آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر قسمت چهارم

توی این آموزش، تجزیه تصویر با خاکستر رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Action استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم “

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت سوم “

  1. اضافه کردن گدازه ها

گام اول

لایه Ash رو انتخاب کرده و Ctrl+J رو فشار میدیم تا Duplicate بشه. بعد هم وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Embers_1.

Ctrl+T رو فشار میدیم و لایه Embers_1 رو Transform می کنیم.

Angle رو روی ۱۰ درجه تنظیم کرده و روی علامت تیک که توی نوار امکانات قرار داره کلیک می کنیم یا Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام دوم

لایه Ash رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail این لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Embers_1 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selectio میشیم و بعد هم مسیر Layer > Layer Mask > Apply رو دنبال می کنیم.

روی لایه Embers_1 کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب می کنیم.

Color Overlay رو انتخاب می کنیم. کد رنگی #ff6c00 رو برای Color در نظر می گیریم. همون طور که در زیر می بینین، Blending Mode رو روی Normal و Opacity رو روی ۱۰۰ درصد قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام سوم

Ctrl+J رو سه بار فشار داده و لایه Embers_1 رو سه بار Duplicate می کنیم.

لایه Embers_1 Copy 3 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و بعد هم لایه Embers_1 رو انتخاب می کنیم.

با فشار دادن دکمه های Ctrl+E اون ها رو با هم Merge یا ادغام می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام چهارم

لایه Ash Volume رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Embers_1 Copy 3 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم. بعد هم مسیر Layer > Layer > Mask > Apply رو دنبال می کنیم.

میانبر Ctrl+J رو سه بار فشار داده و به این ترتیب، لایه Embers_1 Copy 6 رو سه بار Duplicate می کنیم.

لایه Embers_1 Copy 3 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام پنجم

لایه Embers_1 Copy 6 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Embers_1 Copy 3 رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+E رو فشار داده و این لایه ها رو با هم Merge می کنیم.

Ctrl+J رو فشار داده و لایه Embers_1 Copy 6 رو Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام ششم

لایه Embers_1 Copy 3 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم. Hue رو روی ۱۵- تنظیم کرده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام هفتم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم و یک لایه ماسک برای لایه Embers_1 Copy 6 درست می کنیم.

لایه ماسک رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Filter > Render > Clouds میشیم. مسیر Image > Adjustments > Threshold میشیم. Threshold Level رو روی ۱۲۸ تنظیم کرده و Ok می زنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم. Blending Mode رو روی Color Dodge تنظیم می کنیم.

وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. اسم لایه رو میزاریم Embers Underglow.

لایه Embers_1 Copy 7 رو انتخاب می کنیم. Blening Mode رو روی Linear Dodge میزاریم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. در نهایت هم اسم لایه رو میزاریم Embers Particles Sub.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام هشتم

لایه Ash Volume رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Ash Large رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و اون رو Duplicate می کنیم.

وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسم لایه رو میزاریم Embers_2.

این لایه رو بالای لایه Embers Particles Sub درگ و دراپ می کنیم. حواس تون باشه که داخل گروه Dispersion_Trail_Guide قرار ندین.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام نهم

وارد مسیر Filter > Distort > Ripple میشیم. Amount رو روی ۹۹۹ درصد و Size رو روی Medium قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام دهم

لایه Ash Large رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Embers_2 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم. بعد هم مسیر Layer > Layer Mask > Apply.

روی لایه Embers_2 کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب می کنیم.

Color Overlay رو انتخاب می کنیم. کد رنگی #ff5a00 رو برای Color در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Normal و Opacity رو روی ۱۰۰ درصد تنظیم کرده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم

گام یازدهم

Ctrl+J رو زده و لایه Embers_2 رو Duplicate می کنیم. لایه Embers_2 Copy رو انخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Embres_2 رو انتخاب می کنیم. بعد هم با زدن میانبرهای Ctrl+E اون ها رو با هم Merge می کنیم.

یک بار دیگه Ctrl+J رو فشار داده و لایه Embers_2 Copy  رو Duplicate می کنیم. Blending Mode مربوط به لایه Embers_2 Copy 2 رو روی Linear Dodge قرار میدیم.

باز هم Ctrl+J رو فشار داده و لایه Embers_2 Copy 2  رو Duplicate می کنیم. Blending Mode مربوط به لایه Embers_2 Copy 3 رو روی Color Dodge قرار میدیم.

یک بار دیگه Ctrl+J رو فشار داده و لایه Embers_2 Copy 3  رو Duplicate می کنیم. Blending Mode مربوط به لایه Embers_2 Copy 4 رو روی Linear Dodge قرار میدیم.

گام دوازدهم

لایه Embers_2 Copy 4 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۵ پیکسل تنظیم کرده و Ok می زنیم.

لایه Embers_2 Copy 4 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Embers_2 Copy رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+E رو فشار داده و اون ها رو با هم Merge می کنیم. Blending Mode لایه Merge شده رو میزاریم روی Linear Dodge.

گام سیزدهم

روی لایه Embers_2 Copy 4 کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم. بعد هم مسیر Layer > Layer Mask > Apply میشیم.

Ctrl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم.

لایه Embers_2 Copy 5 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Embers_2 Copy 4 رو انتخاب می کنیم. با زدن میانبر Ctrl+E اون ها رو با هم Merge می کنیم.

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم. Hue رو روی ۲۰- تنظیم کرده و Ok می زنیم.

Blending Mode لایه Embers_2 Copy 5 رو روی Linear Dodge تنظیم می کنیم.

گام چهاردهم

وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. اسم لایه Embers_2 Copy 5 رو به Embers Particles Main تغییر میدیم.

Ctrtl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۲ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام پانزدهم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم و یک لایه ماسک برای Embers Particles Main Copy درست می کنیم.

لایه ماسک رو انتخاب کرده و وارد مسیر Filter > Render > Clouds میشیم. این بار مسیر Image > Adjustments > Threshold میشیم. Threshold Level رو روی ۱۲۸ قرار داده و Ok می زنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

وارد مسیر Layer > Rename Layer شده و اسم لایه رو بهEmbers Overglow تغییر میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

  1. اضافه کردن دود

گام اول

لایه Temp_Trail Copy 2 رو که داخل گروه Dispersion_Trail_Guide قرار داره، انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Temp_Trail Copy 4 رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Add Transparency Maskرو انتخاب می کنیم.

لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه جدید رو میزاریم Smoke Spread 1 و OK می زنیم.

دکمه M رو فشار داده و ابزار Rectangular Marquee رو فعال می کنیم. روی تصویر کلیک راست کرده و Make Work Path رو انتخاب می کنیم.

Tolerance رو روی ۱ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام دوم

دکمه B رو فشار داده و ابزار Brush رو فعال می کنیم. قلموی br-ahses-smoke رو انتخاب می کنیم. Opacity و Flow رو روی ۱۰۰ درصد قرار میدیم.

گام سوم

دکمه D رو فشار داده و Swatch ها رو Reset می کنیم. دکمه P رو فشار داده و ابزار Pen رو فعال می کنیم. روی تصویر کلیک راست کرده و Stroke Path رو انتخاب می کنیم. Simulate Pressure نباید تیک داشته باشه. بعد هم Ok می زنیم.

روی تصویر کلیک راست کرده و Delete Path رو انتخاب می کنیم. Opacity رو روی ۲۰ درصد تنظیم می کنیم.

گام چهارم

روی Thumbnail لایه Smoke Spread 1 کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Select > Modify > Feather میشیم. Feather Radius رو روی ۲۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام پنجم

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه رو میزاریم Smoke Spread 2 و Ok می زنیم.

دکمه M رو فشار داده و ابزار Rectangular Marquee رو فعال می کنیم. روی تصویر کلیک راست کرده و Make work Path رو انتخاب می کنیم.

Tolerance رو روی ۱ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم. دکمه P رو فشار داده و ابزار Pen رو فعال می کنیم. بعد هم روی تصویر کلیک راست کرده و Stroke Path رو انتخاب می کنیم.

Pressure Simulate نباید تیک داشته باشه. در نهایت، Ok می زنیم.

روی تصویر کلیک راست کرده و Delete Path رو می زنیم. Opacity رو هم روی ۲۰ درصد تنظیم می کنیم.

گام ششم

روی Thumbnail لایه Smoke Spread کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم. مسیر Layer > Layer Mask > Apply رو دنبال می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Tranform Mode میشیم و لایه Smoke Spread 2 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left و Width رو روی ۱۲۰ درصد قرار میدیم و روی دکمه تیک کلیک می کنیم.

گام هفتم

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه جدید رو میزاریم Smoke Trail 1 و Ok می زنیم. لایه Temp_Trail رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

دکمه D رو فشار داده و Swatch ها رو Reset می کنیم. لایه Smoke Trail 1 رو انتخاب می کنیم. Alt رو نگه داشته و Delete رو می زنیم.

بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم.

گام هشتم

وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی ۰ درجه تنظیم کرده و Distance رو هم روی ۲۵ پیکسل قرار میدیم و Ok می زنیم.

گام نهم

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه جدید رو میزاریم Smoke Trail 2 و Ok می زنیم. لایه Temp_Trail Copy رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم.

لایه Smoke Trail 2 رو انتخاب می کنیم. Alt رو نگه داشته و Delete رو می زنیم.

بعد هم Ctrl+D رو فشار میدیم. وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی ۰ درجه و Distance رو روی ۷۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام دهم

Opacity لایه Smoke Trail 2 رو روی ۱۰ درصد قرار میدیم.

لایه Ash Large Copy 3 رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کره و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. لایه Smoke Trail 1 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Masak > Hide Selection میشیم. در نهایت، مسیر Layer > Layer Mask > Apply رو دنبال می کنیم.

Opacity لایه Smoke Trail 1 رو روی ۱۰ درصد قرار میدیم.

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code