آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت بخش چهارم قسمت اول

توی این آموزش، نحوه طراحی پمپ سوخت رو با Maya با هم می بینیم. با تکنیک های مدل سازی Low Poly مقدماتی شروع می کنیم و با جزئیات مدل سازی، تکسچرینگ و Baking آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش سوم “

  1. طراحی نگهدارنده

گام اول

فایلی که قبلا ذخیره کردیم رو باز می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوم

برای مدل سازی نازل سوخت، یک pPlane درست می کنیم. عدد ۴ رو برای Subdivisions Width، ۶ رو برای Subdivisions Height، ۱.۵ رو برای Width و ۲ رو برای Height در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام سوم

بعد از انتخاب پنج سطح، وارد مسیر Edit Mesh > Bevel میشیم و روی مربع کنار Bevel کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام چهارم

توی پنجره Bevel Options، عدد ۰.۲۰۰۰ رو برای Width و ۲ رو برای Segments وارد می کنیم و روی دکمه Bevel کلیک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

می تونین لبه های Offset رو همراه با لبه های اصلی مشاهده کنین.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام پنجم

تمام لبه های میانی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Delete Edge/ Vertex میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام ششم

بعد از انتخاب سطوحی که توی تصویر مشخص شده، وارد مسیر Edit Mesh > Extrude میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هفتم

بعد از اعمال دستور اکسترود، این سطوح رو یک مقدار به سمت پایین درگ می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هشتم

لبه های  مرزی راست- چپ رو انتخاب می کنیم و یک مقدار به سمت بیرون، اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام نهم

همین روند رو روی سایر لبه های مرزی هم پیاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دهم

Animation Mode رو فعال می کنیم. مش رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Deformers > Nonlinear > Bend میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام یازدهم

بعد از اعمال Bend Deformer، متوجه میشین که شکل Wire یا سیم به صورت عمودی قرار گرفته.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوازدهم

این Wire رو ۱۸۰ درجه روی محور X می چرخونیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام سیزدهم

عدد ۹۰ رو برای Rotate Z و ۲.۲ رو برای Curvature در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام چهاردهم

بعد از خم کردن Poly Mesh، وارد مسیر Edit > Delete by Type > History میشیم و History یا تاریخچه رو پاک می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام پانزدهم

مدل نگهدارنده پمپ رو در سمت چپ پمپ سوخت قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام شانزدهم

بعد از انتخاب لبه های مشخص شده در تصویر، اون ها رو اکسترود می کنیم و یک مقدار به سمت بالا درگ می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هفدهم

برای افزایش ضخامت، سطوح رو یک مقدار اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هجدهم

چند تا لبه دیگه وارد می کنیم و برای اینکه نگهدارنده رو تکمیل کنیم، اون ها رو ادیت می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

  1. مدل سازی پیچ برای اتصال نگهدارنده پمپ

گام اول

توی Polygons Mode، روی آیکن Cylinder کلیک می کنیم تا یک شک کوچک استوانه رو به Viewport اضافه کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوم

عدد ۶ رو برای Subdivisions Axis، ۱ رو برای Subdivisions Height و ۲ رو برای Subdivisions Caps در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام سوم

این چند ضلعی رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

از این پیچ، یک کپی دیگه تهیه می کنیم و طرف دیگه قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

  1. طراحی دستگیره پمپ

گام اول

یک Polygon Cylinder درست می کنیم و تنظیماتی که توی بخش INPUT node در Channel Box/Layer Editor می بینین رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوم

بعد از انتخاب سطوح پایینی استوانه، وارد مسیر Edit Mesh > Extrude میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام سوم

سطوح اکسترود شده رو یک مقدار به سمت بیرون Scale می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام چهارم

برای ورود به Vertex Selection Mode، دکمه F9 رو فشار میدیم. بعد از انتخاب سطوح مشخص شده، وارد مسیر Edit Mesh > Merge میشیم و از دستور Merge برای اغام سطوح انتخاب شده استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام پنجم

با استفاده از همین فرآیند، دو راس مجاور رو طبق تصویر زیر، انتخاب و ادغام می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام ششم

سطوح مثلثی رو هم با هم ادغام می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هفتم

برای کاهش لبه های ناخواسته، لبه های متناوب رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هشتم

بعد از انتخاب تمام سطوح پایینی استوانه، اون ها رو یک بار اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام نهم

برای اینکه نتیجه زیر به دست بیاد، به اکسترود و ادیت کردن ادامه میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دهم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، یک Edge Loop وارد می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام یازدهم

به همون روش، Edge Loop هایی رو اطراف سطوح مثلثی اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوازدهم

برای بهتر شدن مدل، چند تا Edge Loop دیگه هم به اطراف دستگیره اضافه می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

  1. طراحی کنترل کننده سوخت

گام اول

برای مدل سازی کنترل کننده سوخت، Polygon Mesh مدل دستگیره رو کپی می کنیم و بعد هم همون طور که توی تصویر زیر می بینین، اون رو ۸۰ درجه می چرخونیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام دوم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، سطوح Rig رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام سوم

سطوح انتخاب شده رو اکسترود می کنیم و Scale رو کاهش میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام چهارم

همون سطوح رو یک بار دیگه اکسترود می کنیم. بعد هم لبه هایی که توی تصویر زیر مشخص شدن رو ادیت می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام پنجم

سطوح پایینی مش رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام ششم

بعد از انتخاب لبه های مرزی، اون ها رو طبق تصویر زیر اکسترود و Scale می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هفتم

تا زمانی که شکلی مشابه تصویر زیر داشته باشیم، به اکسترود و ادیت کردن لبه ها ادامه میدیم. بعد هم آخرین لبه های مرزی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mesh > Fill Hole میشیم و از دستور Fill Hole برای پر کردن فضای خالی استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام هشتم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، دو تا Edge Loop دیگه وارد می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

گام نهم

Face Loop که مشخص شده رو انتخاب و یک مقدار Extrude و Scale می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *