آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4966
آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام بخش دوم – قسمت دوم

توی این آموزش، مدل سازی طراحی داخلی حمام رو با استفاده از Maya با هم می بینیم و بعد هم از این طرح، خروجی می گیریم. صنایع مختلفی از مدل سازی و رندرینگ طراحی داخلی استفاده می کنن. بنابراین طراحی مناسب برای این صنایع، اهمیت زیادی داره و چالش بر انگیز هست.  مدل سازی حمام با استفاده از Polygon ها، NURBS و افکت های نقاشی انجام میشه. فرآیند رندرینگ یا خروجی توسط Mental Ray و با استفاده از تکنیک هایی که منجر به ظاهری واقعی میشه، صورت می گیره. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام ” با ما همراه باشید…

این آموزش در دو بخش منتشر شده:

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش اول – قسمت سوم

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم – قسمت دوم

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

گام چهل و ششم

حالا باید امکاناتش ظاهر شده باشه. مقدار مناسبی رو برای Repeat UV در نظر می گیریم. من عدد 25 و 10 رو انتخاب کردم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام چهل و هفتم

این متریال رو روی کف صحنه اعمال می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام چهل و هشتم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام چهل و نهم

میریم سراغ Attributes Editor. براش اسم میزاریم. Diffuse Color رو روی سفید، Reflection Reflectivity رو روی 0.500، Glossiness رو روی 0.400 و Glossy Samples رو روی 25 قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه ام

این متریال رو به تمام اشکال سفید رنگ اضافه می کنیم.

  آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و یکم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و دوم

میریم سراغ Attributes Editor. براش اسم میزاریم و Chrome Preset رو انتخاب می کنیم.

  آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و سوم

این متریال رو به تمام شکل های فلزی روی صحنه اضافه می کنیم.

  آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و چهارم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و پنجم

میریم سراغ Attributes Editor. براش اسم میزاریم. بعد هم Diffuse Color رو روی آبی و Reflection Glossiness رو روی 0.660 قرار میدیم.

  آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و ششم

این متریال آبی رو هم به صحنه اضافه می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و هفتم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک متریال Phong اضافه می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و هشتم

وارد Attributes Editor میشیم. براش اسم میزاریم. بعد هم Color رو روی سفید و Incandescence رو روی خاکستری قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

بخش Special Effects رو پیدا می کنیم و Glow Intensity رو روی 0.020 قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت ام

این متریال رو به نور Polygonal اضافه می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و یکم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک mia_material+x جدید اضافه می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و دوم

میریم سراغ Attributes Editor. براش اسم میزاریم. Diffuse Color رو روی مشکی و Reflectivity رو روی 1.000 قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و سوم

این متریال رو به آینه اضافه می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و چهارم

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و پنجم

صحنه ای که خروجی می گیریم، باید تاریک و بی کیفیت باشه.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و ششم

پنجره Render Settings رو باز می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و هفتم

توی تب Indirect Lightning، گزینه Final Gathering رو فعال می کنیم، Accuracy رو روی 200، Point Density رو روی 0.100 و Secondary Diffuse Bounces رو روی 2 قرار میدیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و هشتم

روی دکمه Create مربوط به Image Based Lighting کلیک می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام شصت و نهم

روی دکمه کوچکی که کنار دکمه Create قرار داره، کلیک می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد ام

حالا Attributes Editor، امکانات جدیدی رو ظاهر می کنه. روی دکمه ای که علامت پوشه داره، کلیک می کنیم و عکس رو انتخاب می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و یکم

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و دوم

الان نور صحنه خیلی بهتر شده اما کیفیت اون همچنان پایین هست.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و سوم

پنجره Render Settings رو باز می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و چهارم

توی تب Quality، عدد 3 رو برای Max Sample Level در نظر می گیریم. Multi-Pixel Fitering رو روی Gauss قرار میدیم و توی بخش Sample Options، گزینه Jitter رو هم تیک می زنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و پنجم

میریم سراغ بخش Raytracing و Raytracing رو فعال می کنیم. مقدار Reflections رو روی 4، Refractions رو روی 4 و Max Trace Depth رو روی 8 میزاریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و ششم

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و هفتم

حالا باید همه چیز ظاهر خوب و با کیفیتی داشته البته به غیر از آینه سیاه. برای رفع این مسئله، باید چیزی درست کنیم که آینه بتونه اون رو بازتاب بده.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و هشتم

پنجره Hypershade رو باز می کنیم و یک Surface Shader جدید درست می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هفتاد و نهم

میریم سراغ Attributes Editor و روی دکمه ای که کنار اسلایدر Out Color قرار داره، کلیک می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد ام

توی پنجره جدید، روی بافت File کلیک می کنیم.

  آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و یکم

روی دکمه ای که علامت پوشه داره، کلیک می کنیم، عکس مون رو اضافه می کنیم و بعد هم این متریال رو روی آینه سیاهی که قبلا درست کردیم، اعمال می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و دوم

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و سوم

حالا آینه چیزی برای انعکاس دادن داره. اما خیلی به نظر تیره میاد.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و چهارم

میریم سراغ Attributes Editor متریالی که تازه درست کردیم و روی دکمه ای که کنار اسلایدر Out Color قرار داره، کلیک می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و پنجم

حالا Attributes Editor امکانات بیشتری رو برامون ظاهر می کنه. میریم سراغ بخش Color Balance. مقادیر رنگی R=4.200, G=200, B=4.200 رو برای Color Gain در نظر می گیریم. این مقادیر، رنگی روشن تر از سفید رو ایجاد می کنن.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و ششم

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و هفتم

حالا آینه باید بهتر شده باشه. اما به نظر میاد بقیه صحنه، خیلی روشن باشه.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و هشتم

یکی از نورهای اصلی رو انتخاب می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام هشتاد و نهم

میریم سراغ Attributes Editor و intensity رو روی 0.115 قرار میدیم. این فرآیند رو برای هر دو نور تکرار می کنیم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام نود ام

از صحنه خروجی می گیریم.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

گام نود و یکم

تبریک میگم. بالاخره تمام شد.

 آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام – بخش دوم - قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Maya : مدل سازی طراحی داخلی حمام ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش زیبراش

صفر تا صد آموزش مایا – پک 1

صفر تا صد آموزش مایا – پک 2

آموزش مادباکس

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: