آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 3017
آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر قسمت پنجم

توی این آموزش، تجزیه تصویر با خاکستر رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Action استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم “

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت سوم “

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت چهارم “

 1. تغییرات بیشتر

گام اول

لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم. بعد هم وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم.

لایه Ash Volume رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Select > Modify > Contract میشیم. Contract By رو روی ۲ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام دوم

لایه ماسک Base Subject رو انتخاب می کنیم. دکمه D رو فشار داده و به این ترتیب، Swatch ها رو Reset می کنیم.

Ctrl رو نگه داشته و Delete رو سه بار می زنیم.

Ctrl+D رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام سوم

لایه Ash رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Select > Modify > Contract میشیم. Contract By رو روی ۲ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

لایه ماسک لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و Delete رو سه بار می زنیم.

Ctrl+D رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام چهارم

لایه Ash Large Copy 3 رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Select > Modify > Contract میشیم. Contract By رو روی ۲ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

لایه ماسک لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و Delete رو دو بار می زنیم.

Ctrl+D رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

 1. استفاده از Adjustment Layer

گام اول

لایه Smoke Spread 1 رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و اون رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. اسمش رو میزاریم Temp_Area. بعد هم Opacity رو روی ۱۰۰ درصد تنظیم می کنیم.

روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. دکمه D رو فشار داده و Swatch ها رو Reset می کنیم.

Ctrl رو نگه داشته و Delete رو چهار بار فشار میدیم.

Ctrl+D رو می زنیم. لایه Temp_Area رو بالای لایه Embers Overlglow قرار میدیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام دوم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۵۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

Ctrl+T رو فشار داده و لایه رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left و Width رو روی ۱۱۰ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

Ctrl+J رو فشار داده و لایه رو Duplicate می کنیم.

وارد مسیر Layer > Merge Down میشیم.

گام سوم

گام دوم رو سه بار تکرار کرده و افکت رو تشدید می کنیم.

نتیجه افکت به صورت زیر در میاد.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

بعد هم لایه Temp_Area رو مخفی می کنیم.

گام چهارم

لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم.

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Black & white میشیم. اسم لایه رو میزاریم Subject BW و Ok می زنیم.

وارد مسیر Layer > Create Slipping Mask میشیم. لایه Subject BW رو به عنوان Clipping Mask به لایه Base Subject اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام پنجم

لایه Embers Overlglow رو انتخاب می کنیم. دکمه D رو فشار داده و به این ترتیب، Swatch ها رو Reset می کنیم.

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map میشیم. اسمش رو میزاریم Toning 1 و Ok می زنیم.

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و Gradient Map Properties رو باز می کنیم. پنجره Gradient Editor رو باز می کنیم.

Color Stop چپ رو انتخاب می کنیم. کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو براش در نظر می گیریم. Color Stop راست رو انتخاب کرده و کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم.

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت پنجم

گام ششم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Delete میشیم و به این ترتیب، لایه ماسک لایه Toning 1 رو حذف می کنیم.

بعد هم لایه Temp_Area رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. لایه Toning 1 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

Blending Mode لایه Toning 1 رو روی Luminosity قرار میدیم.

گام هفتم

Ctrl+J رو فشار میدیم و لایه Toning 1 رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم. اسم لایه رو میزاریم Toning 2. بعد هم Opacity لایه Toning 2 رو روی ۶۰ درصد قرار میدیم.

گام هشتم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Curves میشیم. اسمش رو میزاریم Toning 3 و Ok می زنیم.

Red Channel رو انتخاب کرده و مقادیر زیر رو وارد می کنیم. RGB Channel رو انتخاب کرده و به صورت زیر تنظیم می کنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

 1. تنظیمات بیشتر

گام اول

لایه Temp_Area رو انتخاب می کنیم. روی Thumbnail لایه کلیک راست کرده و Select Pixels رو انتخاب می کنیم. لایه Ash Large Copy 9 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام دوم

لایه BG Base Color رو انتخاب می کنیم.

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسم لایه رو میزاریم Vignette_Temp و Ok می زنیم. Ctrl رو نگه داشته و Delete رو می زنیم.

Fill رو تا ۰ درصد کاهش میدیم.

گام سوم

روی لایه Vignette_Temp کلیک راست کرده و وارد Blending Options میشیم.

Stroke رو انتخاب کرده و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Size روی ۸۰ پیکسل

Position روی Center

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی کد رنگی #۰۰۰۰۰۰

Ok می زنیم.

گام چهارم

Ctrl+J رو فشار داده و لایه Vignette_Temp رو Duplicate می کنیم.

لایه Vignette_Temp Copy رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Vignette_Temp رو انتخاب می کنیم.

با زدن میانبر Ctrl+E لایه ها رو با هم Merge می کنیم.

گام پنجم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۰۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

Ctrl+F رو سه بار فشار میدیم تا این فیلتر سه بار دیگه اعمال بشه. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Vignette.

Blending Mode رو روی Multiply و Opacity رو روی ۷۵ درصد قرار میدیم.

 1. مرتب کردن گروه ها

توی چند تا گام بعدی، لایه ها و گروه ها رو مرتب می کنیم.

گام اول

لایه Temp_Area رو انتخاب می کنیم و دکمه Delete روی کیبورد رو فشار میدیم تا حذف بشه.

گروه Dispersion_Trail_Guide رو انتخاب می کنیم. دکمه Delete روی کیبورد رو فشار میدیم تا حذف بشه.

لایه Dispersion_Patch_Guide رو انتخاب می کنیم. دکمه Delete روی کیبورد رو فشار میدیم تا حذف بشه.

گام دوم

لایه Toning 3 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Toning 1 رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسمش رو میزاریم Toning.

روی گروه Toning کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ زرد تنظیم می کنیم.

گام سوم

لایه Embers Overglow رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Embers Underglow رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد  مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسم گروه رو میزاریم Embers.

روی گروه Embers کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ قرمز تنظیم می کنیم.

لایه Ash Large رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Ash Large Spread.

لایه Ash Large Copy 3 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Ash Large Volume.

لایه Ash Large Copy 9 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Ash Very Large.

لایه Ash Large Copy 10 رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Rename Layer میشیم و اسمش رو میزاریم Ash Large Sparse.

لایه Ash رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Ash Large Spread رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد  مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسم گروه رو میزاریم Ashes.

روی گروه Ashes کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ خاکستری تنظیم می کنیم.

گام پنجم

لایه Smoke Trail 2 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Smoke Spread رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد  مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسم گروه رو میزاریم Smoke.

روی گروه Smoke کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ بنفش تنظیم می کنیم.

گام ششم

لایه Subject BW رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Base Subject رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد  مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسم گروه رو میزاریم Base Image.

روی گروه Base Image کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ آبی تنظیم می کنیم.

گام هفتم

لایه Vignette رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و لایه Base رو انتخاب می کنیم.

Ctrl+G رو فشار داده و این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. وارد  مسیر Layer > Rename Group میشیم و اسم گروه رو میزاریم BG.

روی گروه Smoke کلیک راست کرده و Slot Color رو روی رنگ سبز تنظیم می کنیم.

 1. اتمام ضبط Action

با کلیک روی دکمه Stop Playing/Recording، ضبط Action رو متوقف می کنیم.

 

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0