آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 5036
آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام بخش اول – قسمت دوم

توی این آموزش، مدل سازی طراحی داخلی حمام رو با استفاده از Maya با هم می بینیم و بعد هم از این طرح، خروجی می گیریم. صنایع مختلفی از مدل سازی و رندرینگ طراحی داخلی استفاده می کنن. بنابراین طراحی مناسب برای این صنایع، اهمیت زیادی داره و چالش بر انگیز هست.  مدل سازی حمام با استفاده از Polygon ها، NURBS و افکت های نقاشی انجام میشه. فرآیند رندرینگ یا خروجی توسط Mental Ray و با استفاده از تکنیک هایی که منجر به ظاهری واقعی میشه، صورت می گیره. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام ” با ما همراه باشید…

این آموزش در دو بخش منتشر شده:

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت سوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت دوم

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

گام هفتاد و سوم

کشو رو انتخاب و از منوی View، مسیر Show > Isolate Select > View Selected رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و چهارم

حالا که میشه کل صحنه رو دید، کشوی وسط رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و پنجم

از منوی View، مسیر Show > Isolate Select > View Selected رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و ششم

تمام لبه هایی که می خوایم Smooth کنیم رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و هفتم

از منوی Polygons، مسیر Edit Mesh > Bevel رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و هشتم

حالا که لبه ها صاف شدن، کشو رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هفتاد و نهم

از منوی View، مسیر Show > Isolate Select > View Selected رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد ام

حالا همین فرآیند رو برای کشوی آخر تکرار می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و یکم

وقتی تمام شد، باید به این شکل در اومده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و دوم

مسیر Create > NURBS Primitives > Circle رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و سوم

میریم سراغ نمای Front و یک دایره به مرکز اولین کشو اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و چهارم

حالا این دایره رو یک مقدار می بریم سمت چپ.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و پنجم

مسیر Create > UV Curve Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و ششم

میریم سراغ نمای Top یا بالا.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و هفتم

یک منحنی اضافه می کنیم. طوری که این منحنی از مرکز دایره شروع بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و هشتم

به این شکل در میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام هشتاد و نهم

اول دایره و بعد منحنی رو انتخاب می کنیم. نکته: ترتیب انتخاب خیلی اهمیت داره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود ام

همچنان که این بخش ها  در وضعیت انتخاب قرار داره، مسیر Surfaces > Extrude رو از منوی Surfaces انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و یکم

شکل NURBS رو انتخاب می کنیم و داخل کشو می کشیم. اونقدری که لبه های اون مخفی بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و دوم

به این شکل در میاد. اگه به دقت نگاه کنین متوجه میشیم کیفیت خیلی پایینی داره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و سوم

تعدادی Isoparms به شکل اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و چهارم

از منوی Surfaces، مسیر Edit NURBS > Insert Isoparms رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و پنجم

حالا شکل NURBS باید صیقلی شده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و ششم

شکل رو انتخاب و مسیر Edit > Duplicate رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و هفتم

اون رو دو بار Duplicate می کنیم و روی کشوهای دیگه قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و هشتم

مسیر Window > Outliner رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام نود و نهم

Outliner، تمام شکل های روی صحنه رو لیست می کنه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد ام

این لیست رو مرتب می کنیم و اسم هر شکل رو بهش اضافه می کنیم. حالا که این صحنه مرتب شده، بهتر متوجه لیست میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و یکم

میریم سراغ نمای Front یا جلو.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و دوم

مسیر Create > CV Curve Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سوم

یک منحنی مشابه چیزی که توی تصویر می بینین، درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و چهارم

منحنی رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و پنجم

از منوی Surfaces، مسیر Surfaces > Revolve رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و ششم

این منحنی باید به این شکل در اومده باشه مگه موقعیت محور رو اشتباه انتخاب کرده باشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و هفتم

برای تغییر موقعیت محور، میریم سراغ Attributes Editor . از تب Revolve، مقدار Pivot رو تغییر میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و هشتم

یادتون باشه که سوراخی رو برای رفتن آب در نظر بگیرین.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و نهم

همچنان که این شکل در وضعیت انتخاب قرار گرفته، مسیر Modify > Center Pivot رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و دهم

توی این تصویر می تونین ابزار Move رو وسط شکل ببینین.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و یازدهم

شکل رو سرجای مناسب قرار میدیم و به جای اینکه دایره کامل باشه، به صورت بیضی در میاریم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و دوازدهم

حالا باید سوراخی ایجاد کنیم که این شکل در داخلش قرار بگیره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سیزدهم

وارد نمای بالا میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و چهاردهم

مسیر Create > Polygons Primitives > cylinder رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و پانزدهم

یک استوانه درست می کنیم و طوری شکل میدیم که با شکلی که قبلا درست کردیم، هماهنگی داشته باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و شانزدهم

استوانه رو در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و هفدهم

استوانه و بعد هم میز رو انتخاب می کنیم. نکته: ترتیب انتخاب اهمیت زیادی داره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و هجدهم

همچنان که این بخش ها در وضعیت انتخاب قرار داره، مسیر Mesh > Booleans > Differences رو از منوی Polygons دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و نوزدهم

حالا باید یک حفره بزرگ داشته باشیم اما ممکنه با سطح بالایی کشو، مسدود شده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیستم

سطح بالایی اولین کشو رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و یکم

مسیر Edit > Delete رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و دوم

حالا همه چیز باید درست به نظر بیاد.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و سوم

وارد نمای بالا میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و چهارم

مسیر Create > NURBS Primitives > Circle رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و پنجم

جایی که می خوایم شکل رو شروع کنیم، یک دایره درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و ششم

میریم سراغ Side View.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و هفتم

مسیر Create > CV Curve Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و هشتم

یک منحنی درست مثل تصویر زیر درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و بیست و نهم

دایره و بعد هم منحنی رو انتخاب می کنیم. نکته: ترتیب انتخاب اهمیت زیادی داره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی ام

همچنان که این بخش ها در وضعیت انتخاب داره، مسیر Surfaces > Extrude رو از منوی Surfaces دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و یکم

شکل NURBS در حال حاضر کیفیت پایینی داره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و دوم

برای Smooth کردن شکل، چند تا Isoparm به شکل اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و سوم

از منوی Surfaces، مسیر Edit NURBS > Insert Isoparms رو دنبال می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و چهارم

حالا باید به این شکل در اومده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و پنجم

میریم سراغ انتهای شکل و یازده Isoparm اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و ششم

از منوی Surfaces، مسیر Edit NURBS > Insert Isoparms رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و هفتم

برای اینکه مطمئن بشیم Isoparm هایی که اضافه کردیم در موقعیت مناسبی قرار گرفته باشن، به تصویر زیر نگاه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و هشتم

رئوس انتهای شکل رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و سی و نهم

اون ها رو طوری تغییر میدیم که ضخیم تر بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

گام صد و چهل ام

به این شکل در میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول - قسمت دوم

ادامه آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت سوم

 

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: