آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

توی این آموزش، طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، با نحوه تنظیم خطوط چهارخانه و ایجاد پس زمینه ساده آشنا میشیم و طرز استفاده راحت از فونت و تکنیک های ساخت شکل های ساده وکتور آشنا میشیم و چند تا مسیر مرکب ایجاد می کنیم.

بعد از اون هم افکت Inner Shadow و Drop Shadow و چند تا Opacity Mask اضافه می کنیم و در نهایت، بهش تکسچر میدیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. تنظیم سند

دکمه Ctrl+N رو فشار میدیم و یک سند جدید درست می کنیم. Pixels رو از منوی Units انتخاب می کنیم و عدد ۸۵۰ رو توی فیلدهای Width و Heights وارد می کنیم و بعد هم روی دکمه More Settings کلیک می کنیم. RGB رو برای Color Mode در نظر می گیریم و Raster Effects رو میزاریم روی Creen و بعد هم روی دکمه Create Document کلیک می کنیم.

Grid رو با دنبال کردن مسیر View > Show Grid و Snap to Grid رو با دنبال کردن View > Snap to Grid فعال می کنیم. وارد مسیر Edit > Preferences > Guides > Grid میشیم و عدد ۵ رو توی فیلد Gridline Every و عدد ۱ رو توی فیلد Subdivisions وارد می کنیم. یادتون باشه که با زدن میانبر Ctrl+”، هر زمان که خواستیم می تونیم Grid رو فعال یا غیر فعال کنیم.

برای داشتن پیش نمایش زنده، وارد پنل Info میشیم. با دنبال کردن مسیر Edit > Preferences > Units، واحد اندازه گیریم رو روی پیکسل قرار میدیم. تمام این تنظیمات، سرعت کار رو به نحو چشمگیری افزایش میدن.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

  1. اضافه کردن پس زمینه و متن

گام اول

ابزار Rectangle رو بر می داریم و میریم سراغ نوار ابزار. رنگ Stroke رو حذف می کنیم و مقادیر رنگی R=140, G=198, B=63 رو برای Fill در نظر می گیریم. میریم سراغ صفحه کار و یک مربع به اندازه ۸۶۰ پیکسل درست می کنیم. مطمئن میشیم که این مربع، کل بوم رو پوشونده باشه.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام دوم

ابزار Type رو بر می داریم. وارد پنل Character میشیم. فونت Comical Cartoon رو انتخاب می کنیم. Size رو روی ۱۳۰ پیکسل و Leading رو روی ۲۲۰ پیکسل تنظیم می کنیم. روی بوم کلیک می کنیم و متن رو وارد می کنیم. مقادیر رنگی R=0, G=113, B+188 رو برای متن در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

  1. ایجاد مسیرهای مرکب اصلی

گام اول

مطمئن میشیم که متن انتخاب شده باشه. وارد مسیر Type > Create Outlines میشیم. گروه حاصل از شکل ها رو Ungroup می کنیم و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم تا شکل های آبی رنگ به مسیر مرکب تبدیل بشن.

همچنان که مسیر مرکب انتخاب شده، وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. -۱۰px Offset رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. مسیر مرکب حاصل رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=255, G=200, B=0 رو جایگزین رنگ کنونی می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام دوم

مسیر مرکب زرد رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. -۱۰px Offset رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. مسیر مرکب حاصل رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=240, G=30, B=40 رو جایگزین رنگ کنونی می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام سوم

هر سه مسیر مرکب رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Effect > Distort & transform > Roughen میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. بعد هم مسیر Object > Expand Appearance رو دنبال می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام چهارم

مسیر مرکب قرمز رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. -۱۰px Offset رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. مسیر مرکب حاصل رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=255, G=123, B=155 رو جایگزین رنگ کنونی می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

  1. اضافه کردن Inner Shadow

گام اول

مسیر مرکب آبی رو به همراه مستطیل سبز رنگ انتخاب می کنیم و یک کپی از اون رو درجلو قرار میدیم. این دو کپی رو می بریم جلو. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. مقادیر رنگی R=140, G=198, B=63 رو برای Fill در نظر می گیریم و وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت چپ می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. باز هم وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت راست می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام دوم

مسیر مرکب آبی رو کپی می کنیم و اون رو در جلو قرار میدیم. رنگ کنونی رو با سفید جایگزین می کنیم.

مسیر مرکب سفید رو به همراه مسیر مرکبی که توی گام قبل درست کردیم (مسیر مرکب همراه با افکت های Drop Shadow)، انتخاب می کنیم. وارد پنل Transparancy میشیم و روی دکمه Make Mask کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام سوم

مسیر مرکب زرد رو به همراه مستطیل سبز رنگ انتخاب می کنیم و یک کپی از اون رو درجلو قرار میدیم. این دو کپی رو می بریم جلو. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. مقادیر رنگی R=57, G=181, B=74 رو برای Fill در نظر می گیریم و وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت چپ می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. باز هم وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت راست می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام چهارم

مسیر مرکب زرد رو کپی می کنیم و اون رو در جلو قرار میدیم. رنگ کنونی رو با سفید جایگزین می کنیم.

مسیر مرکب سفید رو به همراه مسیر مرکبی که توی گام قبل درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Transparancy میشیم و روی دکمه Make Mask کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام پنجم

مسیر مرکب قرمز رو به همراه مستطیل سبز رنگ انتخاب می کنیم و یک کپی از اون رو درجلو قرار میدیم. این دو کپی رو می بریم جلو. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. مقادیر رنگی R=0, G=146, B=69 رو برای Fill در نظر می گیریم و وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت چپ می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. باز هم وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت راست می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام ششم

مسیر مرکب قرمز رو کپی می کنیم و اون رو در جلو قرار میدیم. رنگ کنونی رو با سفید جایگزین می کنیم.

مسیر مرکب سفید رو به همراه مسیر مرکبی که توی گام قبل درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Transparancy میشیم و روی دکمه Make Mask کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام هفتم

مسیر مرکب صورتی رو به همراه مستطیل سبز رنگ انتخاب می کنیم و یک کپی از اون رو درجلو قرار میدیم. این دو کپی رو می بریم جلو. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گروه حاصل از شکل ها رو به مسیر مرکب تبدیل می کنیم. مقادیر رنگی R=0, G=104, B=55 رو برای Fill در نظر می گیریم و وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت چپ می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. باز هم وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی پنجره سمت راست می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام هشتم

مسیر مرکب صورتی رو کپی می کنیم و اون رو در جلو قرار میدیم. رنگ کنونی رو با سفید جایگزین می کنیم.

مسیر مرکب سفید رو به همراه مسیر مرکبی که توی گام قبل درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Transparancy میشیم و روی دکمه Make Mask کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

  1. Stilize کردن مسیرهای مرکب

گام اول

مسری مرکب آبی رنگ رو انتخاب می کنیم و وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=117, G=181, B=32 رو جایگزین رنگ کنونی می کنیم. وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که توی تصویر می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم. بعد هم وارد مسیر Effect > Outer Glow میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام دوم

مسیر مرکب زرد رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=57, G=181, B=74 رو جایگزین می کنیم. وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام سوم

مسیر مرکب قرمز رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=0, G=146, B=69 رو جایگزین می کنیم. وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام چهارم

مسیر مرکب صورتی رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=0, G=104, B=5 رو جایگزین می کنیم. وارد مسیر Effect > Stylize > Drop Shadow میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام پنجم

مطمئن میشیم که مسیر مرکب تیره تر انتخاب شده باشه. وارد پنل Appearance میشیم. با کلیک روی دکمه Add New Fill، دومین Fill رو اضافه و انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=0, G=84, B=35 رو براش در نظر می گیریم. وارد مسیر Effect > Path > Offset Path میشیم. عدد -۷px Offset رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

  1. اضافه کردن سایه و تکسچر

گام اول

مربع سبز رو انتخاب می کنیم و یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم.

همچنان که شکل جدید انتخاب شده، وارد پنل Appearance میشیم. Fill رو انتخاب می کنیم و Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light و رنگ کنونی رو با Radial Gradient که در زیر می بینین، جایگزین می کنیم. یادتون باشه که صفر زرد رنگ پنل Gradient، نشان دهنده درصد Opacity هست.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

گام دوم

مربع گام قبل رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. با کلیک روی دکمه Add New Fill، دومین Fill رو هم اضافه می کنیم.

رنگ مشکی رو براش در نظر می گیریم. Opacity رو تا ۱۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light و وارد مسیر Effect > Artistic > Film Grain میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

تبریک! تمام شد!

این هم از نتیجه کار. امیدوارم بتونین این تکنیک ها رو توی پروژه های بعدی هم مورد استفاده قرار بدین.

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کاغذ چند لایه ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *