آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی قسمت اول

توی این آموزش، مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی رو با Blender می بینیم. برای این کار از تکنیک هایی مثل Extrude, Scale, Move و ابزارهای مختلف کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Blender

تنظیم تصویر مرجع

گام اول

من از تصویر زیر به عنوان مرجع استفاده می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام دوم

یک فایل جدید درست می کنیم. بعد هم Ctrl+A رو فشار میدیم تا همه شکل ها انتخاب بشن. حالا دکمه Del رو فشار میدیم و این شکل ها رو حذف می کنیم. برای باز شدن پنل Properties؛ دکمه N رو فشار میدیم.
گزینه Background Images رو تیک می زنیم و روی دکمه Add Image کلیک می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

روی دکمه Open کلیک می کنیم و دنبال تصویر مرجع می گردیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

بدون اینکه از ماوس استفاده کنیم، دکمه ۳ روی کیبورد رو توی ۳D Viewport فشار میدیم تا وارد نمای صحیح بشیم. بعد هم دکمه ۵ رو می زنیم.
توی پنل Background Image، گزینه Axis رو میزاریم روی Right. به این ترتیب، تصویر فقط توی نمای Right نشون داده میشه. اسلایدر Opacity رو هم به منظور تنظیم Transparencyیا شفافیت تصویر، می تونیم تغییر بدیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

مدل سازی هواپیما

گام اول

دکمه Shift+A رو فشار میدیم و وارد مسیر Mesh > Cylinder میشیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

دکمه ۱ روی کیبورد رو فشار میدیم تا وارد نمای Front بشیم. توی بخش Tool Shelf، مقدار Vertices رو روی ۱۲ و Cap Fill Type رو روی Nothing قرار میدیم.
Align to View رو تیک می زنیم. به این ترتیب، سطح استوانه به Viewer تبدیل میشه.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام دوم

عدد ۲ روی کیبورد رو فشار میدیم و وارد نمای Side یا Right میشیم.
اسلایدرهای X و Y پنل Background Images رو طوری تغییر میدیم که عکس به صورت تصویر زیر توی Side View ظاهر بشه و با استوانه تراز بشه.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام سوم

روی استوانه کلیک می کنیم تا انتخاب بشه. بعد هم دکمه Tab رو فشار میدیم و وارد Edit Mode میشیم.
برای دسترسی به Wire Frame Mode و نمایش تصویر از طریق مش، دکمه Z رو فشار میدیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام چهارم

دکمه B رو فشار میدیم و با درگ کردن، رئوس جلویی رو انتخاب می کنیم. مطمئن میشیم که رئوس سمت دیگه رو هم انتخاب کرده باشیم.
دکمه G رو فشار میدیم و رئوس انتخاب شده رو به بخش جلویی هواپیما منتقل می کنیم. از Arrow Manipulator ها هم می تونیم برای این کار کمک بگیریم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

با کلیک رو دکمه Widget توی ۳D Viewport می تونیم Arrow Manipulator ها رو فعال یا غیر فعال کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام پنجم

همچنان که رئوس جلویی انتخاب شدن، دکمه S رو فشار میدیم تا اون ها رو با تصویر مرجع هماهنگ کنیم و در نهایت برای Confirm یا تایید، کلیک چپ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام ششم

برای خارج کردن رئوس از وضعیت انتخاب، دکمه A رو فشار میدیم. حالا B رو می زنیم و با درگ، تمام رئوس رو به سمت دیگه می بریم و در وسط موتور قرار میدیم. برای این کار هم میشه از دکمه G استفاده کرد هم از Arrow Widget.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام هفتم

همچنان که این رئوس انتخاب شدن، دکمه S رو فشار میدیم و اون ها رو با تصویر مرجع هماهنگ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام هشتم

برای اکسترود کردن رئوس منتخب، دکمه E رو فشار میدیم. ماوس رو جا به جا می کنیم و بعد هم برای تایید موقعیت، یک بار کلیک چپ می کنیم. باز هم از دکمه S برای هماهنگ کردن ارتفاع هماپیما با تصویر پس زمینه، استفاده می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام نهم

انتهای استوانه رو انتخاب می کنیم و دکمه E رو فشار میدیم. ماوس رو جا به جا می کنیم تا مجموعه جدید رئوس در انتهای کابین خلبان قرار بگیرن.
برای تایید، کلیک می کنیم و S رو فشار میدیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام دهم

با همون روش اکسترود و هماهنگ سازی یا Scale، بقیه بخش های هواپیما رو درست می کنیم.
ابتدای دم رو اکسترود و با تصویر مرجع هماهنگ می کنیم. انتهای هواپیما رو یک بار دیگه اکسترود می کنیم.
بعد هم دکمه S رو فشار میدیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام یازدهم

دکمه ۷ روی کیبورد رو فشار میدیم و وارد نمای Top یا بالا میشیم.
برای باز شدن پنل Properties، دکمه N رو فشار میدیم و تیک Background Images رو بر می داریم. بعد هم روی Add Image کلیک می کنیم و یک Background Image یا تصویر پس زمینه جدید اضافه می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

روی دکمه مثلثی کنار تنظیمات اولین Background Image کلیک می کنیم تا این پنل بسته بشه. حالا توی پنل تصویر جدید:
Top رو برای Axis در نظر می گیریم. این طوری این تصویر فقط در نمای بالا به نمایش در میاد.
از اسلایدرهای X و Y برای جا به جا کردن تصویر مرجع استفاده می کنیم. این طوری نمای بالای تصویر با مش، تراز میشه.
توی بخش Rotate، کلیک چپ می کنیم. عدد -۹۰ رو برای Rotate در نظر می گیریم تا زاویه مدل با تصویر مرجع هماهنگ بشه.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام دوازدهم

برای خارج شدن تمام رئوس از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.
B رو می زنیم و تمام رئوس انتهای هواپیما رو انتخاب می کنیم. مقیاس یا Scale محور X رو کم می کنیم تا با تصویر پس زمینه هماهنگ بشه.
دکمه S و بعد هم X رو فشار میدیم و برای تایید، کلیک چپ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام سیزدهم

بقیه ردیف ها رو هم به همون شکل انتخاب و Scale می کنیم تا در نمای Top، با تصویر مرجع هماهنگ بشن. بعد هم A رو فشار میدیم و همه رئوس رو از وضعیت انتخاب خارج می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام چهاردم

Ctrl رو نگه می داریم و دکمه Tab رو فشار میدیم و Face رو از Mesh Select Mode انتخاب می کنیم. دو تا سطحی که توی تصویر می بینین، انتخاب می کنیم.
با فشار دادن دکمه Z روی کیبورد می تونیم بین Wire Frame Mode و Solid Mode جا به جا بشیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام پانزدهم

دکمه ۳ روی کیبورد رو فشار میدیم تا وارد نمای Side بشیم. همچنان که این رئوس/ سطوح انتخاب شده، E رو برای اکسترود فشار میدیم.
ماوس رو یک مقدار جا به جا می کنیم و رو برای تایید، کلیک چپ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام شانزدهم

با فشار دادن دکمه ۷ روی کیبورد، وارد نمای Top میشیم. روی Vertext Select Mode کلیک می کنیم یا اینکه Ctrl رو نگه می داریم و دکمه Tab رو فشار میدیم و روی Vertext کلیک می کنیم. برای خارج کردن تمام رئوس از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.
Shift رو نگه می داریم و روی سه راس جلویی دم کلیک می کنیم. S و بعد هم X رو فشار میدیم تا عرض دم کاهش پیدا کنه و با تصویر مرجع هماهنگ بشه.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام هفدهم

دو تا سطح بالای دم یا شش تا راس بالا رو انتخاب می کنیم. برای اینکار، Shift رو نگه می داریم و روی تک تک اون ها کلیک می کنیم. بعد هم برای اینکه وارد Side View بشیم، دکمه ۳ رو فشار میدیم.
برای اکسترود، E رو می زنیم و برای تایید، کلیک چپ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام هجدهم

ماوس رو روی بخش پشتی قرار میدیم. Ctrl+R رو فشار میدیم تا یک Vertices Loop ایجاد بشه. برای تایید Loop Cut، کلیک چپ می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

برای خارج کردن رئوس از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم. حالا B رو می زنیم و همون طور که می بینین، روی رئوس دم درگ می کنیم تا انتخاب بشن.
برای اکسترود، دکمه E رو فشار میدیم. تا زمانی که این سطوح جدید با نوک دم تصویر مرجع هماهنگ بشن، ماوس رو جا به جا می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام نوزدهم

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.

B رو می زنیم و بخش جلویی دم رو انتخاب می کنیم.

G رو می زنیم و برای هماهنگ کردن با تصویر مرجع، اون ها رو جا به جا می کنیم.

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.

B رو می زنیم و بخش جلویی دم رو انتخاب می کنیم.

G رو می زنیم و برای هماهنگ کردن با تصویر مرجع، اون ها رو جا به جا می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیستم

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.

B رو می زنیم و رئوس دنباله هواپیما رو انتخاب می کنیم.

S و Y رو می زنیم و روی محور Y، اون ها رو Scale می کنیم. بعد هم دکمه ۰ رو فشار میدیم. این طوری تمام رئوس انتخاب شده به صورت خط مستقیم تراز میشن.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و یکم

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم. توی ۳D Viewport، از دکمه میانی ماوس برای چرخش نما استفاده می کنیم.
چهار تا از رئوسی که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه می داریم و روی تک تک اون ها کلیک می کنیم.
برای اینکه یک سطح یا Face بین اون ها اضافه بشه، F رو فشار میدیم. به این ترتیب، باید شکاف بین مش رو پر کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و دوم

چهار تا از رئوس بعدی رو انتخاب می کنیم و دکمه F رو فشار میدیم. همین کار رو برای دو سطح بعدی هم انجام میدیم. حالا قبل از اینکه رئوس جدید رو انتخاب کنیم، باید تمام بخش هایی که انتخاب کردیم رو از حالت انتخاب خارج کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و سوم

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم. ماوس رو روی سطوحی که به تازگی درست کردیم، قرار میدیم و Ctrl+R رو فشار میدیم تا یک Loop Cut ایجاد کنیم. برای تایید، دو بار کلیک می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و چهارم

برای خارج شدن نقاط انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم. Shift رو نگه می داریم و روی راس بالا و بعد هم راس پایین کلیک می کنیم. در نهایت Alt رو نگه می داریم و M رو می زنیم تا با هم ادغام بشن.
At Last رو از بخشی که ظاهر میشه انتخاب می کنیم. این طوری نقاطی که انتخاب کردیم، با هم ادغام میشن.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

دو تا راس پایینی رو هم به همین شکل با هم ادغام می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و پنجم

رئوسی که توی تصویر می بینین رو انتخاب می کنیم و بعد هم اون ها رو به یک خط مستقیم، تراز می کنیم. هم میشه اون ها رو یک به یک جا به جا کرد هم اینکه همه رو با هم انتخاب و بعد هم جا به جا کرد. بعد هم دکمه S رو فشار میدیم و مقیاس شون رو کم می کنیم.
برای اینکه وارد Back View بشیم، Ctrl+1 رو فشار میدیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و ششم

برای خارج شدن رئوس انتخاب شده از وضعیت انتخاب، A رو فشار میدیم.

B رو می زنیم و رئوس دو ردیف آخر رو انتخاب می کنیم.

برای چرخوندن اون ها، R رو فشار میدیم تا با تصویر مرجع هماهنگ بشن.

E رو فشار میدیم و مجموعه دیگه رو تا انتها اکسترود می کنیم.

باز هم برای چرخوندن اون ها، R رو فشار میدیم تا با تصویر مرجع هماهنگ بشن.

هر مجموعه از رئوس رو میشه به شکل دلخواه Scale و Move یا جا به جا کرد.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و هفتم

ماوس رو روی ناحیه ای که در زیر می بینین، قرار میدیم و برای اینکه یک Edge Loop اضافه کنیم، Ctrl+R رو فشار میدیم. برای تایید کلیک چپ می کنیم و بعد هم ماوس رو طوری درگ می کنیم که Loop جدید در ابتدای دم قرار بگیره.
برای تایید، کلیک می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

گام بیست و هشتم

با همین روش، یک Edge Loop دیگه رو اضافه می کنیم.

آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول

” آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت دوم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code