آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی قسمت دوم

توی این آموزش، افکت متنی کفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت اول “

  1. ایجاد اولین تکسچر

گام اول

لایه PROSIT رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Solid Color میشیم. عنوان Texture 1 رو وارد کرده و Use Previous Layer to Create Clipping Mask رو تیک می زنیم. بعد هم Ok زده و رنگ مشکی رو انتخاب می کنیم. یک بار دیگه روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Filter > Pixelate > Pointillize میشیم. Convert to Smart Object رو انتخاب کرده و Cell Size رو روی ۹ قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و Blend Mode رو روی Lighten و Fill Opacity رو روی ۱۰ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

  1. ایجاد دومین تکسچر

گام اول

لایه Texture 1 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Solid Color میشیم. اسمش رو میزاریم Texture 2 و Use Previous Layer to Create Clipping Mask رو تیک می زنیم. Ok زده و رنگ مشکی رو برای Color در نظر می گیریم و بار دیگه روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Filter > Pixelate > Mozzotint میشیم. Convert to Smart Object رو زده و بعد هم Type رو روی Coarse Dots قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم. Blend Mode رو روی Soft Light و Fill Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

  1. ایجاد سومین تکسچر

گام اول

لایه Texture 2 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Solid Color میشیم. اسمش رو میزاریم Texture 3 و Use Previous Layer to Create Clipping Mask رو تیک می زنیم. Ok زده و رنگ مشکی رو برای Color در نظر می گیریم و بار دیگه روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Filter > Pixelate > Mozzotint میشیم. Convert to Smart Object رو زده و بعد هم Type رو روی Fine Dots قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم. Blend Mode رو روی Soft Light و Fill Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

نتیجه رو در زیر می بینین.

گام چهارم

لایه Texture 3 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسمش رو میزاریم Big Bubbles و Use Previous Layer to Create Clipping Mask رو تیک می زنیم. Ok زده و رنگ مشکی رو برای Color در نظر می گیریم و بار دیگه روی Ok کلیک می کنیم.

گام دوم

وارد مسیر Window > Brushes میشیم و قلموی Bubbles – Big رو انتخاب می کنیم.

گام سوم

روی متن می کشیم تا نتیجه به صورت زیر در بیاد.

گام چهارم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Fill Opacity روی ۰ درصد

گام پنجم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technqieu روی Smooth

Depth روی ۲۴۰ درصد

Direction روی Up

Size روی ۶ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰-

Altitude روی ۶۰

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen با رنگ سفید

Highlight Opacity روی ۴۳ درصد

Shadow Mode روی Soft Light با رنگ مشکی

Shadow Opacity روی ۳۲ درصد

گام ششم

Contour :

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام هفتم

Inner Glow :

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۵۰ درصد

Color روی سفید

Technque روی Soter

Source روی Center

Size روی ۱۳ پیکسل

Ok می زنیم

نتیجه رو در زیر می بینین.

  1. درست کردن قلمو

گام اول

لایه Big Bubbles رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه رو میزاریم Small Bubbles و Use Previous Layer to Create Clipping Mask رو تیک می زنیم و Ok می زنیم.

گام دوم

وارد مسیر Window > Brushes میشیم و قلموی Bubbles – small رو انتخاب می کنیم.

گام سوم

روی متن می کشیم تا نتیجه به صورت زیر در بیاد.

گام چهارم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Fill Opacity روی ۰ درصد

گام پنجم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۰۹ درصد

Direction روی Up

Size روی ۷ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۳۰

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen با رنگ سفید

Highlight Opacity روی ۴۳ درصد

Shadow Mode روی Soft Light با رنگ مشکی

Shadow Opacity روی ۳۲ درصد

گام ششم

Contour :

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

گام هفتم

Inner Glow :

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۵۰ درصد

Color روی سفید

Technique روی Softer

Source روی Center

Size روی ۱۳ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم

نتیجه رو در زیر می بینین.

” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت سوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code