافه می کنیم تا یک مقدار غیر اشباع بشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

این از نتیجه نهایی. اگه می خواین نتیجه متفاوتی حاصل بشه، می تونین مقادیر و پارامترهای مختلف رو تغییر بدین.

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

افکت نهایی

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

آموزش 3Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

نتیجه

توی این آموزش، طراحی ابر واقعی رو با استفاده از AfterBurn و Particle Flow با هم دیدیم. AfterBurn، یک پلاگین فوق العاده برای انجام پروژه های حجمی هست. حتما امتحان کنین.

امیدواریم ” آموزش ۳Ds Max : طراحی ابر واقعی با استفاده از Particle Flow و AfterBurn ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش افتر افکت سی سی

– تکنیک های جلوه های ویژه افتر افکت VideoCopilot

– آموزش موشن گرافیک با افتر افکت

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *