آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی افکت متنی آمیتیست رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از تنظیمات، فیلترها و Layer Style های مختلفی استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت دوم “

۱۶. اضافه کردن Layer Style به لایه های Stroke

روی لایه Stroke 01 دابل کلیک می کنیم و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Technique روی Chisel Hard

Size روی ۶

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۵۶

Altitude روی ۳۲

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

Color روی #edf0f2

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Color Burn

Color روی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۵۰ درصد

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام دوم

Contour :

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام سوم

Texture :

Pattern روی Pattern Texture

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام چهارم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Color Burn

Color روی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Distance روی ۰

Size روی ۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام پنجم

Color Overlay :

Color روی #edbd3e0

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام ششم

روی لایه Style شده کلیک راست می کنیم. Copy Layer Style رو می زنیم. بقیه لایه های Stroke رو انتخاب می کنیم. روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

۱۷. تنظیم Layer Style

گام اول

روی لایه Stroke 01 Copy دابل کلیک می کنیم و Bevel & Emboss رو می زنیم.

Angle روی ۱۷۰

Altitude روی ۳۲

Highlight Mode روی Vivid Light

Opacity روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

این از تنظیم این افکت.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام دوم

روی لایه Stroke 02 دابل کلیک می کنیم و Bevel & Emboss رو تنظیم می کنیم:

Angle روی ۵۳

Altitude روی ۳۷

Gloss Contour روی Cove – Deep

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

این طوری به صورت دینامیک در میاد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام سوم

تمام لایه های Stroke رو توی یک گروه به اسم Stroke قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

۱۸. ایجاد Back Stroke

گام اول

یک لایه جدید در بالای لایه BG Texture درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Back Stroke 01. اون رو Duplicate می کنیم و اسمش رو میزاریم Back Stroke 02.

روی یکی از لایه های متن کلیک راست می کنیم و Create Work Path رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام دوم

لایه Back Stroke 01 رو انتخاب می کنیم. ابزار Brush رو بر می داریم.

Hard Round Brush به اندازه ۲۰ پیکسل رو انتخاب می کنیم و Enter می زنیم تا به این ترتیب مسیر، Stroke بشه .

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام سوم

پنل Brush رو باز می کنیم و تنظیمات رو به شکل زیر در میاریم.

Brush Tip Shape :

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

Shape Dynamics :

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

Scattering :

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام چهارم

لایه Back Stroke 02 رو انتخاب می کنیم. Enter می زنیم و مسیر رو Stroke می کنیم.

بعد هم Backspace رو فشار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام پنجم

Ctrl رو نگه می داریم و روی Thumbnail لایه متن کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام ششم

لایه Back Stroke 01 رو انتخاب می کنیم. Alt رو نگه می داریم و روی آیکن Add Layer Mask که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

۱۹. اضافه کردن Layer Style به اولین لایه Back Stroke

روی لایه Back Stroke 01 دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۸

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰

Altitude روی ۲۶

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام دوم

Contour :

Contour روی Cove – Deep

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام سوم

Texture :

Pattern روی Leaves

Scale روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام چهارم

Pattern Overaly :

Pattern روی Stone Pattern

Scale روی ۲۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت سوم

گام پنجم

Outer Gloa :

Blend Mode روی Soft Light

Opacity روی ۳۵ درصد

Color روی #ffffff

Size روی ۵۰

روی لایه Back Stroke 01 دابل کلیک می کنیم. Copy Layer Style رو می زنیم. روی لایه Back Stroke 02 کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

۲۰. تنظیم Layer Style دومین Back Stroke

روی لایه Back Stroke 02 دابل کلیک می کنیم و Layer Style رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

گام اول

Outer Glow :

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۵۵ درصد

Color روی #aaaaaa

Size روی ۷۵

گام دوم

Drop Shadow :

Opacity روی ۷۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۱۳

Distance روی ۱۹

Size روی ۲۰

گام سوم

روی آیکن + کلیک می کنیم و یک افکت Drop Shadow دیگه با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی ۳۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰

Distance روی ۵۰

Size روی ۵۰

این از Style دومین لایه Back Stroke.

۲۱. اضافه کردن Global Adjustment

گام اول

یک لایه جدید بالای تمام لایه ها درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Noise  و بعد هم وارد مسیر Edit > Fill میشیم.

Contents رو روی ۵۰% Gray قرار میدیم و Ok می زنیم.

گام دوم

روی لایه Noise کلیک راست می کنیم. Convert to Smart Object رو می زنیم و Blend Mode رو میزاریم روی Soft Light.

گام سوم

وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم. Amount رو روی ۳ و Distribution رو روی Uniform قرار میدیم.

گام چهارم

روی آیکن Create New Fill or Adjustment Layer که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم و Brisghtness/Contrast رو می زنیم.

Blend Mode لایه رو میزاریم روی Luminosity رو Contrast رو روی ۱۰ قرار میدیم.

گام پنجم

لایه BG Texture رو Duplicate می کنیم و نسخه کپی رو بالای تمام لایه ها قرار میدیم.

لیست Filter مربوط به کپی رو باز می کنینم. روی تب Hue/Saturation دابل کلیک می کنیم و Saturation رو میزاریم روی -۱۰۰.

گام ششم

روی لایه BG Tetxture دابل کلیک می کنیم و وارد Blending Options رو تنظیم می کنیم.

می خوایم اسلایدرهای Underlying Layer رو که توی بخش Blend If قرار داره، تنظیم کنیم.

Alt رو نگه می داریم. روی اسلایدر سمت راست کلیک و درگ می کنیم تا تفکیک بشه. همون طور که به سمت انتها می بریم، تکسچر روی بخش های تیره تاثیر میزاره. حالا تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسیم، این کار رو ادامه میدیم.

گام هفتم

یک Photo Filter Adjustment Layer دیگه اضافه می کنیم. Sepia رو از منوی Filter انتخاب می کنیم و Density رو میزاریم روی ۷.

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، چند تا تکسچر با استفاده از فیلتر و قلمو و درست کردیم.

بعد هم لایه های متنی رو اضافه کردیم. این قلموها رو به عنوان Fill و Stroke به کار بردیم و چند تا Layer Style هم اعمال کردیم. نتیجه رو در زیر می بینین.

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *