آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی بخش اول

توی این آموزش، طراحی کشتی هوایی با Cinema4D رو با هم می بینیم. برای این کار، از Primitive Objects، ابزارهای Structure و Hyper/SweepNURBS و Landscape/ Sky Objects کمک می گیریم و با  روش درست کردن متریال ها هم  آشنا میشیم.

با ” آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Cinema4D

” آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول “

” آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش دوم “

گام اول

وارد مسیر Object > Primitive > Sphere میشیم و یک Sphere Object رو درست می کنیم. Radius رو روی ۱۰۰m و همچنین Segments رو روی ۱۰ قرار میدیم. Type Set رو هم میزاریم روی Hexahedron. بعد از انجام این کار، با زدن دکمه C روی کیبورد، شی رو Editable Poly می کنیم (توی این آموزش از مقادیر دقیقی استفاده شده. اما اگه می خواید می تونین از مقادیر مورد نظرتون استفاده کنین).

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام دوم

شش تا Polygon پشت شی رو انتخاب و اون ها رو اکسترود می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سوم

دو Polygon وسط رو انتخاب و سطحش رو اکسترود می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهارم

حالا باید دو تا Polygon که به تازگی اکسترود کردیم رو طوری جا به جا کنیم که شبیه دم بشه.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجم

لبه بالایی دم رو انتخاب می کنیم و اون رو جا به جا می کنیم و بخش پشتی دم به صورت مسطح در بیاد.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام ششم

دو لبه پایین یعنی جایی که دم به بدنه اصلی وصل میشه رو انتخاب می کنیم و با دنبال کردن مسیر Structure > Stitch & Sew، اون ها رو Stitch and Sew می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام هفتم

بعد هم کل مدل رو طوری تغییر میدیم که به شکل مورد نظر برسیم. نقاط رو به شکلی که می بینین، جا به جا می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام هشتم

ابزار Knife رو بر می داریم. Mode Set رو روی Plane و Plane Set رو روی Y-Z قرار میدیم و دم کشتی رو دو بار به صورت عمودی برش میدیم تا به سه بخش تقسیم بشه.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام نهم

شش لبه بالایی مدل رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام دهم

لبه های انتخاب شده رو در طول محور X جا به جا می کنیم. من بعضی از این لبه ها رو روی محور Y هم جا به جا کردم تا سطح روی دم به صورت مسطح در بیاد.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام یازدهم

پایین ترین لبه بخش انتهایی دم رو انتخاب می کنیم و به سمت جلو می کشیم تا پشت مدل رو شیب بدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام دوازدهم

دو تا Polygon انتهایی دم رو انتخاب می کنیم و اون ها رو Extrude Inner می کنیم. این طوری Scale دو  Polygon انتخاب شده روی محور X کم میشه.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سیزدهم

گام اختیاری: برای اینکه کشتی آیرودینامیک تر بشه، شکلش رو به این شکل که می بینین، تغییر دادم. شما می تونین از HyperNURBS برای بررسی تغییرات بعد از Smooth کردن، استفاده کنین.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهاردهم

شش Polygon پایین بخش جلویی کشتی رو انتخاب می کنیم و بعد هم اون ها طوری جا به جا می کنیم که پایین کشتی به صورت مسطح در بیاد.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پانزدهم

با دنبال کردن مسیر Objects > NURBS > HyperNURBS، یک شی HyperNURBS درست می کنیم و شکل کشتی رو بهش اضافه می کنیم. اگه توی HyperNURBS گام سیزدهم رو هم اضافه کرده بودین، مطمئن بشین که فعال باشه.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شانزدهم

دو تا Polygon انتهای دم رو انتخاب می کنیم. از ابزار Extrude برای ایجاد شکل شیپور مانند استفاده می کنیم. بعد هم برای مسطح کردن بخش داخلی، Extrude Inner می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام هفدهم

Polygon های پایین کشتی رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام هجدهم

Polygon های انتخاب شده رو Extrude Inner می کنیم و بعد هم اون ها رو به سمت بدنه اصلی اکسترود می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام نوزدهم

از ابزار Iron برای مسطح کردن Polygon های انتخاب شده، استفاده می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیستم

با جا به جا کردن نقاط و Polygon ها شکل اصلی رو فرم میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و یکم

Polygon های داخلی رو انتخاب و Set Selection می کنیم. یک مثلث نارنجی کنار لایه کشتی ظاهر میشه. این مثلث نشون دهنده یک Set Selection هست. توی Set Selection Properties، یک نام مشخص می کنیم (من اسمش رو گذاشتم Nozzels) و بعد هم روی تگ Phong لایه کنونی کلیک می کنیم. بعد هم کشتی رو کپی می کنیم چون بعدا بهش نیاز داریم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و دوم

حالا یک Lens Object درست می کنیم. با ایجاد Tube Object شروع می کنیم. Inner Radius رو روی  ۴۵، Outer Radius رو روی ۵۰، Rotation Segments رو روی ۱۲، Height رو روی ۱۲۰-۱۴۰ و Set Orientation رو روی +X قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و سوم

شی Tube رو Duplicate می کنیم و مقادیر مربوط به Radius رو یک مقدار کم می کنیم (من از مقادیر ۴۰ و ۴۵ استفاده کردم). به این ترتیب این لوله داخل لوله بزرگتر قرار می گیره. بعد هم یک مقدار به سمت جلو می کشیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و چهارم

لوله رو باز هم Duplicate می کنیم و مقادیر مربوط به Radius رو باز هم کاهش میدیم (۳۸ و ۴۰) تا یک لوله باریک تر داشته باشیم. بعد اون رو هم کمی به سمت جلو می کشیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و پنجم

یک Disc Object درست می کنیم. Outer Radius رو روی ۳۸ و Orientation رو روی +X قرار میدیم و اون رو داخل شکل کوچک تر قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و ششم

این دیسک رو Editable می کنیم و بعد هم بخش کوچک تری که در وسط قرار داره رو انتخاب می کنیم. این بخش رو به سمت جلو می کشیم. اما مطمئن میشیم که Soft Selection مربوط به ابزار Move تیک داشته باشه (Radius رو روی حدود ۴۰ و Falloff رو روی Linear قرار میدیم).

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و هفتم

هر چهار شکل Lens رو انتخاب می کنیم (سه تا لوله و یک دیسک) و اون ها رو با هم گروه می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و هشتم

یک Null Object جدید به HyperNURBS اضافه می کنیم تا مش ها Smooth بشن.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام بیست و نهم

حالا می خوایم جزئیات بیشتری رو بهش اضافه کنیم. با کناره های شکل شروع می کنیم. HyperNURBS که بدنه اصلی کشتی داخلش قرار داره رو Editable می کنیم. بعد هم با ابزار Loop Selection، تمام Polygon های مشخص شده رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی ام

Polygon های داخل بخش Nozzel رو از حالت انتخاب خارج می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و یکم

Polygon های انتخاب شده رو اکسترود می کنیم و Offset رو حدود ۷ قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و دوم

Polygon های انتخاب شده رو Extrude Inner می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و سوم

در نهایت Polygon های انتخاب شده رو اکسترود می کنیم. برای این کار Offset رو روی حدود -۶ قرار میدیم. وقتی این کار انجام شد، درست مثل Set Selection می کنیم تا دومین مثلث نارنجی هم کنار نام لایه قرار بگیره.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و چهارم

شکل اصلی کشتی رو کمی مرچرخونیم و Lens رو به سمت پایین می بریم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و پنجم

حالا شروع می کنیم به کار رو Nozzel. اول از همه یک استوانه درست می کنیم و Radius رو حدود ۲۰ و Height رو حدود ۱۳۰ قرار میدیم. بعد هم استوانه رو سر جای خودش قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و ششم

این استوانه رو Editable و بعد هم Optimize می کنیم. بعضی از Polygon هایی که می بینین رو هم انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و هفتم

Soft Selection رو تیک می زنیم و Scale این Polygon ها رو روی محور X کاهش میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و هشتم

Cap Polys هر دو طرف استوانه رو انتخاب و بعد هم Extrude Inner می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام سی و نهم

Polygon هایی که همچنان در وضعیت انتخاب قرار دارن رو اکسترود می کنیم. برای این کار Offset رو روی مقدار منفی قرار میدیم. حالا یک Selection Set دیگه ایجاد می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل ام

لبه های اطراف هر دو انتهای استوانه رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و یکم

لبه های انتخاب شده رو Bevel می کنیم. Subdivisions رو حدود ۵ قرار میدیم و Type Set رو هم میزاریم  روی Convex.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و دوم

میریم سراغ شکل استوانه و اون رو از پشت، فشرده می کنیم. برای این کار از ابزار Scale ساتافده می کنیم و Soft Selection رو هم فعال می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و سوم

حالا میریم سراغ جزئیات بخش Lens. اول از همه یک B- Spline Object درست می کنیم و شکل منحنی رو رسم می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و چهارم

یک Circle Object هم اضافه می کنیم. امکان Ring رو تیک می زنیم و Radius رو روی ۵ و Inner Radius رو روی ۶ قرار میدیم. در نهایت یک SweepNURBS درست می کنیم و دایره و B-Spline رو بهش اضافه می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و پنجم

دیسکی که قبلا درست کردیم رو Duplicate می کنیم. مقیاسش رو کم می کنیم و داخل شکل لوله یا Tube قرار میدیم. برای Smooth کردن، یک HyperNURBS هم اضافه می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و ششم

گام اختیاری: با دنبال کردن مسیر Objects > Scene > Camera، یک شکل Camera رو درست می کنیم و اون در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و هفتم

حالا میریم سراغ متریال ها. اول از همه با دابل کلیک روی Material Manager، یک متریال جدید درست می کنیم. توی Material Editor، رنگ خاکستری رو برای Color در نظرمی گیریم (R=193, G=196, B=199) و Brightness رو روی حدود ۵ درصد میزاریم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و هشتم

Reflection رو تیک می زنیم و Brightness رو روی حدود ۲۶ درصد قرار میدیم و بعد هم Additive رو فعال می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام چهل و نهم

توی بخش Specular، مقدار Width رو روی ۱۰۰ درصد، Height رو حدود ۵۶ درصد و Falloff رو حدود -۱۴ درصد قرار میدیم. این میشه متریال اصلی. بنابراین یک اسم مناسب براش در نظر می گیریم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه ام

متریال اصلی رو Duplicate می کنیم. وارد تنظیمات Reflection میشیم. Blurriness رو حدود ۱۵ درصد و Max Sample رو روی ۱۲ قرار میدیم. این متریال رو روی تمام جزئیات اعمال می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و یکم

یک متریال جدید درست می کنیم و وارد تنظیمات Color میشیم. یک بافت Fresnal رو با گرادیانت سفید – خاکستری تیره اعمال می کنیم و Mix Mode رو روی Multiply قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و دوم

Reflection رو تیک می زنیم و Brightness رو روی ۲۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و سوم

توی بخش Specular، مقدار Height رو روی ۱۵۰ درصد و Falloff رو روی -۲۰ درصد قرار میدیم. این میشه متریال مربوط به Lens.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و چهارم

یک متریال جدید درست می کنیم. توی Material Editor، رنگ آبی روشن (R=147, G=204, B=255) رو مشخص می کنیم.

گام پنجاه و پنجم

Luminance رو فعال می کنیم و رنگ آبی روشن (R=141, G=178, B=255) رو برای Color در نظر می گیریم. بعد هم Brightness رو روی ۲۰۰ درصد میزاریم. در نهایت، تیک Specular رو بر می داریم. متریال Nozzle هم آماده ست.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و ششم

متریال Nozzle رو هم Duplicate می کنیم. وارد تنظیمات Luminance میشیم. رنگ آبی (R=39, G=104, B=255) رو برای Color در نظر می گیریم و Brightness رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم. این هم از متریال Lights.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و هفتم

یک متریال جدید دیگه درست می کنیم و رنگ قرمز(R=255, G=42, B=0) رو برای Color در نظر می گیریم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و هشتم

Luminance رو فعال می کنیم. رنگ قرمز (R=255, G=33, B=0) رو مشخص می کنیم و Brightness رو روی ۱۵۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام پنجاه و نهم

Reflection رو تیک می زنیم و Brightness رو حدود ۲۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت ام

توی تنظیمات Specular، مقدار Height رو حدود ۱۳۰ درصد و Falloff رو حدود -۲۵ درصد قرار میدیم. متریال Lens هم آماده میشه.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت و یکم

متریال اصلی رو به بدنه کشتی اختصاص میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت و دوم

حالا میریم سراغ Nozzle Selection Set. روی اولین مثلث نارنجی لایه بدنه اصلی کلیک می کنیم. توی Selection Set Properties، روی Restore Selection کلیک می کنیم تا Polygon های مورد نظر انتخاب بشن. متریال Nozzle رو به Polygon های انتخاب شده اختصاص میدیم و همین فرآیند رو برای بخش مرکزی هم تکرار می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت و سوم

با استفاده از فرآیندی که در بالا توضیح داده شده، اولین Selection Set مربوط به Polygon های اطراف رو انتخاب می کنیم و متریال Lights رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت و چهارم

متریال مربوط به جزئیات رو به تمام اشیای بخش Lens (از جمله SweepNURBS) به غیر از شکل های دیسک، اختصاص میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

گام شصت و پنجم

در نهایت، متریال Lens رو برای دیسک بزرگتر در نظر می گیریم. وقتی این کار انجام شد، تمام اشیا رو با هم گروه می کنیم. تمام شد!

آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش اول

” آموزش Cinema4D : طراحی کشتی هوایی – بخش دوم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code