آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

توی این آموزش، طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار، از یک الگو و Layer Style ها استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. طراحی پس زمینه

من نحوه درست کردن پس زمینه نهایی رو بهتون نشون میدم اما اگه شما می خواین از پس زمینه خودتون استفاده کنین، نیازی نیست این مرحله رو طی کنین.  

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۸۵۰ در ۵۰۰ پیکسل درست می کنیم. resolution رو روی ۷۲ Pixels/Inch و Background Contents رو روی White قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام دوم

روی لایه پس زمینه دابل کلیک می کنیم تا Unlock بشه. روی این لایه کلیک راست می کنیم و Blending Options رو انتخاب می کنیم. روش دیگه برای انجام این کار، دنبال کردن مسیر Layer > Layer Style > Blending Options هست.

بعد هم Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۲۰ درصد

روی Gradient کلیک می کنیم و رنگ سفید رو برای چپ و رنگ مشکی رو برای راست در نظر می گیریم

Style روی Radial

Angle روی ۰ درجه

Ditcher رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام سوم

یک Pattern Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

روی Pattern کلیک می کنیم و الگوی Dark Wall رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Scale روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

به این ترتیب، کار پس زمینه تمام میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

  1. طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

این افکت متنی از یک لایه درست میشه. بنابراین می تونیم اون رو به صورت یک استایل جدید توی پالت Styles ذخیره کنیم و بعدا هم ازش استفاده کنیم.

گام اول

ابزار Type رو بر می داریم و فونت Aero Matics رو انتخاب می کنیم. Font Style رو روی Bold Italic و Font Size رو حدود ۲۰۰pt قرار میدیم. بعد هم کلمه SPIDER رو با حروف بزرگ تایپ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام دوم

لایه متن رو از پنل Layers انتخاب می کنیم. روی لایه کلیک راست می کنیم و Blending Options رو انتخاب می کنیم.

یک Pattern Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

روی Pattern کلیک می کنیم و الگوی Spidy رو انتخاب می کنیم

Scale روی ۲۵ درصد

به این ترتیب، الگوی قرمز رنگ مرد عنکبوتی اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام سوم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۱۴ درصد

روی Gradient کلیک می کنیم و رنگ مشکی رو برای چپ و رنگ سفید رو برای راست در نظر می گیریم

Style روی Linear

Angle روی -۹۰ درجه

Ditcher رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام چهارم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Multiply

روی Color کلیک می کنیم و کد رنگی #e10505 رو براش در نظر می گیریم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color و Gradient Overlay، تکسچر اصلی رو به تدریج تیره می کنه

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام پنجم

یک Stain با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode رو ی Linear Dodge با کد رنگی #ffeb0d

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Angle روی ۰ درصد

Distance روی ۴ پیکسل

Size روی ۱۶ پیکسل

تیک Invert رو بر می داریم

Stain، درخشندگی زرد و نارنجی رنگی رو به تکسچر اضافه می کنه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام ششم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Technique روی Precise

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۸ پیکسل

Range روی ۵۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

روی دکمه رادیویی کنار Gradient کلیک می کنیم و بعد هم Gradient Stops رو ادیت می کنیم:

کد رنگی #۱۱۱۱۱۱ رو برای اولین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۲۱ درصد قرار میدیم

کد رنگی #۱۷۷ece رو برای دومین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۴۸ درصد قرار میدیم

کد رنگی #۹adaff رو برای سومین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۷۳ درصد قرار میدیم

به این ترتیب، یک گرادیانت آبی رنگ دور متن و آبی تیره در وسط تشکیل میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام هفتم

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn با کد رنگی #۳۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۳۰ درصد

تیک use Global Light رو بر می داریم و Angle رو روی -۹۰ درجه قرار میدیم

Distance روی ۶ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۰ پیکسل

Inner Shadow، ظاهری سه بعدی به استایل می بخشه

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام هشتم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Screen

Opacity روی ۷۱ درصد

کد رنگی #ffeb0d رو برای Color در نظر می گیریم

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

Inner Glow، یک Stroke باریک زرد رنگ دور تکسچر ایجاد می کنه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام نهم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۲ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Gradient

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درصد

Ditcher رو تیک می زنیم

۵ تا Stop برای Gradient تنظیم می کنیم:

کد رنگی #۰۰۳۶۶۹ رو برای اولین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۱۲ درصد قرار میدیم

کد رنگی #bcebff رو برای دومین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۲۲ درصد قرار میدیم

کد رنگی #۰۰۳۶۶۹ رو برای سومین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۵۲ درصد قرار میدیم

کد رنگی #bcebff رو برای چهارمین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۸۳ درصد قرار میدیم

کد رنگی #۰۰۳۶۶۹ رو برای پنجمین Stop Color در نظر می گیریم و Location رو روی ۹۶ درصد قرار میدیم

Stroke، خطوط آبی کوچک و براقی رو به دور متن اضافه می کنه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام دهم

یک Bevel and Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۰ درصد

Direction روی Up

Size روی ۱۸ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم و Angle رو روی ۱۱۰ درجه و Altitude رو روی ۳۰ درجه تنظیم می کنیم

Highlight Mode روی Linear Dodge. بعد هم کد رنگی #ffc000 رو برای Color و عدد ۲۶ درصد رو برای Opacity در نظر می گیریم

Shadow Mode روی Linear Burn. بعد هم کد رنگی #0a2a40 رو برای Color و عدد ۲۰ درصد رو برای Opacity در نظر می گیریم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام یازدهم

یک Texture با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

روی Pattern کلیک می کنیم و الگوی Spidy رو انتخاب می کنیم

Scale روی ۲۵ درصد

Depth روی ۱۲۰ درصد

Inner Bevel، عمق بیشتری به الگوی قرمز رنگ مرد عنکبوتی می بخشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

گام دوازدهم

توی آخرین گام، یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal با کد رنگی #۰۰۱e2d

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم و Angle رو روی ۱۲۰ درجه قرار میدیم

Distace روی ۳ پیکسل

Spread روی ۳ پیکسل

Size روی ۱۱ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، نحوه طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی رو با هم دیدیم. اول از همه، با یک پس زمینه تیره شروع کردیم. بعد لایه متنی رو درست کردیم و افکت های زیادی رو بهش اضافه کردیم. یادتون نره که این استایل روو توی پالت Layer Styles ذخیره کنین تا بتونین توی پروژه های بعدی هم ازش استفاده کنین.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مرد عنکبوتی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code