آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 2869
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید طلایی براق

توی این آموزش، طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق رو با Photoshop می بینیم. برای این کار، از ابزارها و تنظیمات مختلفی استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

 1. ایجاد متن و لایه شکل

گام اول

با زدن میانبر Ctrl+N، یک سند جدید به ابعاد ۱۵۰۰ در ۱۵۰۰ پیکسل درست می کنیم. یک متن با حروف بزرگ اضافه می کنیم. فونت Pantom Black Caps رو انتخاب می کنیم. بعد هم Size رو روی ۵۵۰pt و Tracking رو روی ۱۰۰ قرار میدیم.

هر قدر تعداد حروف بیشتر باشه، صحنه هم سنگین تر میشه. بنابراین بهتره دو یا سه حرف وارد کنین.

اسم این لایه رو میزاریم Text.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

روی لایه متن کلیک راست می کنیم و Convert to Shape رو می زنیم. لایه متن رو دو بار Duplicate می کنیم و نسخه دوم کپی رو زیر لایه متن اصلی قرار میدیم.

اسم کپی بالا رو Inner Stroke و اسم کپی پایین رو Outer Stroke میزاریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. تغییر تنظیمات Stroke

گام اول

لایه Outer Stroke رو انتخاب می کنیم و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. میریم سراغ نوار امکانات. Fill رو روی None و Stroke Color رو روی مشکی و Size رو روی ۲۵pt تنظیم می کنیم. بعد هم روی آیکن Set Shape Stroke Type کلیک می کنیم و Align رو میزاریم روی Center.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

لایه Inner Stroke رو انتخاب می کنیم و ابزار Direct Selection رو بر می داریم. Fill رو روی None و Stroke Color رو روی سفید و Size رو روی ۵pt تنظیم می کنیم. بعد هم روی آیکن Set Shape Stroke Type کلیک می کنیم و Align رو میزاریم روی Inside.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. ایجاد دایره ها

گام اول

ابزار Ellipse رو بر می داریم. روی آیکن Settings نوار امکانات کلیک می کنمی. Fixed Size رو روی ۳۰ قرار میدیم و From Center رو تیک می زنیم.

برای ایجاد دایره در مرکز حرف اول، کلیک و درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

روی آیکن Combine Shapes کلیک می کنیم و دایره هایی رو روی حروف ایجاد می کنیم. نباید تعداد دایره ها زیاد باشه. بنابراین مطمئن میشیم که بین اون ها فاصله وجود داشته باشه.

اسم این لایه رو میزاریم Ellipses.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام سوم

لایه Ellipse رو Duplicate می کنیم. این لایه رو مجددا انتخاب می کنیم. Fill رو روی None و Stroke Color رو روی مشکی و Size رو روی ۵pt و Align رو روی Outside قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. ایجاد لایه های ۳D

گام اول

هر لایه شکلی که داریم رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر ۳D > New 3D

Extrusion from Selected Path میشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

تمام لایه های ۳D رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر ۳D > Merge 3D Layers میشیم. اون ها رو روی صحنه قرار میدیم و اسم لایه رو میزاریم ۳D Scene.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. کار با لایه ۳D Scene

گام اول

برای دسترسی به Setting و Prperties مش ۳D، باید دو تا پنل رو باز کنیم. پنل ۳D و پنل Properties. هر دوی این پنل ها توی منوی Window قرار داره.

توی پنل ۳D، تمام مولفه های ۳D Scene وجود داره. موقعی که روی اسم اون ها کلیک می کنیم می تونیم به تنظمیات پنل Properties دسترسی پیدا کنیم. بنابراین باید مطمئن بشیم که تمام عناصری که می خوایم توی پنل ۳D تغییر بدیم رو قبل از تغییرات تنظیمات پنل Properties، انتخاب کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

اگه ابزار Move رو انتخاب کنیم، متوجه تعدادی ۳D Mode در نوار امکانات میشیم.

موقعی که یکی از این Mode ها رو انتخاب کنیم، می تونیم برای اجرای تغییرات، کلیک و درگ کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. تغییر تنظیمات مش

گام اول

تب های Outer Stroke, Text, Inner Stroke رو از پنل ۳D انتخاب می کنیم. بعد هم وارد پنل Properties میشیم و Extrusion Depth رو میزاریم روی ۱۰۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

تب Ellipses رو انتخاب می کنیم و Extrusion Depth رو میزاریم روی ۲۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. تغییر تنظمیات Cap

گام اول

تب Outer Stroke رو انتخاب می کنیم. بعد هم روی آیکن Cap که در بالای پنل Properties قرار داره کلیک می کنیم.

Bevel Width رو روی ۱۰ و Contour رو روی Cove – Deep و Inflate Strength رو روی ۷ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

تب Text رو انتخاب می کنیم. Bevel Width رو روی ۱۰ و Contour رو روی Half Round قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام سوم

Outer Stroke رو انتخاب می کنیم. Bevel Width رو روی ۲۸ و Contour رو روی Cove – Deep قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام چهارم

Ellipses رو انتخاب می کنیم. Bevel Width رو روی ۱۰ و Contour رو روی Ring Double و Inflate Strength رو روی ۱۰  قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. ایجاد کره ها

Ellipses Copy رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر ۳D > Split Extrusion میشیم. این طوری دایره ها از هم تفکیک میشن.

تمام تب ها رو انتخاب می کنیم و روی آیکن Deform که در بالای پنل Properties قرار داره کلیک می کنیم.

Extrusion Depth رو روی ۰ و Horizontal Angle رو روی ۱۸۰ قرار میدیم.

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. ایجاد متریال ها

گام اول

تب های Outer Stroke و Ellipses رو انتخاب می کنیم. روی آیکن Diffuse Tetxure کلیک می کنیم و Remove Tetxure رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

تب Outer Stroke Extrusion Material رو از حالت انتخاب خارج می کنیم و تنظیمات رو به شکل زیر در میاریم:

Diffuse به صورت R=54, G=41, B=7

Specular به صورت R=229, G=187, B=48

Illumination به صورت R=191, G=191 B=191

Ambient به صورت R=0, G=0, B=0

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام سوم

تب Outer Stroke Extrusion Material رو انتخاب و Diffuse Tetxure رو حذف می کنیم. تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم:

Diffuse به صورت R=209, G=215, B=216

Specular به صورت R=134, G=143, B=144

Illumination به صورت R=0, G=0 B=0

Ambient به صورت R=0, G=0, B=0

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام چهارم

تب Inner Stroke Extrusion Material رو انتخاب و Diffuse Tetxure رو حذف می کنیم. تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم:

Diffuse به صورت R=54, G=41, B=7

Specular به صورت R=175, G=141, B=27

Illumination به صورت R=191, G=191 B=191

Ambient به صورت R=0, G=0, B=0

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام پنجم

تب Ellipses Copy رو انتخاب و Diffuse Tetxure رو حذف می کنیم. تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم:

Diffuse به صورت R=55, G=61, B=61

Specular به صورت R=134, G=143, B=144

Illumination به صورت R=0, G=0 B=0

Ambient به صورت R=0, G=0, B=0

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. جا به جا کردن ۳D Mesh ها

گام اول

ابزار Move رو بر می داریم. از ۳D Axis برای جا به جا کردن مش ها استفاده می کنیم.

فلش های انتهای محور، مش رو جا به جا می کنه و از فلش های پایینی برای چرخوندن و از معکب ها برای تغییر مقیاس استفاده میشه. مکعبی که در وسط قرار داره، کار تنظیم یکنواخت رو انجام میده. فقط باید کلیک و درگ کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

تا زمانی که تصویر زیر به دست بیاد، مش ها رو جا به جا می کنیم.

برای دیدن زوایا مختلف و انجام راحت تر کار می تونیم Camera رو جا به جا کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. کار با نور

گام اول

تب Infinite Light 1 رو انتخاب می کنیم. Intensity رو روی ۲۰ درصد و Shadow Softness رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

روی تب Environment و بعد هم روی آیکن IBL Texture کلیک می کنیم و Replace Texture رو انتخاب می کنیم. بعد هم تصویر Place 08 رو که از بالا دانلود کردین، باز می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام سوم

Intensity رو روی ۶۵ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام چهارم

روی آیکن Add New Light to Scene که در پایین پنل ۳D قرار داره کلیک می کنیم و New point Light رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام پنجم

Color رو روی R=250, G=244, B=227 و Shadow رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم. Light Falloff رو تیک می زنیم. Inner و Outer رو روی ۱۰۹ و ۱۶۸۵ تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام ششم

حالا ابزار Move رو بر می داریم و تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسیم، نور رو جا به جا می کنیم.

اگه صحنه سنگین شده، وارد مسیر Image > Image Size میریم و ابعاد جدیدی رو وارد می کنیم. من روی ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل تنظیم کردم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

 1. خروجی گرفتن از صحنه و تنظیم نور

گام اول

وارد مسیر ۳D > Render میشیم. خروجی می تونه یک مدت طول بکشه. اما هر زمان که بخوایم می تونیم با زدن Esc، این کار رو متوقف کنیم.

موقعی که این کار تمام شد، روی لایه ۳D Scene کلیک راست می کنیم و Convert to Smart Object رو می زنیم.

کد رنگی #dbd7d2 رو برای Background در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام دوم

روی آیکن Create New Fill or Adjustment Layer که در پایین پنل Layers قرار داره، کلیک می کنیم و Gradient Map رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

گام سوم

گرادیانتی که در زیر می بینین رو وارد می کنیم و Ditcher رو تیک می زنیم. بعد هم Blend Mode رو روی Color Burn و Opacity رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

به این ترتیب، رنگ نتیجه نهایی، بهتر میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، یک متن ساده وارد کردیم، اون رو تبدیل کردیم به شکل و بعد هم توی اون یک سری تغییرات دادیم.

بعد از اون، Shape Layer رو به ۳D Layer تبدیل کردیم و روی مش ها و متریال ها کار کردیم. نور و تنظیم کردیم و خروجی گرفتیم.

در نهایت، یک Gradient Map اضافه کردیم و رنگ نهایی رو بهبود بخشیدیم. نتیجه نهایی رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سفید – طلایی براق ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0