آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست قسمت اول

توی این آموزش، طراحی افکت متنی آمیتیست رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از تنظیمات، فیلترها و Layer Style های مختلفی استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

 1. ایجاد لایه Smart Object

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۱۰۵۰ در ۷۰۰ پیکسل درست می کنیم. رنگ سفید رو برای پس زمینه در نظر می گیریم. لایه Background رو Duplicate می کنیم و اسم نسخه کپی رو میزاریم Pattern Texture.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

روی لایه Pattern Texture کلیک راست می زنیم و Convert to Smart Object رو می زنیم. رنگ مشکی رو برای Foreground و رنگ سفید رو برای Background در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Filter > Render > Fiber میشیم. Variance رو روی ۱۶ و Strength رو روی ۴ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. طراحی تکسچر با استفاده از فیلترها

گام اول

وارد مسیر Filter > Filter Gallery میشیم و فیلترهای زیر رو اعمال می کنیم:

Sketch > Bas Relief

Detail روی ۱۳

Smoothness روی ۳

Light روی Bottom

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

روی آیکن New Effect Layer که در گوشه پایین سمت راست قرار داره کلیک می کنیم و یک فیلتر دیگه اضافه می کنیم.

Texture > Stained Glass

Cell Size روی ۶

Border Thickness روی ۳

Light Intensity روی ۳

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام سوم

یک لایه افکت جدید اضافه می کنیم.

Artistic > Plastic Wrap

Highlight Strength روی ۱۵

Detail روی ۹

Smoothness روی ۷

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام چهارم

وارد مسیر Edit > Define Pattern میشیم. بعد هم Pattern Texture رو توی فیلد Name وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام پنجم

تصویر Stone Texture – Seamless رو باز می کنیم. وارد مسیر Edit > Define Pattern میشیم و عبارت Stone Pattern رو توی فیلد Name وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. طراحی لایه Background

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۱۰۵۰ در ۷۰۰ پیکسل درست می کنیم. روی آیکن Create New Fill or Adjustment Layer که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم و بعد هم Gradient رو می زنیم.

کد رنگی #۴۷۴۷۴۷ رو برای راست و #۳۱۳۱۳۱ رو برای وسط و #۲۷۲۷۲۷ رو برای چپ در نظر می گیریم.

Style رو روی Radial و Scale رو روی ۲۵۰ قرار میدیم و گزینه Dither رو تیک می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

تصویر Light Texture 1 رو در بالای لایه Gradient قرار میدیم. در صورت لزوم می می تونیم اندازه اون رو تغییر بدیم اما من اندازه اون رو طوری تنظیم کردم که کل بوم رو بپوشونه.

اسم لایه رو میزاریم BG Texture و Blend Mode رو روی Soft Light قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم. Hue رو روی ۷۵ و Saturation رو روی -۸۰ و Lightness رو روی -۱۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. ایجاد لایه های متنی

گام اول

کلمه مورد نظر رو با حروف بزرگ وارد می کنیم. فونت Aller Display رو برای اون در نظر می گیریم. Size رو روی ۲۵۰ و Tracking رو روی ۷۵ و Color رو روی #۵c3667 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو Duplicate می کنیم. Fill لایه کپی رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام سوم

لایه متن رو Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به اولین لایه متن

روی لایه اصلی متن کلیک راست می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۷

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle v,d 146

Altitude روی ۵۳

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Light

Opacity روی ۷۵ درصد

Shadow Mode روی Color Burn

Color روی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Cone – Inverted

Anti Aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام سوم

Texture :

Pattern روی Pattern Texture

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام چهارم

Drop Shadow :

Opacity روی ۵۰ درصد

تیک Une Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۸

Distance روی ۶

Size روی ۱۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

این از Style لایه اول.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به دومین لایه متن

روی اولین کپی از لایه متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۷

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۷

Altitude روی ۴۸

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen

Color روی #dbdfe3

Opacity روی ۷۵ درصد

Shadow Mode روی Color Burn

Color روی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

Texture :

Pattern روی Pattern Texture

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

این از Style دومین لایه متن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به سومین لایه متن

روی دومین کپی لایه متن دابل کلیک می کنیم و افکت Bevel & Emboss رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Size روی ۴۹

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۱۵۸

Altitude روی ۰

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

Color روی #ece7f0

Opacity روی ۵۰ درصد

Shadow Mode روی Color Burn

Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

این از Style سومین لایه متن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

 1. سازمان دهی لایه ها

گام اول

تمام لایه های متن رو توی یک گروه قرار میدیم و اسم گروه رو هم میزاریم Text Layers.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

گام دوم

اولین لایه متن رو Duplicate می کنیم. اون رو بیرون از گروه Text Layers می بریم و اسمش رو میزاریم Top. بعد هم Opacity رو تا ۳۵ درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت اول

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی آمیتیست – قسمت دوم “

 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *