آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی – قسمت اول

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی  – قسمت اول

توی این آموزش، طراحی خرس عروسکی رو با استفاده از نرم افزار Maya با هم می بینیم و با تکنیک های مختلف این کار، آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya
  1. تنظیم تصاویر مرجع

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

تصاویر مرجع خرس عروسکی رو توی نماهای Front و Left، بارگذاری می کنیم. برای این کار، وارد منوی View میشیم و روی Image Plane و بعد هم Import Image، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

این بار تصویری از نمای جلویی خرس رو توی نمای Front بارگذاری می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

به همین روش، نیمرخ خرس رو هم توی نمای Side بارگذاری می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

از نوار منوی نمای Front، مسیر View > Select Camera رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام ششم

بعد از انتخاب Camera توی نمای Front، روی تب ImagePlaneShape1 کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هفتم

از بخش Placement Extras، مقدار ۱۴.۴۵۰ رو برای Image Center Y Axis در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هشتم

به همین روش، وارد نمای Side میشیم و مقدار -۱۵.۰۰ رو برای Image Center X Axis و مقدار ۱۴.۴۵۰ رو برای Y Axis در نظر می گیریم.  

 آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام نهم

توی نمای Perspective، عدد -۱۵.۰۰ رو برای Image Center Z Axis در نظر می گیریم تا یک شکاف کوچک بین تصاویر ایجاد کرده باشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دهم

دکمه رادیویی Looking Through Camera رو فعال می کنیم تا تصاویر مرجع توی نمای Perspective، مخفی بشن.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

  1. مدل سازی بدن خرس عروسکی

گام اول

توی نمای Perspective، یک Cylinder یا استوانه درست می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

همچنان که این استوانه انتخاب شده، Ctrl+A رو فشار میدیم. ببه این ترتیب، Channel Editor باز میشه. Subdivisions Axis رو روی ۸ و Subdivisions Height رو روی ۴ تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

همچنان که استوانه انتخاب شده، یک بار دیگه روی اون کلیک می کنیم و Vertex رو انتخاب می کنیم. یا اینکه F9 رو فشار میدیم.
به این ترتیب، وارد Vertex Component Mode میشیم. با فشار دادن  دکمه W روی کیبورد، ابزار Move رو فعال می کنیم و رئوس استوانه رو بر اساس تصویر زیر، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

توی نمای Perspective، دکمه F11 رو فشار میدیم و وارد Face Selection Mode میشیم. بعد هم نیمی از استوانه رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Edit > Delete میشیم و سطوح انتخاب شده رو حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

همچنان که نیمی از Polygon Mesh ها انتخاب شدن، وارد منوی Edit  میشیم و روی امکان Duplicate Special کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام ششم

توی پنجره Duplicate Special Option، دکمه رادیویی Instance رو فعال می کنیم. عدد -۱.۰۰ رو برای Scale X در نظر می گیریم. روی دکمه Duplicate Special کلیک می کنیم تا Polygon Mesh های انتخاب شده، Duplicate بشن.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هفتم

توی نمای Front، وارد منوی Shading میشیم و امکان X Ray رو فعال می کنیم. به این ترتیب، میشه داخل Polygon رو دید.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هشتم

وارد Vertex Mode میشیم و رئوس Polygon رو بر اساس تصویر مرجع، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام نهم

به همین روش، رئوس استوانه رو توی نمای Side هم تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دهم

دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. لبه های بالایی و پایینی رو انتخاب و اون ها رو حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

  1. مدل سازی پای خرس عروسکی

گام اول

برای شروع مدل سازی، یک استوانه درست می کنیم. Subdivision Axis رو روی ۸ و Subdivision Height رو روی ۴ تنظیم می کنیم. همون طور که توی تصویر زیر مشاهده می کنین، این استوانه رو زیر ران قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

مش استوانه رو طبق تصویر زیر، می چرخونیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

لبه های مثلثی مربوط به مش پا رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

سطوح Cap طرف دیگه مش پا رو هم حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

همچنان که سطوح Cap استوانه انتخاب شده، اون ها رو یک مقدار اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام ششم

Scale یا مقیاس سطوح اکسترود شده رو یک مقدار کم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هفتم

سطوح اکسترود شده رو دو بار دیگه هم اکسترود می کنیم و بعد هم اون ها رو به شکلی که توی تصویر زیر مشاهده می کنین، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هشتم

با فشار دادن دکمه ۳ روی کیبوردمی تونیم مش رو توی Smooth Display Mode مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام نهم

وارد مسیر Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دهم

یک Edge Loop به شکلی که توی تصویر زیر می بینین، وارد می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

  1. اتصال پا و بدن

گام اول

بعد از انتخاب Polygon Mesh پا و بدن، وارد مسیر Mesh > Combine میشیم و اون ها رو به هم وصل می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

برای متصل کردن این مش ها به هم، باید تعداد رئوس مرزی هر دو مش، یکی باشه. رئوس مش بدن رو انتخاب می کنیم و بعد هم وارد مسیر Edit Mesh > Chamfer Vertex میشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

رئوس Chamfer شده به شکل زیر در میان.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

سطوح Chamfer شده رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

تعداد رئوس مرزی با تعداد رئوس مرزی پا باید یکی باشه.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام ششم

وارد مسیر Edit Mesh > Interactive Split Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هفتم

با استفاده از ابزار Interactive Split، چند تا Edge Loop وارد می کنیم تا هشت تا راس مرزی داشته باشیم و تعداد رئوس با هم برابر بشن.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هشتم

بعد از اینکه تعداد رئوس بدن و پای خرس عروسکی مون برابر شدن، اون ها رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Merge میشیم تا با هم ادغام بشن.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام نهم

برای تکرار همین فرآیند، دکمه G رو فشار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دهم

مش های ادغام شده، به صورت زیر در میان.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام یازدهم

وارد منوی Edit میشیم و دستور Duplicate Special رو اعمال می کنیم. به این ترتیب، نیمی از بدن روی طرف دیگه هم Duplicate و  منعکس میشه.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوازدهم

رئوس مش رو بر اساس تصویر مرجع مدل، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سیزدهم

اگه مدل رو توی نمای Side ببینیم، متوجه میشیم که مش پا به ضخامت طرح اصلی نیست. بنابراین باید رئوس رو طوری تغییر بدیم که با تصویر مرجع هماهنگی داشته باشه.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهاردهم

بعد از انتخاب تمام رئوس پا، Scale یا مقیاس اون ها رو تغییر میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پانزدهم

رئوس رو توی نمای Side هم تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام شانزدهم

به این ترتیب، کار بدن و پای خرس عروسکی مون انجام میشه.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

  1. مدل سازی دست خرس عروسکی

گام اول

برای شروع مدل سازی دست خرس عروسکی، وارد نمای Side میشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

یک استوانه درست می کنیم و اون رو روی بخش دست از تصویر مرجع قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

همچنان که استوانه انتخبا شده، وارد Channel Editor میشیم و Subdivisions Axis رو روی ۸ و Subdivisions Height رو روی ۴ قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. لبه های مثلثی مش رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

وارد نمای Side میشیم و Polygon های مش رو بر اساس تصویر مرجع، مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام ششم

دکمه F11 رو فشار میدیم و وارد Face Selection Mode میشیم. سطوح Cap سمت مخالف مش دست رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هفتم

برای ادغام دست و بدن، تعداد رئوس هر دو مش باید یکی باشه. راس مش بدن رو انتخاب می کنیم و بعد هم وارد مسیر Edit Mesh > Chamfer Vertex میشیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام هشتم

سطح Chamfer شده رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام نهم

Polygon Mesh های دست و بدن رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mesh > Combine Tool میشیم و اون ها رو به هم وصل می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دهم

تعداد رئوس بدن باید با تعداد رئوس دست یکی باشه.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام یازدهم

وارد مسیر Edit Mesh > Interactive Split Tool میشیم و شروع می کنیم به تقسیم کردن Polygon ها به صورتی که توی تصویر زیر می بینین.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوازدهم

بعد از انتخاب رئوس موازی و متناظر بدن و دست، وارد مسیر Edit Mesh > Merge میشیم و اون ها رو با هم ادغام می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سیزدهم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، یک Edge Loop به ناحیه دست اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهاردهم

تا اینجا، مدل به صورت زیر در اومده.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

  1. مدل سازی سر خرس عروسکی

گام اول

یک استوانه درست می کنیم. Subdivisions Axis رو روی ۸ و Subdivisions Height رو روی ۴ قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام دوم

وارد نمای Front میشیم و استوانه رو در ناحیه سر تصویر مرجع قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام سوم

همچنان که مش دست انتخاب شده، X Ray Mode  رو فعال می کنیم. F9 رو فشار میدیم و وارد Vertex Selection Mode میشیم و بعد هم رئوس رو بر اساس تصویر مرجع، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام چهارم

بعد از انتخاب مش بدن و سر، وارد مسیر Mesh > Combine میشیم و اون ها رو به هم وصل می کنیم.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

گام پنجم

به این ترتیب، مدل سازی اصلی خرس عروسکی انجام شد.

آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی - قسمت اول

نتیجه

توی بخش بعدی، نحوه Unwrap کردن UV ها رو بهتون نشون میدم.

” آموزش Maya : طراحی خرس عروسکی – قسمت دوم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code