آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

توی این آموزش، طراحی افکت متنی نئونی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Layer Style هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. طراحی الگو

گام اول

فتوشاپ رو باز می کنیم. وارد مسیر File > New میشیم و یک سند ۶ در ۶ پیکسل درست می کنیم. Background Contents رو میزاریم روی Transparent.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

ابزار Pencil رو بر می داریم. Size رو روی ۱ پیکسل قرار میدیم و خطوط مورب رو رسم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام سوم

Ctrl+A رو فشار میدیم تا تصویر انتخاب بشه. بعد هم وارد مسیر Edit > Define Pattern میشیم. DL Pattern رو توی فیلد Name وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

به این ترتیب، این الگو به Library اضافه میشه.

 1. طراحی پس زمینه

گام اول

یک سند ۴۰۰۰ در ۱۴۲۰ پیکسل درست می کنیم. Resolution رو روی ۳۰۰ قرار میدیم. Background Contents رو میزاریم روی Transparent.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Gradient میشیم. عبارت Background رو توی فیلد Name وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام سوم

به این ترتیب، یک صفحه ظاهر میشه. روی Gradient Box کلیک می کنیم و Gradient Fill رو با کد رنگی #۵۳۵۳۵۳ در چپ و #۳۷۳۷۳۷ در راست وارد می کنیم. بعد هم Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام چهارم

Background رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر layer > Group Layers میشیم. اسم گروه رو میزاریم Background و اون رو می بندیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. ایجاد Text Smart Object

گام اول

ابزار Type رو بر می داریم و فونت Intro رو براش در نظر می گیریم. Font Size رو روی ۲۳۰ پیکسل قرار میدیم. کلمه ACID رو با حروف بزرگ تایپ می کنیم. رنگش مهم نیست.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

لایه ACID رو انتخاب می کنیم و Ctrl+A رو فشار میدیم. ابزار Move رو بر می داریم. روی Align Vertical Center و Align Horizontal Center کلیک می کنیم. به این ترتیب، لایه متن به  مرکز سند منتقل میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام سوم

مطمئن میشیم که لایه ACID انتخاب شده باشه. روی اسم لایه دابل کلیک می کنیم و اون رو به Text Layer تبدیل می کنیم. بعد هم Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام چهارم

وارد مسیر layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام پنجم

Smart Object رو چهار بار Duplicate می کنیم. در نتیجه این کار، پنج تا کپی از Smart Objectداریم. اسم هر لایه رو از بالا به پایین به صورت Text_1, 2, 3, 4, 5 تغییر میدیم. همه اون ها رو انتخاب و با هم گروه می کنیم. اسم گروه رو هم میزاریم Text.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. اضافه کردن Layer Style برای لایه Text_1

گام اول

اول از همه Fill Opacity رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

روی لایه Text_1 دابل کلیک می کنیم و layer Style زیر رو روی  اون اعمال می کنیم. یک Pattern Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۱۰۰ درصد

روی Pattern کلیک می کنیم و الگویی که قبلا درست کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

Scale روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

به این ترتیب، متن به صورت زیر در میاد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. اضافه کردن layer Style به لایه Text_2

گام اول

Fill Opacity رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

Stroke با تنظیمات زیر رو اضافه می کنیم:

Size روی ۲۰ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Gradient

Gradient از #۰۰۱۱۰۰ تا #۰۰۴۵۰b

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام سوم

Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffa81f

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۱۰ پیکسل

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۱۰۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام چهارم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

تیک reverse و Dither رو بر می داریم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

روی Gradient کلیک می کنیم و کد رنگی #aede00 رو به صورت ۰ درصد و کد رنگی #۷۵۹b00 رو به صورت ۵۰ درصد و کد رنگی #cdfc00 رو به صورت ۵۱ درصد و کد رنگی #cdfc00 رو به صورت ۱۰۰ درصد تنظیم می کنیم.

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

نتیجه به صورت زیر در میاد.

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه Text_3

روی لایه Text_3 دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم. Stroke با تنظیمات زیر رو اضافه می کنیم:

Size روی ۳۰ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۰۰۴۵۰b

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

این هم از نتیجه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه Text_4

روی لایه Text_4 کلیک راست می کنیم. Blending Options رو انتخاب می کنیم.

گام اول

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۵۰ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Gradient

Gradient از #ad036d تا #e4024d

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blending Mode روی Normal

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۳ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۳۵ درجه

Distance روی ۲۰ پیکسل

Spread روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۶۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه Text_5

این لایه رو انتخاب می کنیم و اون رو ۲۰ پیکسل به پایین میاریم.

گام اول

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۷۰ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Gradient

Gradient از #۷۵۰۶۴b تا #۹۹۱۶۴۱

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

گام دوم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blending Mode روی Normal

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو بر می داریم

Opacity روی ۴۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۳۵ درجه

Distance روی ۶۰ پیکسل

Spread روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۴۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

تبریک! تمام شد!

افکت نهایی رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نئونی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *