آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 3807
آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

توی این آموزش، طراحی افکت طراحی با Action رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. شروع

اول از همه تصویری که می خوایم روی اون کار کنیم رو انتخاب کنیم. برای باز کردن تصویر، وارد مسیر File > Open میشیم. تصویر رو انتخاب کرده و روی Open کلیک می کنیم قبل از شروع باید یک سری تنظیمات رو انجام بدیم.

 1. وارد مسیر Image > Mode میشیم و RGB Mode رو روی 8 Bits/Channel قرار میدیم.
 2. وارد مسیر Image > Image Size میشیم و Width و Height رو روی 1500, 4000 پیکسل تنظیم می کنیم.
 3. وارد مسیر Layer > New > Background from Layer میشیم و تصویر رو به صورت لایه Background تنظیم می کنیم.
 4. وارد مسیر Image > Auto Tone, Image > Auto Contrast و بعد هم Image > Auto Color میشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

 1. طراحی پس زمینه

برای پس زمینه از Solid Color استفاده می کنیم. برای این کار وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Solid Color میشیم و یک Solid Color Fill Layer جدید درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Background Color و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

 1. مقدمات طراحی

گام اول

می خوایم طرح مقدمات رو درست می کنیم. لایه Background رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer via Copy میشیم و لایه Bcakground رو Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو در بالای تمام لایه ها قرار میدیم. دکمه D رو فشار میدیم و Swatche ها رو Reset می کنیم. وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Sketch > Photoscopy میشیم و تنظیماتی که در زیر می بینین رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام دوم

اسم این لایه رو میزاریم Base Sketch   و Blending Mode رو روی Multiply قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

 1. ایجاد Draft Sketch

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Layer via Copy میشیم و لایه Base Sketch رو Duplicate می کنیم. ابزار Lasso رو بر می داریم. روی بوم کلیک کرده و Free Transform رو انتخاب کرده و Width و Height رو تا 105 درصد افزایش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام دوم

اسم این لایه رو میزاریم Large Draft Sketch و Opacity رو تا 14 درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام سوم

لایه Base Sketch رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer via Copy میشیم و لایه Base Sketch رو یک بار دیگه Duplicate می کنیم. ابزار Lasso رو برداشته و روی بوم کلیک می کنیم و Free Transform رو انتخاب کرده و Width و Height رو تا 95 درصد افزایش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام چهارم

اسم این لایه رو میزاریم Small Draft Sketch و Opacity رو تا 14 درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

 1. Rough Sketch

گام اول

لایه Background رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Layer via Copy میشیم و لایه Background رو Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو در بالای تمام لایه ها قرار میدیم. وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Artistic > Cutout میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام دوم

وارد مسیر Filter > Stylize > Find Edges میشیم و بعد هم مسیر Image > Adjustments > Desaturate رو دنبال می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام سوم

اسم لایه رو میزاریم RS_1 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم و Opacity رو تا 30 درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام چهارم

گام اول و دوم این مرحله رو تکرار می کنیم. این بار به جای استفاده از تنظیمات گام اول، از تنظیمات جدید استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام پنجم

اسم لایه رو میزاریم RS_2 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم. Opacity رو تا 25 درصد کاهش میدیم. اون رو زیر لایه RS_1 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام ششم

گام اول و دوم این مرحله رو تکرار می کنیم. این بار به جای استفاده از تنظیمات گام اول، از تنظیمات جدید استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام هفتم

اسم لایه رو میزاریم RS_3 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم. Opacity رو تا 20 درصد کاهش میدیم. اون رو زیر لایه RS_2 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام هشتم

گام اول و دوم این مرحله رو تکرار می کنیم. این بار به جای استفاده از تنظیمات گام اول، از تنظیمات جدید استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام نهم

اسم لایه رو میزاریم RS_4 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم. Opacity رو تا 20 درصد کاهش میدیم. اون رو زیر لایه RS_3 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action

گام دهم

گام اول و دوم این مرحله رو تکرار می کنیم. این بار به جای استفاده از تنظیمات گام اول، از تنظیمات جدید استفاده می کنیم.

گام یازدهم

اسم لایه رو میزاریم RS_5 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم. Opacity رو تا 18 درصد کاهش میدیم. اون رو زیر لایه RS_4 قرار میدیم.

گام دوازدهم

گام اول و دوم این مرحله رو تکرار می کنیم. این بار به جای استفاده از تنظیمات گام اول، از تنظیمات جدید استفاده می کنیم.

گام سیزدهم

اسم لایه رو میزاریم RS_6 و Blending Mode رو روی Color Burn قرار میدیم. Opacity رو تا 7 درصد کاهش میدیم. اون رو زیر لایه RS_5 قرار میدیم.

گام چهاردهم

تمام این لایه ها رو با هم گروه می کنیم. همچنان که RS_6 انتخاب شده، Shift رو نگه می داریم و روی لایه RS_1 کلیک می کنیم تا تمام لایه های این بین انتخاب بشن. بعد هم وارد مسیر Layer > New > Group from Layers میشیم و اسم گروه جدید رو میزاریم Rough Sketch.

 1. ایجاد Shading

گام اول

لایه Background رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer via Copy میشیم و لایه Background رو Duplicate می کنیم. این لایه جدید رو بالای تمام لایه ها قرار میدیم. وارد مسیر Filter > Stylize > Find Edges و بعد هم Image > Adjustments > Desaturate میشیم.

گام دوم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Brush Strokes > Angled Strokes میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام سوم

اسم لایه رو میزاریم Shading_1 و Blending Mode رو روی Multiply و Opacity رو روی 12 درصد قرار میدیم.

گام چهارم

گام اول این مرحله رو تکرار می کنیم. وارد مسیر Filter > Brush Strokes > Crosshatch میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام پنجم

اسم لایه رو میزاریم Shading_2 و Blending Mode رو روی Multiply و Opacity رو روی 5 درصد قرار میدیم. بعد هم اون رو میزاریم زیر لایه Sahding_1.

 1. اضافه کردن نویز

گام اول

لایه Shading_1 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم و اسم لایه جدید رو میزاریم Noise.

گام دوم

دکمه D رو فشار میدیم. وارد مسیر Edit > Fill میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام سوم

وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام چهارم

Blending Mode رو روی Screen و Opacity رو روی 64 درصد قرار میدیم.

 1. اضافه کردن Color Look

گام اول

وارد مسیر Layer > New Adjustments Layer > Curves میشیم و اسم لایه رو میزاریم Color Look.

گام دوم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

 1. آخرین اصلاحات

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Adjustment Layer > Photo Filter میشیم و اسم لایه رو میزاریم Photo Tint.

گام دوم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام سوم

دکمه D رو فشار میدیم. وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map میشیم و اسم لایه رو میزاریم Overall Contrast.

گام چهارم

Blending Mode لایه رو روی Soft Light و Opacity رو روی 18 درصد قرار میدیم.

گام پنجم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Vibrance میشیم و اسمش رو میزاریم Overall Vibrance/Saturation میشیم.

گام ششم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام هفتم

وارد مسیر Layer > New > Levels میشیم و اسمش رو میزاریم Overall Brightness.

گام هشتم

روی Thumbnail لایه دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام نهم

Ctrl+Alt+Shift+E رو فشار میدیم. وارد مسیر Filter > Other > High Pass شده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام دهم

اسم لایه رو میزاریم Overall Sharpening و Blending Mode رو روی Hard Light و Opacity رو روی 76 درصد قرار میدیم.

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت طراحی با Action ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: