آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1580
آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

توی این آموزش، افکت تصویری بارانی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. شروع Action

تصویر مورد نظر رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر File > Open شده و بعد از انتخاب تصویر، روی Open کلیک می کنیم. تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

 1. وارد مسیر Image > Mode میشیم و RGB Color Mode و ۸Bits/Channel رو انتخاب می کنیم.
 2. وارد مسیر Image > Image Size میشیم و ابعاد ۲۰۰۰ در ۴۰۰۰ پیکسل رو وارد می کنیم.
 3. وارد مسیر Layer > New > Background from Layer میشیم و لایه رو به صورت Background تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

 1. طراحی باران

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم و اسم لایه جدید رو میزاریم Temp_1.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام دوم

دکمه D روی کیبورد رو فشار داده و Swatch ها رو Reset می کنیم.  وارد مسیر Edit > Fill میشیم. Contents رو روی Foreground Color و Mode رو روی Normal و Opacity رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام سوم

وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم. Amount رو روی ۲۰ درصد و Distribution رو روی Uniform قرار داده و Monochromatic رو تیک می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام چهارم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Artistic > Paint Daubs میشیم. Brush Size رو روی ۵ و Sharpness رو روی ۰ و Brush Type رو روی Wide Blurry قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام پنجم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Texture > Grain میشیم. Intensity رو روی ۴۵ و Contrast رو روی ۸۵ و Grain Type رو روی Soft قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام ششم

وارد مسیر Image > Auto Tone میشیم. مسیر Image > Adjustments > Threshold میشیم و Threshold Level رو روی ۱۲۸ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام هفتم

وارد مسیر Select > Color Range میشیم. Select رو روی Highlights و Fuzziness رو روی ۲۰ درصد و Range رو روی ۱۹۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام هشتم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم و یک لایه ماسک اضافه کرده و ناحیه انتخاب شده رو آشکار می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام نهم

روی لایه ماسک کلیک راست کرده و Apply Layer Mask رو می زنیم. Ctrl+T رو می زنیم. Width و Height لایه رو میزاریم روی ۱۰۳ درصد.

آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی

گام دهم

وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی ۴۵ درجه و Distance رو روی ۲۰ پیکسل قرار میدیم.

گام یازدهم

Ctrl+J رو فشار میدیم و لایه رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو روی ۰.۵ پیکسل قرار میدیم.

گام دوازدهم

Ctrl رو نگه داشته و روی لایه Temp_1 کلیک می کنیم. هر دو لایه رو همزمان انتخاب کرده و با زدن Ctrl+E، اون ها رو با هم ادغام می کنیم. بعد هم اسمش رو میزاریم Rain 1.

گام سیزدهم

Ctrl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم. Ctrl+T رو فشار داده و Width و Height رو روی ۱۳۵ درصد و Angle رو روی ۱- درجه قرار میدیم.

گام چهاردهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه رو دو بار Duplicate می کنیم. Shift رو نگه داشته و روی لایه Rain_1 Copy کلیک می کنیم. بعد هم Ctrl+E رو فشار میدیم.

گام پانزدهم

Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم و ناحیه انتخاب شده رو آشکار می کنیم.

گام شانزدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار میدیم. Shift رو نگه داشته و روی لایه Rain_1 Copy 3 کلیک می کنیم. بعد هم Ctrl+E رو می زنیم.

گام هفدهم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۱ پیکسل.

گام هجدهم

Ctrl+T رو فشار میدیم .Angle رو میزاریم روی ۳- درجه.

گام نوزدهم

Ctrl+J رو پنجم بار فشار میدیم. Shift رو نگه داشته و روی لایه Rain_1 Copy 5 کلیک می کنیم. در نهایت، Ctrl+E رو می زنیم.

گام بیستم

Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام بیست و یکم

روی لایه ماسک کلیک راست کرده و Apply Layer Mask رو می زنیم. Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام بیست و دوم

وارد پنل Properties میشیم و Density رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام بیست و سوم

روی لایه ماسک کلیک راست کرده و Apply Layer Mask رو می زنیم. Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. اسمش رو میزاریم Rain_2 و اون رو زیر لایه Rain_1 درگ می کنیم.

گام بیست و چهارم

Ctrl+J رو فشار میدیم و لایه رو Duplicate می کنیم. این لایه رو بالای تمام لایه ها درگ می کنیم. وارد مسیر Edit > Transform > Flip Horizontal و بعد هم مسیر Edit > Transform Flip Vertical میشیم.

گام بیست و پنجم

Ctrl+T رو فشار داده و Width و Height رو روی ۱۵۰ درصد قرار میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام بیست و ششم

Ctrl+A رو فشار داده و کل بوم رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام بیست و هفتم

روی لایه ماسک کلیک راست کرده و Apply Layer Mask رو انتخاب می کنیم. Ctrl+T رو فشار داده و Width و Height رو روی ۱۸۰ درصد قرار میدیم. Angle رو روی ۲- درجه میزاریم.

گام بیست و هشتم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو روی ۵ پیکسل میزاریم.

گام بیست و نهم

اسم لایه رو میزاریم Rain_3 و اون رو زیر لایه Rain_2 قرار میدیم.

گام سی ام

لایه Rain_1 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم. دکمه D رو فشار میدیم و در نهایت، وارد مسیر Filter > Render > Clouds میشیم.

گام سی و یکم

گام قبل رو برای لایه های Rain_2 و Rain_3 تکرار می کنیم.

 1. آخرین اصلاحات

گام اول

لایه Rain_1 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Curves میشیم. اسم لایه رو میزاریم Color Look.

گام دوم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام سوم

دکمه D رو فشار میدیم. وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map میشیم و اسمش رو میزاریم Overall Contrast.

گام چهارم

Blending Mode رو روی Overlay و Opacity رو روی ۲۱ درصد قرار میدیم.

گام پنجم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Levels میشیم و اسم لایه جدید رو میزاریم Overall Brightness.

گام ششم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام هفتم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation میشیم و اسم لایه رو میزاریم Overall Saturation.

گام هشتم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام نهم

Ctrl+Alt+Shift+E رو می زنیم و بعد هم با زدن Ctrl+Shift+U، لایه رو Desaturate می کنیم. وارد مسیر Filter > Other > High Pass میشیم و Radius رو میزاریم روی ۲ پیکسل.

گام دهم

Blending Mode لایه رو روی Overlay قرار داده و اسم لایه رو میزاریم Overall Sharpening.

نتیجه

 

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت تصویری بارانی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0