آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های رنگی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول “

گام پنجم

شکل سفید رو که در جلو قرار داره، انتخاب می کنیم. وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. عدد ۴ پیکسل رو برای Offset در نظر گرفته و روی Ok کلیک می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای شکل حاصل در نظر گرفته و در نهایت هم Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم.

شکل سفید بعدی رو انتخاب می کنیم. یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. اون رو به همراه شکل دیگه ای که توی این گام درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Intersect کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام ششم

دومین شکل سفید رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. عدد ۴ پیکسل رو برای Offset در نظر گرفته و روی Ok کلیک می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای شکل حاصل در نظر گرفته و در نهایت هم Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم.

شکل سفید بعدی رو انتخاب می کنیم. یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. اون رو به همراه شکل دیگه ای که توی این گام درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Intersect کلیک می کنیم.

گام هفتم

سومین شکل سفید رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم. عدد ۴ پیکسل رو برای Offset در نظر گرفته و روی Ok کلیک می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای شکل حاصل در نظر گرفته و در نهایت هم Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم.

شکل سفید بعدی رو انتخاب می کنیم. یک کپی از اون رو در جلو قرار میدیم. اون رو به همراه شکل دیگه ای که توی این گام درست کردیم، انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Intersect کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام هشتم

تمام مربع های مشکی رو به غیر از مربعی که در جلو قرار داره، انتخاب می کینم. عدد ۲ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم. بعد هم مقادیر رنگی که در تصویر زیر می بینین رو جایگزین رنگ مشکی اون ها می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام نهم

دایره مشکی رو انتخاب کرده و در نهایت هم مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای اون در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام دهم

شکل سفید جلو رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. مقادیر رنگی R=78, G=185, B=255 رو برای Fill در نظر می گیریم. بعد هم Stroke رو انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Stroke در نظر می گیریم. عدد ۴ پیکسل رو به Weight اختصاص میدیم. Round Join رو توی پنل Stroke تیک می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام یازدهم

بقیه شکل های سیفد باقی مونده رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. یک Stroke به اندازه ۴ پیکسل اضافه می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو براش در نظر می گیریم و باز هم Round Join رو انتخاب می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام دوازدهم

ابزار Rounded Rectangle رو برداشته و یک شکل مستطیل ۱۲ در ۲ پیکسل رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill این مستطیل در نظر می گیریم. Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو روی Overlay قرار میدیم و اون رو در میزاریم در جایی که می بینین.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

  1. طراحی آیکن قطره چکان

گام اول

ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل ۳۴ در ۱۲ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=78, G=185, B=255 رو برای Fill در نظر می گیریم. با استفاده از همین ابزار و تنظیمات، یک مستطیل ۳۴ در ۴ پیکسل رسم کرده و اون رو در محلی که توی تصویر دوم می بینین قرار میدیم.

میریم سراغ بالای این مستطیل و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. Anchor Point سمت چپ رو انتخاب کرده و اون رو ۵ پیکسل به راست می بریم. بعد هم Anchor Point سمت راست رو انتخاب کرده و اون رو ۵ پیکسل به چپ می بریم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام دوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۲۴ در ۲۷ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=78, G=185, B=255 رو برای Fill این مستطیل در نظر می گیریم و بعد هم اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

میریم سراغ بالای این مستطیل و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. هر دو Anchor Point رو انتخاب کرده و عدد ۱۲ پیکسل رو توی فیلد Corners وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام سوم

هر سه شکلی که توی تصویر زیر هایلایت شده رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Union کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام چهارم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۲۲ در ۳۱ پیکسل رسم می کنیم. رنگ زرد رو برای Fill این مستطیل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. با استفاده از همین ابزار و تنظیمات، یک شکل ۲۲ در ۵ پیکسل رسم کرده و اون رو میزاریم در محلی که توی تصویر دوم می بینین.

میریم سراغ پایین مستطیل دوم و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. Anchor Point سمت چپ رو انتخاب کرده و اون رو ۶ پیکسل به راست درگ می کنیم. بعد هم Anchor Point سمت راست رو انتخاب کرده و اون رو ۶ پیکسل به چپ درگ می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام پنجم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۱۰ در ۷ پیکسل رسم می کنیم. رنگ زرد رو برای Fill این مستطیل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

سه تا شکل زرد رنگ رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم و بعد هم روی دکمه Union کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام ششم

شکل زرد رنگ رو انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder میشیم. رنگ Fill رو حذف کرده و بعد هم Stroke رو انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Stroke در نظر می گیریم و Weight رو میزاریم روی ۴ پیکسل. بعد هم دکمه Round Join رو که توی پنل Stroke قرار داره، تیک می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام هفتم

شکل آبی رو انتخاب کرده و وارد پنل Appearance میشیم. Stroke رو انتخاب کرده و مقادیر رنگی R=48, G=25, B=118 رو برای اون در نظر می گیریم. Weight رو تا ۴ پیکسل افزایش میدیم. وارد پنل Stroke میشیم و دکمه Round Join رو تیک می زنیم.

ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل ۱۲ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill این شکل در نظر گرفته و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام هشتم

ابزار Ellipse رو برداشته و یک شکل ۱۰ در ۶ پیکسل رسم می کنیم. رنگ سفید رو برای Fill این شکل در نظر می گیریم و Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم. Blending Mode رو روی Overlay قرار داده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۱۸ در ۴ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=48, G=26, B=118 رو برای Fill این شکل در نظر می گیریم. Opacity رو میزاریم روی ۳۰ درصد و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام نهم

تمام شکل هایی که برای آیکن قطره چکان درست کردیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Transform > Rotate میشیم. Angle رو میزاریم روی ۴۵- درجه و Ok می زنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام دهم

قطره چکان رو روی سومین مربع قرمز رنگ قرار میدیم. شکلی که توی تصویر زیر هایلایت شده رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Object > Path > Offset Path میشیم و عدد ۴- پیکسل رو برای Offset در نظر می گیریم و Ok می زنیم.

شکل حاصل رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Appearance میشیم. رنگ Stroke رو حذف کرده و بعد هم Fill رو انتخاب می کنیم. مقادیر رنگی R=255, G=65, B=129 رو برای Fill در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

  1. اضافه کردن پس زمینه

گام اول

حالا که طراحی مجموعه آیکن ها به پایان رسید، وارد پنل Layers میشیم و مربع قرمز رو Unlock و اون حذف می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

گام دوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۸۶۰ در ۳۵۰ پیکسل رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=245, G=245, B=245 رو برای این مستطیل در نظر می گیریم و بعد هم Shift+Ctrl+[ رو فشار داده و اون رو در عقب قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

نتیجه

 آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *