آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت اول

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4449
آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام بخش دوم – قسمت اول

توی این آموزش، مدل سازی طراحی داخلی حمام رو با استفاده از Maya با هم می بینیم و بعد هم از این طرح، خروجی می گیریم. صنایع مختلفی از مدل سازی و رندرینگ طراحی داخلی استفاده می کنن. بنابراین طراحی مناسب برای این صنایع، اهمیت زیادی داره و چالش بر انگیز هست.  مدل سازی حمام با استفاده از Polygon ها، NURBS و افکت های نقاشی انجام میشه. فرآیند رندرینگ یا خروجی توسط Mental Ray و با استفاده از تکنیک هایی که منجر به ظاهری واقعی میشه، صورت می گیره. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام ” با ما همراه باشید…

این آموزش در دو بخش منتشر شده:

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت سوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت دوم

 

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت سوم

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

گام اول

مسیر Create > Camera > Camera رو دنبال می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام دوم

حالا مسیر Panels > Look Through Selected رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سوم

حالا داریم از طریق دوربین به صحنه نگاه می کنیم. بنابراین اون رو در محل مورد نظر قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهارم

مسیر Window > Settings/Preferences > Plug-in Manager رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام پنجم

حالا باید یک پنجره جدید باز شده باشه. Mayatomr,mll رو پیدا می کنیم و Loaded و Auto Load رو تیک می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام ششم

مسیر Window > Rendering Editors > Render Settings رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام هفتم

از پنجره Render Settings، بخش Render Using رو روی Mental Ray قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام هشتم

وارد تب Common میشیم و Image Size رو روی HD 720 میزاریم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام نهم

برای دیدن اندازه خروجی، روی دکمه کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام دهم

دوربین رو طوری تنظیم می کنیم که صحنه داخل کادر سبز رنگ قرار بگیره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام یازدهم

دیوار پشت صحنه رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام دوازدهم

اون رو جا به جا می کنیم و به اندازه ای در میاریم که با فضای رندرینگ هماهنگی داشته باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سیزدهم

مسیر Create > Polygina Primitives > Plane رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهاردهم

پلان رو جا به جا می کنیم، می چرخونیم و طوری قرار میدیم که دیوار بعدی شکل بگیره.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام پانزدهم

نمای دوربین رو انتخاب می کنیم تا مطمئن بشیم که پلان به اندازه کافی بزرگ باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام شانزدهم

دیوار پشت رو انتخاب و مسیر Edit > Duplicate رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام هفدهم

این پلان روپشت دوربین قرار میدیم (بعدا از این پلان برای انعکاس آینه استفاده می کنیم).

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام هجدهم

مسیر Create > Lights > Area Light رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام نوزدهم

نور منطقه رو جا به جا می کنیم و طوری می چرخونیم تا با صحنه هماهنگی داشته باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیستم

وارد Attrubutes Editor نور میشیم. اسمش رو تغییر میدیم و Intensity رو به 0.083 کاهش میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و یکم

میریم سراغ بخش Sahdow. Use Ray Trace Shadows رو دنبال می کنیم و Shadow Rays رو روی 15 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و دوم

مطمئن میشیم که از دوربین درست استفاده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و سوم

از منوی View، مسیر View > Bookmarks > Edit Bookmarks… رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و چهارم

از پنجره Bookmark Editor، یک Bookmark جدید درست می کنیم و موقعیت دوربین رو در اون ذخیره می کنیم تا اون رو به صورت تصادفی جا به جا نکنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و پنجم

مسیر Create > Lights > Area Light رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و ششم

نور رو جا به جا می کنیم و می چرخونیم و در محلی که در تصویر می بینین، قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و هفتم

نور رو انتخاب می کنیم و میریم سراغ Attributes Editor. براش اسم میزاریم Intensity رو روی 0.265 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و هشتم

میریم سراغ بخش Shadows. حالا Use Ray Trace Shadows رو فعال می کنیم و Shadows Rays رو روی 15 میزاریم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام بیست و نهم

نور رو انتخاب می کنیم و مسیر Edit > Duplicate رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی ام

از ابزارهای Move, Rotation, Scale برای قرار دادن نور در محلی که می بینین، استفاده می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و یکم

وارد Camera1 View میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و دوم

مسیر Window > Rendering Editors > Hypershade رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و سوم

توی پنجره Hypreshade، یک mia_material_x درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و چهارم

وارد Attributes Editor میشیم. براش اسم میزاریم. Diffuse Color رو روی سفید، Reflection Glossiness رو روی 0.586 و Glossy Samples رو روی 25 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و پنجم

Ambient Occlusion رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و ششم

بخش Bump رو پیدا می کنیم و روی دکمه Overall Bump کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و هفتم

به این ترتیب، باید یک پنجره جدید باز بشه. Grid رو انتخاب می کنیم و پنجره رو می بندیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و هشتم

روی دکمه ای که کنار Bump Valur قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام سی و نهم

امکانات جدیدی در اختیارمون قرار می گیره. Line Color رو روی سفید- خاکستری، Filer Color رو روی سفید و U Width و V Width رو روی 0.004 قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل ام

این متریال رو برای تمام دیوارهای صحنه در نظر می گیریم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل و یکم

باز هم پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک miw_material_X جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل و دوم

وارد Attributes Editor میشیم. Reflection Reflectivity رو روی 0.260، Glossiness رو روی 0.620، Glossy Samples رو روی 15 قرار میدیم و روی دکمه ای که کنار اسلایدر Color قرار داره، کلیک می کنیم تا یک بافت یا Texture اضافه کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل و سوم

از داخل پنجره جدید، بافت File رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل و چهارم

روی پوشه ای که کنار Image Name قرار داره، کلیک می کنیم و دنبال بافت چوبی می گردیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

گام چهل و پنجم

UV Coordinates رو انتخاب می کنیم و بعد هم روی دکمه ای که کنار UV Coord قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت اول

ادامه آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت دوم

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: