آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  – قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی طلا رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلا ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
  1. طراحی پس زمینه

گام اول

وارد مسیر File > New میشیم و یک سند جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

Width روی ۸۵۰ پیکسل

Height روی ۵۰۰ پیکسل

Resolution روی ۷۲

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام دوم

لایه Background رو Duplicate می کنیم و اسم نسخه Duplicate شده رو میزاریم Background Pattern.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام سوم

روی لایه Background Pattern دابل کلیک کرده و توی پنجره ای که ظاهر میشه، میریم سراغ Pattern Overlay. بعد هم روی Pattern Box کلیک کرده و Pattern01 رو انتخاب می کنیم و Ok رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام چهارم

برای اینکه پس زمینه یک مقدار تیره تر بشه، باید Color Overlay اضافه کنیم. روی لایه Background Pattern دابل کلیک کرده و Color Overlay رو انتخاب می کنیم. تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

  1. اضافه کردن متن

گام اول

کلمه GOLD رو با فونت Anton وارد می کنیم.

Size روی ۲۳۰

Tracking روی ۲۰-

Anti-aliasing Mode روی smooth

Color روی #ffffff

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو Duplicate می کنیم. اسم لایه بالا رو GOLD A و اسم لایه دوم رو GOLD B میزاریم.

ابزار Move رو برداشته و هر دو لایه و لایه پس زمینه رو انتخاب کرده و Align Horizontal و Align Vertical رو روی Center قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style

گام اول

میریم سراغ لایه GOLD A. وارد مسیر Layer Style > Pattern Overlay میشیم و روی Pattern Box کلیک می کنیم و Pattern02 رو از لیست انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Layer > Bevel & Emboss میشیم و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۶۷۵ درصد

Direction رو ی Up

Size روی ۱۹۰ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

Angle روی ۹۰ درجه

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Altitude روی ۳۰ درجه

روی آیکن Gloss Contour کلیک کرده و CustomContour01 کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Dodge

Highlight Color روی #ebe89b

Highlight Opacity روی ۳۰ درصد

Shadow Mode روی Color Dodge

Shadow Color روی #۶۵۵ff54

Shadow Opacity روی ۴۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام سوم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Vivid Light

Opacity روی ۵۰ درصد

Color روی #ffffff

Angle روی ۹۰ درجه

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Distance روی ۱ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۰ پیکسل

Contour روی Default

Anti aliased رو تیک می زنیم

Noise روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام چهارم

Inner Glow :

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۲۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Edge رو تیک می زنیم

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

روی آیکن Contour کلیک کرده و CustomContour02 رو انتخاب کرده و تنظیمات زیر رو هم وارد می کنیم.

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰  درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام پنجم

Satin :

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #fffae6

Opacity روی ۲۰ درصد

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۱۵۰ پیکسل

Size روی ۲۳۰ پیکسل

روی آیکن Contour کلیک کرده و CustomContour03 رو انتخاب کرده و تنظیمات زیر رو بهش اختصاص میدیم.

Anti aliased رو تیک می زنیم

تیک Invert رو بر می داریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

گام ششم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Darken

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse رو بر می داریم

Style روی Linear

Align with Layer رو تیک می زنیم

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی نوار گرادیانت کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

نکته: برای اضافه کردن یک نقطه جدید در گرادیانت، زیر نوار گرادیانت کلیک می کنیم.

اولین Stop Color روی #۸e6617

اولین Stop Position روی ۰ درصد

دومین Stop Color روی #۸۷۶b2c

دومین Stop Position روی ۲۵ درصد

سومین Stop Color روی #۹۹۷a35

سومین Stop Position روی ۴۵ درصد

چهارمین Stop Color روی #e0b545

چهارمین Stop Position روی ۶۷ درصد

پنجمین Stop Color روی #۹۴۷۶۳۲

پنجمین Stop Position روی ۸۳ درصد

ششمین Stop Color روی #۸۸۶۲۱۸

ششمین Stop Position روی ۵۳ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی طلا  - قسمت اول

” آموزش Photoshop : افکت متنی طلا – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *