آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی قسمت دوم

توی این آموزش، افکت متنی برگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی برگی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت اول “

  1. درست کردن Action

گام اول

وارد مسیر Window > Actions میشیم و پنل Actions رو باز می کنیم. روی آیکن Create New Set کلیک کرده و عنوان Leaves Convered Effect رو وارد می کنیم. بعد هم روی آیکن Create New Action کلیک کرده و عنوان Leaves Effect – Small رو تایپ می کنیم. روی دکمه Record کلیک کرده و شروع می کنیم به ضبط Action.

هر جا که اشتباه کردیم، می تونیم روی آیکن Stop Recording کلیک کرده و اشتباه مون رو از پنل Action حذف کرده و مجددا این کار رو ادامه بدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام دوم

اسم لایه متن رو میزاریم  و Size رو روی ۲۸۷.۵ تنظیم می کنیم. Ctrl+A رو زده و کل سند رو انتخاب می کنیم. ابزار Move رو برداشته و لایه رو در وسط سند قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام سوم

Ctrl+D رو فشار داده و بخشی که انتخاب کرده بودیم رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم. اسم نسخه Duplicate شده رو میزاریم Text Base.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام چهارم

روی لایه Text Base کلیک راست کرده و rasterize Type رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Window > Styles میشیم و پنل Styles رو باز می کنیم. بعد هم روی Leaves Small Style کلیک کرده و اون رو روی لایه Rasterize شده اعمال می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام پنجم

ابزار Brush رو بر می داریم. قلموی Leaves A رو انتخاب می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه Text Base کلیک می کنیم. بعد هم ابزار Polygonal Lasso رو بر می داریم. روی بخش انتخاب شده کلیک راست کرده و Make Work Path رو می زنیم. Tolerance رو روی ۲ پیکسل تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام ششم

مطمئن میشیم که Opacity و Fill روی ۱۰۰ درصد قرار داشته باشن.

وارد مسیر Window > Paths میشیم و پنل Paths رو باز می کنیم. روی آیکن کوچکی که بالای سمت راست پنل قرار داره، کلیک کرده و Stroke Path رو می زنیم. Brush رو از Option Tool انتخاب می کنیم. تیک Simulate Pressure رو برداشته و روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام هفتم

Ctrl+Shift+N رو زده و یک لایه جدید درست می کنیم. اسم این لایه رو میزاریم Leaves Border و روی Ok کلیک می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه Text Base کلیک می کنیم تا انتخاب بشه. بعد هم ابزار Polygonal Lasso رو بر می داریم و یک Work Path دیگه درست مثل قبل، درست می کنیم.

باید مراقب باشیم که لایه Text Base از پنل Layers انتخاب نشده باشه.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام هشتم

یک بار دیگه روی ابزار Brush کلیک کرده و این بار قلموی Leaves B رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Paths و روی Work Path کلیک راست کرده و Stroke Path رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام نهم

یک بار دیگه میریم سراغ پنل Paths و Work Path رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Styles و روی Leaves Border Small کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام دهم

حالا باید تمام لایه های متنی رو به Smart Object تبدیل کنیم.

Ctrl رو نگه داشته و روی لایه های Text BPK, Text Base, Leaves Borders کلیک می کنیم. روی یکی از اون ها کلیک راست کرده و Convert To Smart Object کلیک می کنیم و اسم این Smart Object رو میزاریم Leaves.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام یازدهم

روی لایه Leaves دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Drop Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۶۳ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۵ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۹ پیکسل

Contour روی Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام دوازدهم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Hard Light

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۶۱ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۸۰ درجه

Distance روی ۸ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

Contour روی Lienar

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Ok می زنیم و از پنجره Layer Style خارج میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام سیزدهم

Ctrl+J رو زده و لایه کنونی رو Duplicate می کنیم. اسم نسخه کپی رو میزاریم Leaves Shadow. بعد هم Fill Opacity رو روی ۰ درصد قرار میدیم. وارد مسیر Arrange Send Backwards میشیم. روی لایه Leaves Shadow دابل کلیک کرده و پنل Layer Style رو بار دیگه باز می کنیم. فیلتر Inner Shadow رو حذف کرده و Drop Shadow رو هم به صورت زیر ادیت می کنیم.

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۱۹ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۱۵ پیکسل

Spread روی ۲۶ درصد

Size روی ۷ پیکسل

Contour روی Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام چهاردهم

بیاین نویز تکسچر رو حذف کنیم.

لایه Leaves رو انتخاب کرده و وارد مسیر Filter > Noise > Reduce Noise میشیم و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم

Strength روی ۱۰

Preserve Details روی ۱۱ درصد

Reduce Color Noise روی ۸ درصد

Sharpen Detail روی ۱۹ درصد

تیک Remove JPEG Artifact رو بر می داریم

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام پانزدهم

وارد مسیر Filter > Sharpen > Smart Sharpen میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Amount روی ۶۶ درصد

Radius روی ۰.۵ پیکسل

Remove روی Gaussian Blur

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام شانزدهم

لایه Leaves رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Window > Adjustments میشیم و روی آِکن Create a New Gradient کلیک کرده و یک لایه Gardient Map درست می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام هفدهم

اسم لایه Gradient Map رو میزاریم Leaf Color و Opacity رو روی ۵۰ درصد قرار میدیم. روی لایه کلیک راست کرده و Create Clipping Mask رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و پنل Properties رو باز می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام هجدهم

روی نوار گرادیانت کلیک کرده و تنظیمات زیر رو ادیت می کنیم.

Stop اول روی #۰۳۱۰۰۰ و Location روی ۵ درصد

Stop دوم روی #۰۵۴c2b و Location روی ۲۶ درصد

Stop سوم روی #۱۰۶۹۰۵ و Location روی ۴۲ درصد

Stop چهارم روی #۸۶ff5c و Location روی ۸۷ درصد

وارد پنل Actions میشیم و روی آیکن Stop Recording کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

  1. تکمیل افکت متنی

گام اول

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل درست در زیر لایه Leaves Shadow درست می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام دوم

روی لایه این مستطیل کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و اون رو روی ۶ پیکسل تنظیم می کنیم. Opacity رو روی ۷۱ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

گام سوم

در صورت لزوم می تونین چند تا پرنده هم بهش اضافه کنین و تمام!

آموزش Photoshop : افکت متنی برگی – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی برگی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code