آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس قسمت اول

توی این آموزش، افکت شیشه خیس رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم.

با ” آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
  1. ایجاد سند جدید

گام اول

تصویر مورد نظر رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر File > Open میشیم و روی Open کلیک می کنیم. بعد هم تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم:

  • وارد مسیر Image > Mode میشیم و Color Mode رو روی RGB قرار میدیم.
  • وارد مسیر Layer > New > Background from Layer میشیم و تصویر رو به صورت Background تنظیم می کنیم.
  • وارد پنل Layers میشمی و روی Panel Options کلیک می کنیم. مطمئن میشیم Add copy to Sopied Layers and Groups تیک داشته باشه.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Window > Actions میشیم یا دکمه F9 رو فشار میدیم تا پنل Actions باز بشه.

روی آیکن Create New Set کلیک می کنیم. عنوان Wet Glass رو واردکرده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام سوم

روی آیکن Create New Action کلیک کرده و عنوان Wet Glass Action رو وارد می کنیم.

روی دکمه Record کلیک کرده و شروع می کنیم به ضبط.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

  1. ضبط Action

دکمه D رو فشار میدیم و Swatches رو Reset می کنیم.

لایه Background رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم.

وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. اسم لایه Duplicate شده رو میزاریم Original. همچنان که این لایه Original انتخاب شده، Ctrl+G رو می زنیم و اون رو به یک گروه جدید اضافه می کنیم.

وارد مسیر Layer > Rename Group میشمی و اسمش رو میزاریم Wet Glass Action.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام دوم

لایه Original رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو زده و لایه رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسم لایه Duplicate شده رو میزاریم Blurred.

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۵۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم و یک لایه ماسک به لایه Blurred اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام چهارم

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. این لایه رو بالای لایه Blurred قرار میدیم و اسم لایه جدید رو میزاریم Water Drips.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام پنجم

لایه Original رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو زده و لایه رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسم لایه Duplicate شده رو میزاریم Overlay. بعد هم اون رو بالای لایه Water Drips قرار میدیم.

وارد مسیر Layer > Create Clipping Mask میشیم و لایه Overlay رو به صورت Clipping Mask به لایه Water Drips اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام ششم

حالا می خوایم قطره های آب رو اضافه کنیم.

لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Select > All میشیم. بعد هم مسیر Select > Transform Selection رو دنبال می کنیم.

Reference Point Location رو روی Center قرار میدیم. Width رو روی ۳ درصد و Height رو روی ۸۰ درصد قرار داده و روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

وارد مسیر Select > Modify > Smooth میشیم. Sample Radius رو روی ۵ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Center قرار میدیم. Angle رو روی ۰.۲ میزاریم و روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام هفتم

دکمه D رو فشار داده و Swatches رو Reset می کنیم. Alt+Delete رو زده و Foreground Color رو برای Fill در نظر می گیریم. بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

گام هشتم

ابزار Marquee رو برداشته و بخشی رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+A رو زده و بعد هم وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Center و Width رو روی ۲۵ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Left و Width رو روی ۵ درصد و Height رو روی ۸۰ درصد و Angle رو روی ۰.۲- قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

وارد مسیر Select > Modify > Smooth میشیم. Sample Radius رو روی ۵ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

Alt+Delete رو زده و رنگ Foreground رو برای Fill در نظر می گیریم.

گام نهم

یک بار دیگه وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Center و Width رو روی ۸۵۰ درصد و Height رو روی ۱۱۰ درصد و Angle رو روی ۱ قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Right و Width رو روی ۱۳ درصد و Height رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

Alt+Delete رو می زنیم. رنگ Foreground رو برای Fill در نظر می گیریم.

گام دهم

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Center و Width رو روی ۵۰۰ درصد و Angle رو روی ۰.۷- قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Bottom-Right و Width رو روی ۱۷ درصد و Height رو روی ۷۸ درصد و Angle رو روی ۰.۸- قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

Alt+Delete رو می زنیم. Ctrl+D رو هم فشار میدیم.

گام یازدهم

روی Thumbnail لایه Water Drips کلیک کرده و Select Pixels رو می زنیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Right و Width رو روی ۱۰۰- درصد و Height رو روی ۱۰۰- درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

یک بار دیگه وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Right و Width رو روی ۸۸ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک بالای نوار ابزار کلیک کرده و یا دکمه Enter رو فشار میدیم.

Alt+D و بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم.

نتیجه به صورت زیر در میاد.

گام دوازدهم

با دنبال کردن همین روش، قطرات بیشتری رو اضافه می کنیم.

لایه Blurred رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم و اسم لایه رو میزاریم Temp و Ok می زنیم.

لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو می زنیم.

لایه Temp رو انتخاب می کنیم. Alt+Delete رو فشار میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام سیزدهم

لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم.  وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Right و Width رو روی ۱۰۰- درصد قرار میدیم و روی دکمه تیک کلیک کرده و یا Enter رو می زنیم.

بار دیگه وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Right و Width رو روی ۹۳- درصد و Angle رو روی ۰.۸ قرار میدیم و روی دکمه تیک کلیک کرده و یا Enter رو می زنیم.

Alt+Delete رو می زنیم. بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم .

گام چهاردهم

لایه Temp رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو می زنیم.

لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم.

بار دیگه وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Left و Width رو روی ۱۰۰- درصد قرار میدیم و روی دکمه تیک کلیک کرده و یا Enter رو می زنیم.

بار دیگه وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Left و Width رو روی ۹۳- درصد و Angle رو روی ۰.۴ قرار میدیم و روی دکمه تیک کلیک کرده و یا Enter رو می زنیم.

Alt+Delete رو می زنیم. بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم .

گام پانزدهم

لایه Temp رو انتخاب کرده و Delete رو می زنیم. لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم.

نتیجه به صورت زیر در میاد.

گام شانزدهم

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم.

Number of Generators روی ۲۸

Wavelength: Min 1, Max 221

Amplitude: Min 1, Max 2

Scale : Horize 100%, Vert 1%

Type روی Sine

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixels

وارد مسیر Filter > Distort > Ripple میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Amount روی ۱۷۵ درصد

Size روی Medium

نتیجه به صورت زیر در میاد.

گام هفدهم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم و یک لایه ماسک به Water Drips Smart Object اضافه می کنیم.

Thumbnail این لایه و بعد هم Layer Mask رو انتخاب می کنیم.

دکمه D رو فشار میدیم.

وارد مسیر Filter > Render > Clouds میشیم.

گام هجدهم

Ctrl+L رو فشار میدیم تا پنجره Levels Adjustment باز بشه. Highlight Level رو روی ۱۵۰ قرار داده و Ok می زنیم.

گام نوزدهم

Ctrl+A رو می زنیم و کل بوم رو انتخاب می کنیم.

وارد مسیر Select > Transform Selection میشیم. Reference Point Location رو روی Center و Width رو روی ۵۰ درصد و Height رو روی ۵۰ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Select > Modify > Smooth میشیم. Radius Sample رو روی ۱۰۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

وارد مسیر Select > Modify > Feather میشیم و Feather Radius رو روی ۴۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام بیستم

لایه ماسک لایه Water Drips رو انتخاب می کنیم.

دکمه D رو فشار داده و Swatch ها رو Reset می کنیم.

وارد مسیر Edit > Fill میشیم و Contents رو روی Foreground Color و Opacity رو روی ۹۲ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

” آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت دوم ” – به زودی


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :