آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی قسمت اول

توی این آموزش، طراحی افکت متنی آبنبات چوبی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Layer Style و تکسچر و فیلتر استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. ایجاد پس زمینه ساده

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۱۰۰۰ در ۷۵۰ پیکسل درست می کیم. روی آیکن Create New Fill or Adjustment Layer که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم و بعد هم Gradient رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

یک Gradient Fill با استفاده از کدهای رنگی #deeff0 در چپ و #۱۶۷e75 در راست درست می کنیم. Style رو روی Radial و Scale رو روی ۲۰۰ قرار میدیم. Dither رو تیک می زنیم. روی Gradient سند کلیک و درگ می کنیم و اون رو به صورت دلخواه جا به جا می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام سوم

تصویر SpiritsighsTexture22 رو در بالای لایه Background قرار میدیم. اسم لایه رو میزاریم BG Texture و بعد همون طور که می بینین، وارد مسیر Edit > Transform > Rotate 90 Counter Clockwise میشیم.

وارد مسیر Image > Adjustments > Desaturate میشیم. Blend Mode لایه BG Texture رو میزاریم روی Color Burn و Opacity رو تا ۵ درصد کاهش میدیم.

بعد هم اندازه تکسچر رو به دلخواه تغییر میدیم. Opacity رو بسته به دلخواه تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. ایجاد لایه های متنی

گام اول

متن مورد نظر رو با حروف بزرگ و با فونت Museo Sans Rounded 1000 وارد می کنیم.

Color رو روی #ff0000 یا هر رنگ دیگه تنظیم می کنیم. Size رو هم روی ۲۵۰ و Tracking رو روی ۱۰۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو Duplicate می کنیم و Fill نسخه کپی رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. ایجاد Extrusion ساده

گام اول

لایه اصلی متن رو Duplicate می کنیم. بعد هم نسخه کپی رو زیر نسخه اصلی درگ می کنیم.

ابزار Move رو بر می داریم. یک بار دکمه فلش چپ کیبورد رو فشار میدیم تا ۱ پیکسل به سمت پایین درگ بشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

این لایه رو Duplicate می کنیم و نسخه کپی رو در زیر قرار میدیم. بعد هم نسخه کپی رو ۱ پیکسل به سمت چپ می بریم. هر دوی این لایه ها رو توی یک گروه  به اسم Extrusion قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. ایجاد Semi-Transparent

روی لایه متنی اصلی دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboos :

Size روی ۳

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۱۷۵

Altitude روی ۲۶

Gloss Contour روی Gaussain – Inverse

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

Shadow Mode روی Color Burn

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Rolling Slope – Desceding

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام سوم

Fill لایه اصلی متن رو میزاریم روی ۵۰ درصد. با کلیک روی آیکن چشم کنار گروه Extrusion، این گروه رو مخفی می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. ایجاد Layer Style به Semi- Transparent Texture

روی لایه کپی متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۸

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۶

Altitude روی ۴۲

Gloss Contour روی Cove – Deep

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Vivid Light

Color روی #b6b6b6

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Color Burn

Color روی #۰۱۰۱۰۱

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Cove – Shallow

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۴۴ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام سوم

Texture :

Pattern روی Texture Pattern 2

Depth روی ۴ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام چهارم

Inner Shadow :

Opacity روی ۱۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۴۰

Distance روی ۶

Choke روی ۶

Size روی ۳۲

Contour روی Cove – Deep

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام پنجم

Inner Glow :

Blend Mode روی Vivid Light

Opacity روی ۵ درصد

Color روی #d1d1d1

Size روی ۵۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام ششم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Soft Light

Opacity روی ۳۵ درصد

از یک Gradient مشکی – سفید استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام هفتم

میریم سراغ افکت Texture. با کلیک و درگ، Pattern یا الگو رو جا به جا می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به Semi- Trasparent Extrusion

روی گروه Extrusion دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۱۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۶

Altitude روی ۳۷

Gloss Contour روی Rounded Steps

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Shadow Mode روی Color Burn

Color روی #۸b8b8b

Opacity روی ۱۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Gaussian

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام سوم

Texture :

Pattern روی Texture Pattern 2

Depth روی ۷ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام چهارم

Inner Shadow :

Opacity روی ۳۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۴۱

Distance روی ۹

Choke روی ۶

Size روی ۳۲۱۸

Contour روی Rolling Slope – Descending

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام پنجم

Fill گروه Extrusion رو میزاریم روی ۳۸ درصد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

  1. اضافه کردن شکل چوب

گام اول

ابزار Rectangle رو بر می داریم و شکلی که می بینین رو برای اولین حرف موجود در لایه Extrusion در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام دوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و شکل بیضی که می بینین رو در زیر رسم می کنیم. بعد هم اون رو برای سمت دیگه هم Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

گام سوم

تمام شکل های مربوط به چوب رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > Merge Shapes میشیم و اسم لایه رو میزاریم Stick. بعد هم نام حرف رو بهش اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت اول

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آبنبات چوبی – قسمت دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *