آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی کتاب کمدی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

 1. تنظیم پس زمینه

فتوشاپ رو باز کرده و وارد مسیر File > Open میشیم و تصویر paper-background.jpg رو باز می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. نصب الگو و قلموها

گام اول

وارد مسیر Edit > Presets > Preset Manager میشیم. Patterns رو برای Preset Type در نظر گرفته و Load رو می زنیم. بعد هم Comic-bokk-ink-pattern.pat رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Edit > Presets > Preset Manager میشیم. Brushes رو برای Preset Type در نظر گرفته و Load رو می زنیم. بعد هم Comic-bokk-ink-brushes.abr رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. ایجاد لایه های متن

گام اول

ابزار Type رو بر می داریم و کلمه COMIC رو تایپ می کنیم. بعد هم دکمه Enter رو زده و کلمه BOOK رو تایپ می کنیم. فونت HVD Comic Serif رو انتخاب کرده و وارد مسیر Window > Character میشیم. Size رو روی ۲۲۵ و Tracking رو روی ۵۰- و Leading رو روی ۱۸۳  قرار میدیم. بعد هم وارد مسیر Window > Paragraph میشیم و Center Text رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Type > Warp Text میشیم. Style رو روی Arc و Bend رو روی ۵ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Layer > Smart Object > Convert to Smart Object میشیم. بعد هم مسیر Layer > Duplicate Layer رو دنبال کرده و عنوان COMIC BOOK 2 رو تایپ می کنیم. تا زمانی که عنوان COMIC BOOK 5 رو وارد کنیم، به Duplicate کردن ادامه میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به اولین لایه متن

لایه COMIC BOOK رو انتخاب کرده و روی اون دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال  می کنیم.

گام اول

Blending Options :

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۰۹ درصد

Direction روی Up

Size روی ۲۱ پیکسل

Soften روی ۴ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰

Altitude روی ۳۰

Gloss Contour روی Cove – Deep

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Burn

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Highlight Mode – Opacity روی ۲۰ درصد

Shadow Mode – Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام سوم

Contour :

Contour روی Ring – Double

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام چهارم

Inner Glow :

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۴ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام پنجم

Satin :

Color روی #۵fbd13

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Angle روی ۰

Distance روی ۱۰ پیکسل

Size روی ۵ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام ششم

Color Overlay :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۹۲b506

Opacity روی ۲۴ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام هفتم

Pattern Overlay :

Opacity روی ۵۰ درصد

Pattern روی Comic-book-ink-pattern

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. اضافه کردن فیلتر به اولین لایه متن

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min: 36, Max: 44

Amplitude Min: 16. Max: 17

Scale Horiz 3%, Vert 3%

Type روی Sine

Undefined Areas روی Wrap Around

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

 1. اضافه کردن Layer Style به دومین لایه متن

لایه COMIC BOOK 2 رو انتخاب کرده و روی اون دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال  می کنیم.

گام اول

Blending Options :

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

Inner Shadow :

Color روی #۰۰۰۰۰۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۷۴-

Distance روی ۵ پیکسل

Choke روی ۶۱ درصد

Size روی ۴ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام سوم

Outer Glow :

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Spread روی ۸۶ درصد

Size روی ۱ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۵ درصد

Ok می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. اضافه کردن فیلتر به دومین لایه متن

گام اول

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min: 36, Max: 44

Amplitude Min: 16. Max: 17

Scale Horiz 3%, Vert 3%

Type روی Sine

Undefined Areas روی Wrap Around

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Layer > Smart Object > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به سومین لایه متن

لایه COMIC BOOK 3 رو انتخاب کرده و روی اون دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال  می کنیم.

گام اول

Blending Options :

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

Color Overlay :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #bbf100

Opacity روی ۵۲ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

 1. اضافه کردن فیلتر به سومین لایه متن

گام اول

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min: 236, Max: 237

Amplitude Min: 13. Max: 21

Scale Horiz 38%, Vert 28%

Type روی Sine

Undefined Areas روی Wrap Around

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم.

Amount روی ۱۵۰ درصد

Size روی Large

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

” آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *