آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4541
آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن قسمت دوم

توی این آموزش، فرآیند مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن و بعد هم خروجی گرفتن از این صحنه رو با Autodesk Maya با هم می بینیم. به علاوه با روش استفاده از Mental Ray، طراحی خز واقعی  و کاربرد نور و سایه آشنا میشیم. توی قسمت اول، بخشی از کار و انجام دادیم. حالا بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 40 تا 50 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام اول

مسیر Window > Rendering Editors < Hypershade رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام دوم

از ادیتور Hypershade، گزینه Create Mental Ray Nodes رو انتخاب می کنیم و یک mia_material+X جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سوم

ادیتور Attributes مربوط به mia_material_x رو باز می کنیم و اسم متریال رو میزاریم Sofa. با این روش از منظم بودم پنجره Hypershade مطمئن میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهارم

رنگ رو از بخش Diffuse تغییر میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام پنجم

تنظیمات رو به اشن شکل انجام میدیم:

– Diffuse Roughness روی 0.500

– Reflcetion: Color روی سفید خاکستری؛ Reflectivity روی 0.450؛ Glossiness روی 0.500؛ Glossy Samples روی 16.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام ششم

میریم سراغ بخش Bump و روی Overall Bump کلیک می کنیم و بعد هم بافت دو بعدی Mountain رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام هفتم

مقدار Bump Depth رو روی 0.001  میزاریم و بعد میریم سراغ تنظیمات Bump Value.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام هشتم

میزاریم تنظیمات پیش فرض به همون شکل باقی بمونن.

 آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام نهم

برای اینکه از درست بودن همه چیز مطمئن بشیم، ادیتور Hypershade رو بررسی می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام دهم

متریال رو به مبل ها اختصاص میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام یازدهم

مسیر Window > Rendering Editors > Hypershade رو دنبال می کنیم و ادیتور Hypershade رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام دوازدهم

Create Mental Ray Nodes رو انتخاب می کنیم و یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سیزدهم

میریم سراغ ادیتور Attributes مربوط به متریال جدید و اسمش رو میزاریم Table. بعد هم تنظیمات رو به این شکل در میاریم.

– Diffuse Color روی Black

– Reflection Reflectivity روی 1.000

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهاردهم

بعد میریم سراغ بخش Refraction و امکانات زیر رو جاگذاری می کنیم:

– Index of Reflection روی 1.500

– Color روی Soft Blue

– Transparency روی 1.000

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام پانزدهم

متریال جدید رو روی میز اعمال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام شانزدهم

مسیر Window > Rendering Editors > Hypershade  رو دنبال می کنیم و ادیتور Hypershade رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام هفدهم

Create Mental Ray رو انتخاب می کنیم و یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام هجدهم

میریم سراغ ادیتور Attributes متریال جدید و اسمش رو میزاریم Legs. بعد یکی از Preset ها با عنوان Chrome رو انتخاب می کنیم. این Preset، متریال کروم رو به صورت خودکار ایجاد می کنه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام نوزدهم

متریال کروم رو روی پایه های مبل و گلدان اعمال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیستم

ادیتور Hypershade رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و یکم

بعد از انتخاب Create Mental Ray، یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و دوم

میریم سراغ ادیتور Attributes متریالی که به تازگی درست کردیم و اسمش رو میزاریم Table Base. بعد هم یک فایل بافت رو به Difuse Color اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و سوم

روی Image Name مربوط به File Attributes کلیک می کنیم و یک بافت چوبی رو به سلیقه خودمون انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و چهارم

یک متریال جدید به پایه میز اضافه می کنیم. اگه دقیق تر نگاه کنیم متوجه میشیم که باید UV mapping رو تغییر بدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و پنجم

پایه میز رو انتخاب می کنیم و مسیر Create Uvs > Spherical Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و ششم

بافت پایه حالا باید ظاهر خیلی بهتری پیدا کرده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و هفتم

حالا مسیر Create > Polygon Primitives > Sphere رو دنبال می کنیم تا به این ترتیب فرش رو طراحی کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و هشتم

کره رو به این شکل قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام بیست و نهم

اون رو به اندازه مناسب در میاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی ام

ادیتور Hypershade رو باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و یکم

بعد از انتخاب Create Mental Ray، یک mia_material_x جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و دوم

وارد ادیتور Attributes متریال جدید میشیم و اسمش رو میزاریم Carpet. بعد هم یک تن رنگی رو برای Diffuse Color در نظر می گیریم و Reflectivity رو روی 0 میزاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و سوم

یک متریال جدید روی فرش اعمال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و چهارم

شکل فرش رو انتخاب می کنیم و میریم سراغ تب Fur و Preset که Sheep نام داره رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و پنجم

توی ادیتور Attributes مربوط Fur، رنگ بژ رو برای Base و Tip در نظر می گیریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و ششم

مسیر Create > Lights > Area Light رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و هفتم

Area Light جدید رو در محل مناسب قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و هشتم

Area Light رو Duplicate می کنیم و اون رو هم در محل مناسب میزاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام سی و نهم

توی ادیتور Attributes مربوط به هر دو نور، Intensity رو روی 0.450 قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل ام

میریم سراغ بخش Raytrace Shadow Attributes و Use Ray Trace Shadows رو فعال می کنیم و بعد هم Shadow Ray رو روی 15 میزاریم. این کار رو برای هر دو نور تکرار می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و یکم

دوربین رو در جای مناسب قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و دوم

مسیر Window > Rendering Editors > Render Settings رو دنبال می کنیم تا پنجره Render Settings باز بشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و سوم

توی پنجره Render Settings، Render Using رو روی Mental Ray قرار میدیم. بعد توی تب Quality، Max Sample Level رو به 2 تغییر میدیم و Filter بخش Multi-pixel Filtering رو روی Gauss میزاریم. در نهایت تنظیمات زیر رو توی بخش Raytracing پیاده می کنیم.

– Reflections روی 5

– Refraction روی 5

– Max Trace Depth روی 10

– Shadows روی 5

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و چهارم

تب Indirect Lighting رو باز می کنیم و از قسمت Final Gathering، گزینه Final Gathering رو فعال می کنیم. Accuracy رو هم روی 300 و Point Density رو روی 0.200 میزاریم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و پنجم

اگه الان از صحنه خروجی بگیریم، متوجه میشیم که به نور بیشتری نیاز داره.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و ششم

برای باز کردن پنجره Outliner، مسیر Window > Outliner رو دنبال می کنیم و Camera رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و هفتم

توی ادیتور Attributes مربوط به دوربین، میریم سراغ بخش Environment و  رنگ خاکستری رو برای Background Color یا رنگ پس زمینه در نظر می گیریم. این طوری کل صحنه روشن تر میشه.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و هشتم

اگه الان خروجی بگیریم متوجه میشیم همه چیز بهتر شده. اما فرش هنوز نیاز به کار داره.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام چهل و نهم

فرش رو انتخاب می کنیم و ادیتور Attributes مربوط به خز یا Fur رو باز می کنیم. Density رو روی 50000 قرار میدیم. رنگ بژ روشن تری رو برای Tip Color در نظر می گیریم و Length رو تا 1.200 افزایش میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

گام پنجاه ام

اگه باز هم راضی نیستین، می تونین به صورت دلخواه تنظیم کنین.

آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Maya : مدل سازی و طراحی اتاق نشیمن ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

” صفر تا صد آموزش زیبراش “

” صفر تا صد آموزش مایا – پک 1 “

” صفر تا صد آموزش مایا – پک 2 “

”  آموزش مادباکس “

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: