آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی افکت متنی خوشامدگویی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای طراحی این افکت متنی، از ابزارهای ۳D و چند تا تکسچر و تصویر همچنین Adjustment Layer و فیلتر استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت اول “

۱۱. تنظیم UV Properties

گام اول

تب مش Text رو انتخاب می کنیم و Texture Mapping رو میزاریم روی Tile.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

تب Text Extrusion Material رو انتخاب می کنیم. روی آیکن پوشه Illumination کلیک می کنیم و Load Texture رو می زنیم تا فایل Illumination Texture باز بشه.

روی آیکن تکسچر Illumination کلیک می کنیم و Edit UV Properties رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

مقادیر Tile رو به دلخواه تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام چهارم

روی آیکن پوشه Bump کلیک می کنیم و Load Texture رو می زنیم تا Bump Texture باز بشه. بعد هم UV Properties مربوط به Bump رو ادیت می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۲. ایجاد متریال های بیشتر

گام اول

تب های Top Material رو انتخاب می کنیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Diffuse روی ۴۷, ۳۶, ۲۲

Shine روی ۷۰

Reflection روی ۱۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

تب Top Front Inflation Material رو انتخاب می کنیم. روی آیکن Diffuse Texture کلیک می کنیم و Replace Texture رو می زنیم تا تصویر WoodFine0058 انتخاب بشه. بعد هم UV Properties رو ادیت می کنیم.

بقیه تب های Top Material رو انتخاب می کنیم. روی آیکن Diffuse کلیک می کنیم و WoodFine0058 رو از لیست انتخاب می کنیم.

تب مش Top رو انتخاب می کنیم. Texture Mapping رو میزاریم روی Tile و UV Properties هر کدوم رو در صورت نیاز، ادیت می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

تب های Bottom Material  رو انتخاب و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم.

Diffuse روی ۵.jpg از مجموعه Metal Seamless Textures. بعد هم UV Properties رو تنظیم می کنیم.

Specular روی ۶۷, ۶۴, ۶۰

Shine روی ۷۰

Reflection روی ۲۰

Bump روی ۱۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۳. تنظیم نور

گام اول

وارد تب Infinite Light 1 میشیم و Color رو میزاریم روی ۲۳۹, ۲۳۲, ۲۱۹ و Intensity رو هم روی ۶۰ درصد و Shadow Softness رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

ابزار Move رو بر می داریم و Infinite Light رو جا به جا می کنیم. برای این کار می تونیم از مقادیر Coordinates هم استفاده کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

تب Environment رو انتخاب می کنیم و روی آیکن IBL کلیک می کنیم. Replace Texture رو انتخاب می کنیم و تصویر Early in the Morning رو انتخاب می کنیم.

Intensity رو میزاریم روی ۳۰ درصد و تصویر رو به دلخواه جا به جا می کنیم.

تنظیمات Infinite و Environment رو هم تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۴. اضافه کردن تکسچرهای پس زمینه

گام اول

تصویر پس زمینه رو اضافه می کنیم و زاویه دوربین رو هم بر همون اساس تغییر میدیم.

برای افزایش اندازه بوم می تونیم از ابزار Crop استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

تصویر Stock CobbleStone Large رو بالای لایه Background قرار میدیم. برای این کار وارد مسیر File > Place Linked میشیم.

به این تتیب، تصویر به صورت Smart Object اضافه میشه و بنابراین می تونیم تنظیمات رو به صورت غیر مخرب روی اون اعمال کنیم.

اسم لایه رو میزاریم Floor. اون رو Resize می کنیم و Current View رو هم تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

تصویر Wall رو در بالای لایه Floor قرار میدیم. این تصویر رو Resize می کنیم و بعد هم اسم لایه رو میزاریم Wall.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۵. اضافه و ماسک کردن تصاویر PNG

گام اول

تصویر PNG رو پشت متن قرار میدیم و اون ها رو Transform می کنیم تا به صورت پویاتری در بیاد.

بعد هم لایه های مربوط به درخت ها رو توی یک گروه قرار میدیم و در نهایت اسم گروه رو هم میزاریم Bushes.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

مطمئن میشیم که گروه Busehs همچنان انتخاب شده باشه. ابزار Rectangular Marquee رو بر می داریم و بخش هایی از درخت رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

روی آیکن Add Layer Mask می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام چهارم

روی گروه Bushes کلیک راست می کنیم و بعد هم Convert to Smart Object رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام پنجم

تصویر Bench Building رو باز می کنیم. با استفاده از ابزار Polygonal Lasso، بخش پیاده رو انتخاب می کنیم.

وارد مسیر Edit > Copy میشیم و ناحیه انتخاب شده رو کپی می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام ششم

بر می گردیم سراغ سند اصلی. وارد مسیر Edit > paste میشیم و اسم لایه رو میزاریم Edge و بعد هم اون رو به Smart Object تبدیل می کنیم.

تصویر رو Transform می کنیم و اون رو می چرخونیم. طوری که لبه پایینی درخت ها رو بپوشونه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۶. تنظیم عناصر پس زمینه

گام اول

لایه Floor رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Image > Adjustments > Selective Color میشیم و تنظیمات زیر رو برای Neutral انتخاب می کنیم.

Magenta روی ۱

Yellow روی ۲

Black روی ۹

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Image > Adjustments > Levels میشیم و Output Levels Highlights رو میزاریم روی ۲۰۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

لایه Wall رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Image > Adjustments > Levels میشیم و Output Levels Highlights رو میزاریم روی ۱۷۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام چهارم

لایه Bushes رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Image > Adjustments > Levels میشیم و Output Levels Highlights رو میزاریم روی ۱۸۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام پنجم

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم. کانال Yellow رو انتخاب می کنیم. Hue رو روی -۳۰ و Saturation رو روی -۲۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام ششم

کانال Greens رو انتخاب می کنیم. Hue رو روی -۳۵ و Saturation رو روی -۲۵ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام هفتم

لایه Edge رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Image > Images > Selective Color میشیم و تنظیمات زیر رو استفاده می کنیم.

Whites :

Magenta روی ۹

Yellow روی ۲۴

Black روی ۸۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام هشتم

Neutrals :

Yellow روی ۸

Black روی -۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام نهم

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم. Hue رو روی -۱۰ و Lightness رو روی -۳۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

۱۷. اعمال Layer Style ها و فیلترها

گام اول

روی لایه Busehs دابل کلیک کردن و افکت Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Opacity روی ۱۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۹۱

Distance روی ۳۵

Size روی ۳۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

به این ترتیب، به زیر دیوار یک سایه اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

روی لایه Edge دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام دوم

Inner Shadow :

Opacity روی ۳۵ درصد

Distance روی ۵

Size روی ۱۳

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام سوم

Drop Shadow :

Opacity روی ۷۰ درصد

تیک Use Global Light

Angle روی ۰

Distance روی ۱۰

Size روی ۲۷

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

به این ترتیب، لبه عناصر بهتر با هم ادغام میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام چهارم

لایه Wall رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۰.۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

گام پنجم

فیلتر Gaussian Blur رو با مقادیر دلخواه به لایه مربوط به عناصر روی پس زمینه مثل Bushes و Floor اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت دوم

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی خوشامدگویی – قسمت سوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *