آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت بخش هفتم

توی این آموزش، نحوه طراحی پمپ سوخت رو با Maya با هم می بینیم. با تکنیک های مدل سازی Low Poly مقدماتی شروع می کنیم و با جزئیات مدل سازی، تکسچرینگ و Baking آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya, ZBrush, Adobe Photoshop

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش سوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم “

 1. Sculpting محفظه موتور و صفحه دیال

گام اول

زیبراش رو باز می کنیم. مش شکل Motor_Chamber رو از Sub Tool باز می کنیم و شروع می کنیم به Painting و Sculpting.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

مش صفحه دیال رو Unhide می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

رنگ زرد رو به محفظه موتور و صفحه دیال اختصاص میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

بعد از انتخاب FreeHand Stroke و Alpha Scratched Map، رنگ سفید رو انتخاب می کنیم. Rgb و Zadd رو فعال می کنیم. حالا کنج ها رو به شکلی که می بینین، نقاشی می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

بعد از انتخاب Stroke و رنگ قبلی، مرز صفحه دیال رو به شکلی که می بینین، نقاشی می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام ششم

به این ترتیب، Painting و Sculpting این قسمت هم به پایان می رسه. حالا باید یک سری جزئیات رو اضافه کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هفتم

بعد از انتخاب رنگ زرد تیره به همراه Alpha Map و FreeHand Stroke، شروع می کنیم به کشیدن تصادفی. حالا Rgb و Zadd Intensity رو تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هشتم

برای اضافه کردن جزئیات بیشتر، چند تا Alpha Map رو به پنل لیست قلموها وارد می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام نهم

بعد از انتخاب Alpha Map و Spray Stroke، دکمه Rgb رو فعال می کنیم و شروع می کنیم به نقاشی.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. کشیدن الگوی بافت با استفاده از ابزار Spotlight

گام اول

الان زمان اون رسیده که چند تا تکسچر وارد کنیم. میریم سراغ منوی Texture و روی دکمه Import کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

چند تا تصویر رو هم برای Painting و Labeling وارد زیبراش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

برای اعمال بافت مورد نظر روی مش Dial_Case، از ابزار Spot Light استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

بعد از انتخاب فایل بافت مورد نظر، روی دکمه Add Spot Light کلیک می کنیم و پنل تنظیمات Spot Light رو باز می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

به این ترتیب، بافت یا تکسچر مورد نظر با پنل Spot Light باز میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام ششم

بافت رو همون طور که می بینین، روی شکل Dial Case جا به جا می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هفتم

بعد از قرار دادن بافت روی پنل کناری، دکمه Rgb رو فعال می کنیم و روی دکمه Z کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هشتم

موقعی که این کار تمام شد، روی دکمه Z کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام نهم

به همین ترتیب، چند تا برچسب دیگه هم می کشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. کشیدن بخش کنترل لوله

گام اول

Pipe_Controller_Box و Pipe Channel رو هم Paint و Sculpt می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

تمام بخش های پمپ سوخت رو به غیر از پنل Meter، به این ترتیب Paint و Sculpt می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

توی مایا، بافت ها رو روی پنل Meter هم اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

نتیجه کار رو در زیر می بینین.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. خروجی گرفتن از Color Map

گام اول

شکل Base_Plate رو Isolate می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

روی دکمه New From Polypaint داخل پنل texture Map کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

حالا می تونیم Texture Map رو به صورت Thumbnail مشاهده کنیم. روی دکمه Clone Txtr کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

بعد از اعمال دستور Clone Txtr، می تونیم بافت رو توی منوی Texture مشاهده کنیم. روی دکمه Flip V کلیک می کنیم تا Texture Map به صورت عمودی، Flip بشه. بعد هم روی دکمه Export کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

توی پنجره Export Image، اسم Texture Map رو میزاریم Base Plate Color.BMP و روی دکمه Save کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. خروجی گرفتن از Normal Map

گام اول

زمان اون رسیده که از Normal Map خروجی بگیریم. بعد از انتخاب Base_Plate، عدد ۱ رو برای Subdivision Level در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

میریم سراغ پنل Tools و تب Normal Map. بعد هم روی دکمه Create Normal Map کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

توی همون پنل Normal Map، روی دکمه Clone NM کلیک می کنیم تا یک کپی از Normal Map ایجاد کنیم تا خروجی بگیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

توی منوی Texture، اول روی دکمه Flip V و بعد هم روی دکمه Export کلیک می کنیم تا از Normal Map خروجی بگیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

توی پنجره Export Image، اسم فایل رو میزاریم Base Plate Normal.BMP و دکمه Save رو می زنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام ششم

به این ترتیب، از Normal Map و Colro Map تمام بخش های پمپ سوخت خروجی می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. اعمال Tetxure Map در مایا

گام اول

فایل پمپ سوخت رو توی مایا باز می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

بعد از انتخاب Base_Plate، وارد مسیر Show > Isolate Selected > View Selected میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم. به این ترتیب،  Base Plate به صورت Isolate در میاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

زمان اون رسیده که برای تمام بخش ها، متریال درست کنیم. برای این کار، وارد مسیر Window > rendering Editors > Hypershade میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

توی پنجره Hypershade، روی Blinn Shader Node کلیک می کنیم تا داخل Attribute Editor باز بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

بعد از انتخاب تب ۲D Texture، روی File Node کلیک می کنیم و اون رو به Blinn Shade مربوط به Color Texture Map وصل کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام ششم

یک File Tetxure Node دیگه هم برای Bump Texture Map درست می کنیم. عدد -۰.۱۰۰ رو برای Bump Depth در نظر می گیریم و Use as رو میزاریم روی Tangent Space Normals.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هفتم

بعد از اعمال Shader روی شکل Base_Plate، به صورت زیر در میاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هشتم

به این ترتیب، ،Texture Map رو روی صفحه اصلی پمپ سوخت اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام نهم

به این ترتیب، Tetxure Map رو روی بقیه بخش های پمپ سوخت هم اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دهم

فایل Texture Map رو روی پنل Meter اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. اضافه کردن نور در مایا

گام اول

برای خروجی گرفتن از تصویر نهایی، یک پلان به عنوان کف اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

پلان رو Subdivide می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

رئوس کنترل رو طوری ادیت می کنیم که دیوارهای پلان رو شکل بدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام چهارم

یک کپی از این پلان تهیه می کنیم و طبق تصویر زیر، می چرخونیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام پنجم

برای ایجاد نور یا Light، وارد مسیر Create > Lights > Directions Light میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام ششم

بعد از انتخاب Directional Light، اون رو به سمت جلوی پمپ سوخت می چرخونیم. امکان Use Tray Trace Shadows رو فعال می کنیم و پارامترهای Light رو به شکل زیر تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هفتم

به این ترتیب، سه تا Directional Lights برای Fill در نظر می گیریم. Ray Trace Shadows رو فعال می کنیم و مقدار Intensity رو کم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام هشتم

توی پنجره Render Settings، روی تب Indirect Lighting کلیک می کنیم و Global Illumination و Final Gathering رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام نهم

برای افزایش کیفیت خروجی، روی تب Quality کلیک می کنیم و از منوی Quality Presets، این بار Production Preset رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دهم

بعد از یک خروجی سریع، نتیجه زیر به دست میاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام یازدهم

برای Ambient Occulsion Map، یک Surface Shader درست می کنیم. یک mib_amb_occulsion درست می کنیم و اون رو به Surface Shader وصل می کنیم. عدد ۲۵۶ رو برای Samples در نظر می گیریم و Bright رو یک مقدار روشن تر و Dark رو یک مقدار تیره تر می کنیم. بعد هم این AO Shader رو روی تمام بخش های پمپ سوخت اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوازدهم

بعد از خروجی گرفتن از صحنه، AO Pass به دست میاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

 1. کامپوزیت در فتوشاپ

گام اول

فتوشاپ رو باز می کنیم. AO Pass و Color Pass رو وارد می کنیم. لایه AO Pass رو بالای لایه Color Pass قرار میدیم. همچنان که لایه AO Pass انتخاب شده، Blending Mode رو میزاریم روی Overlay.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام دوم

چند تا تکسچر یا بافت شیشه شکسته رو هم به صحنه اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

گام سوم

این هم از خروجی نهایی پمپ سوخت.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم

امیدواریم ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش زیبراش

صفر تا صد آموزش مایا – پک ۱

صفر تا صد آموزش مایا – پک ۲

آموزش مادباکس

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *