آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی قسمت اول

توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های رنگی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. درست کردن سند جدید

Ctrl+N رو فشار داده و یک سند جدید درست می کنیم. Pixels رو از منوی Units انتخاب می کنیم. عدد ۸۵۰ رو توی فیلد Width و ۳۴۰ رو توی فیلد Height وارد می کنیم. روی دکمه More Settings کلیک می کنیم. RGB رو برای Color Mode Raster Effects رو برای Screen در نظر گرفته و روی Create Document کلیک می کنیم.

وارد مسیر View > Show Grid و View > Snap to Grid میشیم. این بار مسیر Edit > Preferences > Guides & Grid میشیم و عدد ۱ پیکسل رو توی فیلد Gridline Every وارد می کنیم. Subdivisions رو هم روی ۱ قرار میدیم.

برای مشاهده پیش نمایش زنده اندازه و موقعیت اشیا، وارد پنل Info میشیم. وارد مسیر Edit > Preferences > Units میشیم و واحد اندازه گیری رو میزاریم روی پیکسل.

تمام این تنظیمات، سرعت کار رو به اندازه چشمگیری بالا می برن.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

  1. طراحی چهارچوب ها

گام اول

قبل از یادگیری نحوه طراحی آیکن ها، ابزار Rectangle رو برداشته و میریم سراغ نوار ابزار. رنگ Stroke رو حذف کرده و رنگ قرمز رو برای Fill در نظر می گیریم.

Shift رو نگه داشته و یک مربع ۷۲ پیکسلی رسم می کنیم. همچنان که این مربع انتخاب شده، وارد پنل Appearance میشیم و Opacity رو تا ۲۰ درصد کاهش میدیم.

گام دوم

مطمئن میشیم که مربع انتخاب شده باشه. وارد پنل Transform میشیم. عدد ۲۱۹ پیکسل رو توی فیلد X و عدد ۱۳۶ پیکسل رو توی فیلد Y وارد کرده و بقیه تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم.

در نهایت، نتیجه به صورت زیر در میاد.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام سوم

همچنان که مربع انتخاب شده، وارد مسیر Effect > Distort & Transform میشیم. اسلایدر Move – Horizontal رو روی ۲۰۶ پیکسل قرار میدیم. عدد ۲ رو توی فیلد Copies وارد می کنیم.

میریم سراغ پنل Layers و شکلی که درست کردیم رو قفل می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

  1. طراحی آیکن پرینتر

گام اول

بیاین طراحی آیکن رو شروع کنیم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل به ابعاد ۶۸ در ۳۵ پیکسل درست می کنیم.

مقادیر رنگی R=78, G=185, B=255 رو برای Fill مستطیل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام دوم

ابزار Direct Selection رو برداشته و مستطیل آبی رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Control رو عدد ۵ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام سوم

مطمئن میشیم که مستطیل همچنان انتخاب شده باشه. وارد پنل Appearance میشیم. Stroke رو انتخاب کرده و مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو براش در نظر می گیریم. در نهایت، Weight رو هم میزاریم روی ۴ پیکسل.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام چهارم

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۴۸ در ۸ پیکسل رسم می کنیم. عدد ۲ رو توی فیلد Corners وراد می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill شکل جدید در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام پنجم

ابزار Rectangle رو بر می داریم. یک مستطیل به ابعاد ۵۲ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill مستطیل در نظر می گیریم.

میریم سراغ پایین این شکل جدید و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. هر دو Anchor Point رو انتخاب کرده و عدد ۲ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام ششم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۴۸ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill این شکل در نظر می گیریم.

Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش داده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام هفتم

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک شکل ۴۸ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=255, G=255, B=255 رو برای Fill این شکل جدید رد نظر می گیریم.

Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم و Blending Mode رو میزاریم روی Overlay و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام هشتم

ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۴۰ در ۲۱ پیکسل رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill این شکل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

میریم سراغ بالای این شکل جدید و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. هر دو Anchor Point رو انتخاب کرده و عدد  پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام نهم

ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۴۰ در ۲۶ پیکسل رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill این شکل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

میریم سراغ پایین این شکل جدید و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. هر دو Anchor Point رو انتخاب کرده و عدد  پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام دهم

هر دو شکل سفید رو انتخاب کرده و وارد پنل Appearance میشیم. Stroke رو روی مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 قرار میدیم و Weight رو روی ۴ پیکسل قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام یازدهم

ابزار Ellipse رو برداشته و دو تا دایره ۴ پیکسلی رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill یکی از اون ها در نظر می گیریم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill دومین دایره در نظر می گیریم و اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام دوازدهم

ابزار Rectangle رو برداشته و سه تا مستطیل ۱۲ در ۲۲ پیکسل رسم می کنیم. این بار مقادیر رنگی که در تصویر زیر می بینین رو برای Fill این سه تا شکل در نظر می گیریم. در نهایت هم اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام سیزدهم

ابزار Rectangle رو برداشته و سه تا مستطیل ۳۶ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای هر دو تای این شکل ها در نظر می گیریم.

Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش داده و اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

  1. درست کردن آیکن Color Swatch

گام اول

میریم سراغ مربع قرمز رنگ بعدی.

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۶۸ در ۲۰ پیکسل رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill این مستطیل در نظر گرفته و اون رو در محلی که توی تصویر اول می بینین قرار میدیم.

میریم سراغ سمت چپ مستطیل سفید رنگ و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. هر رو Anchor Point رو انتخاب کرده و عدد ۱۰ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام دوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم. Shift رو نگه داشته و یک دایره ۴ پیکسلی رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=0, G=0, B=0 رو برای Fill این دایره در نظر می گیریم و اون رو در محلی که توی تصویر زیر مشاهده می کنین، قرار میدیم.

میریم سراغ ابزار Rectangle. چهار تا مربع ۸ پیکسلی رسم می کنیم. رنگ مشکی رو برای Fill این مربع ها در نظر می گیریم و اون ها رو توی محلی که توی تصویر دوم می بینین، قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام سوم

شکل سفید رو به همراه پنج تا شکل مشکی انتخاب می کنیم. ابزار Rotate رو بر می داریم. Alt رو نگه داشته و وسط دایره مشکی کلیک می کنیم. به این ترتیب، نقطه مرجع چرخش رو انتخاب کرده و پنجره Rotate باز میشه. Angle رو روی ۳۰ درجه قرار داده و روی دکمه Copy کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

گام چهارم

مجموعه شکل هایی که توی گام قبل اضافه کردیم رو انتخاب کرده و باز هم از تکنیک چرخش استفاده می کنیم. مطمئن میشیم که نقطه مرجع چرخش، مرکز دایره باشه. Angle رو روی ۳۰ درجه قرار داده و روی دکمه Copy کلیک می کنیم. مجموعه حاصل از شکل ها رو انتخاب کرده و تکنیک های چرخش رو یک بار دیگه هم تکرار می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *