آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1638
آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

توی این آموزش، طراحی پوستر سنگ مرمر رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign
 1. تنظیم سند

گام اول

وارد مسیر File > New > Document میشیم.

Width رو روی ۴.۵ اینچ و Height رو روی ۶.۲۵ اینچ قرار میدیم. Margins رو روی ۰.۱۸۷۵ اینچ و Bleed رو روی ۰.۲۵ اینچ قرار داده و Create رو می زنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام دوم

وارد پنل Layers میشیم و روی لایه Layer 1 دابل کلیک کرده و عنوان Marble رو وارد می کنیم.

سه تا لایه به نام های Borders, Star, Type درست می کنیم.

تمام لایه ها رو به غیر Marble قفل می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام سوم

ابزار Rectangle Frame رو بر می داریم و یک کادر رسم می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

وارد مسیر File > Place میشیم و فایل مورد نظر رو انتخاب و باز می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام چهارم

لایه Marble رو Lock و لایه Border رو Unlock می کنیم.

ابزار Rectangle رو بر می داریم و کادری که می بینین رو رسم می کنیم. وارد پنل Swatch میشیم. Fill Color رو روی None و Stroke Color رو روی Black قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

وارد پنل Stroke میشیم. Weight رو روی ۴ و Type رو روی Thick – Thick قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

وارد مسیر Object > Corner Options میشیم. Size رو روی ۰.۰۱ و Shape رو وری Rounded قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام پنجم

وارد پنل Pages میشیم. روی آیکن Page 1 کلیک راست کرده و Duplicate Spread رو انتخاب می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

نتیجه به صورت زیر در میاد.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

 1. اضافه کردن متن

گام اول

میریم سراغ Page 1.

وارد مسیر View > Show Rulers و اون رو روی ۲.۲۵ تنظیم می کنیم. لایه Border رو Lock و لایه Type رو Unlock می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام دوم

ابزار Type رو بر می داریم. کلمه مورد نظر رو تایپ می کنیم و اسم لایه رو میزاریم Name 1.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام سوم

کادر متن رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Edit > Copy, Edit > Paste میشیم. متن بعدی رو وارد کرده و اسم لایه رو میزاریم Name 2.

یک بار دیگه Paste کرده و باز هم متن رو تغییر میدیم و Size رو روی ۷۵ قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام چهارم

هر سه متن رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Stroke میشیم. Weight رو روی ۰.۳ قرار میدیم. وارد پنل Swatches میشیم و روی T کلیک می کنیم. یک Swatch Color مشکی اضافه می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام پنجم

متن بعدی رو وارد می کنیم. Font رو روی BW Modelica Bold و Size رو روی ۷ و Leading رو روی ۱۳ و Tracking رو روی ۱۴۰ قرار میدیم. All Caps رو انتخاب کرده و متن رو در وسط قرار میدیم.

گام ششم

این کادر متن رو Copy > Paste می کنیم.

متن رو تغییر داده و فونت رو روی ExtraBold قرار میدیم. Size رو میزاریم روی ۸.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام هفتم

این کار رو چند بار دیگه تکرار کرده و متن رو تغییر میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام هشتم

میریم سراغ Pages 2.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

یک کادر متنی دیگه رو Paste می کنیم. Size رو روی ۹.۵ قرار میدیم و متن رو تغییر میدیم.

یک بار دیگه این کار رو تکرار می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام نهم

هر دو کادر متن رو انتخاب کرده و Copy, Paste می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایندیزاین

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام دهم

سند رو کوچک می کنیم و وارد ایلاستریتور میشیم. روی سند مورد نظر کلیک راست کرده و Release Clipping Mask رو می زنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

آیکن ستاره ای رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و وارد مسیر Edit > Copy میشیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام یازدهم

میریم سراغ ایندیزاین.

وارد مسیر Edit > Paste میشیم. Pages 2 رو انتخاب می کنیم. Fill Color رو روی رنگ مشکی قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

چندین بار Copy, Paste می کنیم. اون ها رو به شکل زیر مرتب می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

 1. تنظیم دعوتنامه

گام اول

وارد پنل Swatches میشیم. New Color Swatch رو انتخاب می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

اسم این Swatch رو میزاریم Foil Spot Color. بعد هم Type رو روی Spot و Magenta رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم و روی Add و Done کلیک می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام دوم

لایه های Type و Stars و Border رو Unlock می کنیم.

همه کادرهای متن لایه Page 2 رو انتخاب می کنیم. Swatch جدید رو برای Color در نظر می گیریم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

Stroke Color مرز و ستاره رو هم روی همین رنگ قرار میدیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام سوم

میریم سراغ Page 1 و Swatch رو روی تمام اجزای اون اعمال می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام چهارم

وارد پنل Layers میشیم. Shift رو نگه داشته و تمام لایه ها رو انتخاب کرده و کلیک راست می زنیم. در نهایت، Merge Layers رو انتخاب می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

اسم لایه ادغام شده رو میزاریم FOIL DIE LINE و Ok می زنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام پنجم

تمام کادرهای متنی Page 1 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Type > Create Outlines میشیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

همین کار رو برای Page 2 هم تکرار می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام ششم

وارد مسیر Window > Output > Attributes میشیم.

تمام اجزای Page 1 لایه FOIL DIE LINE رو انتخاب می کنیم. Overprint Fill و Overprint Stroke پنجره Attributes رو تیک می زنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

همین کار رو برای Page 2 تکرار می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

 1. خروجی گرفتن

گام اول

وارد مسیر File > Export میشیم. اسم فایل رو وارد می کنیم. Adobe PDF رو از منوی Format انتخاب می کنیم. روی Save کلیک می کنیم.

وارد پنجره Export Adobe PDF میشیم و PDF/X-1a:2001 رو از منوی Adobe PDF Preset انتخاب می کنیم.

مطمئن میشیم که All تیک داشته باشه.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

گام دوم

روی Marks and Bleeds کلیک می کنیم.

 آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

All Printers Marks و Use Document Bleed Settings رو تیک زده و روی Export کلیک می کنیم.

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

نتیجه

 آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

امیدواریم ” آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایندیزاین

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0